Derdebetalersregeling geldt nu ook bij huisarts

nieuws Artsen en ziekenfondsen hebben een nieuw tarievenakkoord afgesloten voor 2011 voor het jaar 2011. Het omvat enkele belangrijke nieuwigheden voor de patiënt én voor de arts.

• Huisartsen zullen steeds de regeling betalende derde toepassen op eenvoudige vraag van patiënten met een sociaal statuut (patiënten met voorkeursregeling of het OMNIO-statuut) of een laag inkomen. Hierbij betaalt de patiënt enkel het remgeld aan de arts, het overige deel van het honorarium wordt rechtstreeks verrekend tussen arts en ziekenfonds. Alleen als er een vermoeden is van misbruik, kan de arts nog weigeren.
Vroeger was het ook al mogelijk dat patiënten die een doktersbezoek niet konden betalen enkel het remgeld moesten betalen en dat de rest van het bedrag rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld kon worden.
• Het remgeld verlaagt naar € 1 voor wie een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en een globaal medisch dossier heeft. De rest kan dus rechtstreeks geregeld worden met het ziekenfonds. Hiervoor moet u een kleefbriefje van het ziekenfonds meenemen naar uw arts (een kleefbriefje waarvan de code gerechtigde op "1" eindigt), of een attest van het ziekenfonds waarop het recht op de derdebetalersregeling is vermeld of een SIS-kaart waarop een van de hoedanigheden is vermeld die recht geven op de derdebetalersregeling, en moet u een speciaal document ondertekenen. Zonder GMD zal het remgeld 1,5 euro bedragen.
• Het remgeld voor raadplegingen bij de huisarts van wacht vermindert omdat het bijkomend honorarium voor dringende raadplegingen volledig wordt terugbetaald. Hierdoor worden patiënten aangemoedigd om, bijvoorbeeld in het weekend, een huisarts te consulteren in plaats van een spoeddienst.
• De verlenging van het globaal medisch dossier (GMD) bij de huisarts wordt vereenvoudigd. Eens een GMD geopend is, zal het automatisch worden verlengd voor de twee daaropvolgende jaren, zonder dat de patiënt daarvoor speciaal op raadpleging moet gaan.
• Huisartsen mogen rekenen op een indexering van hun erelonen, een verhoging van de praktijktoelage en van de toeslag bij een avondraadpleging.


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram