Welke dieren moeten gevaccineerd worden tegen hondsdolheid?

123-hond-auto-rei09-15.jpg

nieuws

Hondsdolheid is een van de gevaarlijkste en meest gevreesde zoönosen. België werd in 2001 officieel vrij verklaard van hondsdolheid. Daarom is vaccinatie van honden tegen hondsdolheid in ons land sinds 1 maart 2016 niet langer verplicht. Voordien moesten honden ten zuiden van Samber en Maas en op alle campings in België nog wel gevaccineerd worden. 

De meeste gevallen van rabiës bij honden in België en de ons omringende landen betreffen illegaal ingevoerde dieren uit landen waar rabiës veel voorkomt en waar geen vaccinatieplicht geldt (o.a. Marokko, Oost-Europa). Deze gevallen betekenen een groot gevaar voor de mensen en dieren in de omgeving van het besmette dier. Daarom gelden in België en Europa strenge regels voor het uit- en invoeren van (huis)dieren. De regels verschillen naargelang je reist naar een land binnen of buiten de Europese Unie.

Voor reizen met honden, katten en fretten zijn er Europese regels vastgelegd, maar voor de meeste andere diersoorten niet. In dat geval gelden zowel de voorschriften van het land van bestemming als die van ons land.

Als je met je huisdier wilt reizen, doe je er goed aan om tijdig alle nuttige informatie over voorwaarden en procedures te raadplegen zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hou er rekening mee dat alle termijnen strikt moeten worden nageleefd. Je dierenarts kan je hierbij helpen.

Op de website Pettravel.com kan je de regelgeving in meer dan 200 landen lezen.

1. Verplaatsingen binnen België
Identificatie en registratie
Alle honden en katten moeten in ons land geïdentificeerd (met chip) en geregistreerd worden in de centrale databank DogID of CatID.

Die verplichting geldt:
• voor alle honden voor ze 8 weken oud zijn en katten voor ze 12 weken oud zijn;
• alle honden en katten voor ze weggegeven of verkocht worden;
• alle honden en katten uit het buitenland die minstens zes maanden in België zullen verblijven moeten binnen de 8 dagen geregistreerd worden.
De identificatie en registratie gebeurt door de dierenarts.

Europees Paspoort
In België moet iedere hond een EU-paspoort hebben. De dierenarts mag maar een Europees paspoort afleveren na identificatie en registratie van het dier.

Vaccinatie van honden tegen hondsdolheid is sinds 1 maart 2016 in ons land niet langer verplicht.

2. Reizen met huisdieren naar ander EU-land
Identificatie en registratie
Eigenaren die hun hond, kat of fret op reis willen meenemen zijn verplicht een identificatie (onderhuidse microchip) te laten aanbrengen. Die gebeurt door de dierenarts. Naast de chip is in de meeste landen (behalve Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta) ook de tatoeage als identificatie toegestaan op voorwaarde dat ze werd geplaatst voor 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar is.

EU-paspoort
Honden, katten en fretten dienen een Europees paspoort te hebben. Dit paspoort is identiek voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het wordt afgegeven bij de identificatie of de vaccinatie van het dier tegen hondsdolheid.

Vaccinatie tegen hondsdolheid
Honden, katten en fretten moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid. 
• Vaccinatie kan vanaf de leeftijd van 12 weken. De dierenarts kan indien nodig ook vlak voor de vaccinatie nog de identificatie uitvoeren en een Europees paspoort afleveren.
• De eerste of primovaccinatie moet minstens 21 dagen voor de afreis gebeuren, omdat de geldigheidsduur pas dan begint te lopen. De dag van de vaccinatie telt niet mee. Zorg dus dat je minimum 3 weken voor vertrek je hond laat vaccineren tegen hondsdolheid.
• Het vaccin is slechts enkele jaren geldig. De geldigheidsduur wordt berekend volgens de instructies van de fabrikant, en ingeschreven in het paspoort van het dier. Als het dier binnen de geldigheidstermijn opnieuw wordt gevaccineerd, dan geldt die vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie na afloop van deze termijn wordt als een primovaccinatie beschouwd.
• Dieren die jonger dan 12 weken zijn, en niet (geldig) gevaccineerd tegen rabiës, worden niet in alle lidstaten toegelaten. Raadpleeg hiervoor je dierenarts. 

Bijkomende maatregelen
Soms worden door bepaalde landen nog extra verplichtingen ingesteld. Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Malta is bijvoorbeeld ook een behandeling tegen de worm Echinococcus multilocularis vereist. Die moet ten vroegste 120 uur en ten laatste 24 uur vóór de geplande binnenkomst in een van deze lidstaten gebeuren, en in het paspoort worden ingeschreven.
Raadpleeg hiervoor je dierenarts. 

3. Reizen met huisdieren naar landen buiten de EU
Identificatie, registratie, EU-paspoort en vaccinatie tegen rabiës
Voor reizen met hond, kat of fret naar een land buiten de EU gelden zowel de voorwaarden van het land van bestemming als die voor reizen binnen de Europese Unie: identificatie en registratie, EU-paspoort en vaccinatie tegen hondsdolheid. 

Bijkomende voorwaarden
• Aangezien het EU-paspoort enkel in de taal van het land van uitgifte en in het Engels wordt opgesteld, is het mogelijk dat het derde land een certificaat in zijn eigen taal eist.
Landen buiten de Europese Unie aanvaarden meestal maar een geldigheidsduur van één jaar voor de vaccinatie tegen hondsdolheid. Bovendien eisen een aantal landen, naast het paspoort, een afzonderlijk vaccinatiecertificaat en een gezondheidscertificaat. Je moet bij de ambassade van het land van bestemming de juiste modellen van certificaten opvragen.
• Voor de invoer van katten of honden eisen derde landen dat het vaccinatiecertificaat of het gestandaardiseerde EU-paspoort wordt gelegaliseerd door een officiële overheidsdierenarts. In België zijn de Provinciale Controle Eenheden (PCE’s) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bevoegd voor deze legalisatie.
• Sommige landen eisen bovendien dat de handtekening van de overheid ook door Buitenlandse Zaken en/of hun ambassade in België wordt gelegaliseerd. 
Voor de juiste procedure en de voorwaarden neem je contact op met de ambassade van het betrokken land.

4. Reizen vanuit een ander EU-land naar België
Voor het binnenbrengen van gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) in België of voor het terugkeren met je huisdier van op vakantie, hoe kort ook, moet het dier geïdentificeerd en geregistreerd zijn, een EU-paspoort hebben en gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. 

Gezien de vaccinatie tegen rabiës ten vroegste op de leeftijd van 12 weken mag worden toegediend en een wachttijd van 21 dagen na de vaccinatie moet gerespecteerd worden, kunnen jonge dieren slechts vanaf de leeftijd van 15 weken in België binnengebracht worden.

5. Reizen vanuit een niet EU-land naar België
Naast de verplichte identificatie (chip) en vaccinatie zal het dier in veel gevallen tevens een bloedtest moeten ondergaan op antistoffen tegen rabiës.
Dieren die jonger dan 15 weken zijn, en afkomstig uit landen buiten de Europese Unie, mogen in geen enkel geval naar België reizen.

Bloedtest
• Om probleemloos te kunnen terugkeren naar België uit bepaalde landen land buiten de EU  moet je voor je vertrek uit ons land een serologisch bloedonderzoek bij je huisdier laten uitvoeren. de bloedtest tenminste 30 dagen na de vaccinatie en 3 maanden voor de reis laten uitvoeren. Informeer daarover bij je dierenarts

De vaccinatie tegen rabiës en het resultaat van de serologische test moeten voor het vertrek uit België door de dierenarts in het paspoort worden vermeld.

• Voor dieren die je in het buitenland hebt aangekocht, geldt dat het bloedonderzoek ten vroegste 30 dagen na de vaccinatie en minimaal drie maanden vóór de reis moet worden uitgevoerd, door een laboratorium dat door de EU is erkend.
Je moet onmiddellijk bij je binnenkomst contact opnemen met de bevoegde overheid, in dit geval de douane. Zij controleren aan de hand van het identificatiedocument of aan alle voorwaarden is voldaan en kunnen ook het dier zelf controleren.

Certificaat
Maximaal tien dagen voor je vertrek naar België moet je door een officiële dierenarts een gezondheidscertificaat laten afleveren. Het certificaat blijft vier maanden geldig vanaf het moment dat het dier in de EU wordt binnengebracht. Als een bloedonderzoek vereist is, moet je ook het analysebulletin met het resultaat kunnen voorleggen.

Noodsituaties
In geval van een noodsituatie zoals een natuurramp of politieke instabiliteit die een onmiddellijke repatriëring noodzakelijk maakt kan eventueel een afwijking worden toegestaan. Hiervoor moet je een aanvraag indienen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Als een uitzondering wordt toegestaan, moeten het dier in quarantaine worden gehouden tot het aan alle vereisten voldoet.

Reizen met meer dan vijf dieren 
Als je met meer dan vijf dieren reist, dan gelden strengere regels en moet je de regels voor commercieel vervoer naleven. Dat houdt in dat de dieren een klinisch onderzoek moeten ondergaan binnen 48 uur voor het vertrek, en hun paspoort moet worden aangevuld met een bijkomend certificaat van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Reizen met ‘gevaarlijke’ rashonden
In België is er geen enkel verbod in verband met het ras van de hond. Wel zijn er in bepaalde landen, voor  bepaalde hondenrassen, regels voor de toegang tot hun grondgebied. Informeer je dus bij het land van bestemming vóór je vertrek. Het betreft onder Frankrijk, Duitsland, Kroatië, Denemarken en Zwitserland.

Reizen met andere gezelschapsdieren
Als je met een ander gezelschapsdier dan een hond, kat of fret wilt reizen, dan moet je de wetgeving van het land van bestemming raadplegen. Er zijn maar voor enkele diersoorten regels op Europees niveau vastgelegd, onder meer voor gezelschapsvogels.
In België bestaan er geen specifieke regels voor het reizen met andere gezelschapsdieren dan honden, katten en fretten. Als de dieren uit een niet-EU-land komen, moet je wel een machtiging tot invoer aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
• Voor het reizen met exotische dieren moeten ook de regels van CITES worden gerespecteerd. Voor een aantal beschermde exotische diersoorten geldt in België een volledig handelsverbod. In bepaalde gevallen kan je een certificaat aanvragen om beschermde diersoorten zoals schildpadden te houden en te kweken. 

Plaatsen van binnenkomst in België
Hieronder vind je een overzicht van de plaatsen waar gezelschapsdieren afkomstig van een land buiten de EU in België mogen worden binnengebracht.
Plaatsen van binnenkomst voor niet-commercieel verkeer van honden, katten en fretten 
• Luchthaven Brussel-nationaal
• Luchthaven Luik
• Luchthaven Oostende
• Luchthaven Charleroi
 
Plaatsen van binnenkomst voor commercieel verkeer van honden, katten en fretten (en niet-commercieel verkeer van meer dan vijf dieren)
• Grensinspectieposten van de luchthavens van Luik en Brussel-nationaal
 
Plaatsen van binnenkomst voor vogels die hun eigenaar vergezellen als gezelschapsdier 
• Luchthaven Brussel-nationaal
• Luchthaven Luik

Bronnen:
www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren
www.favv.be/dierengezondheid/rabies/
www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/met-een-huisdier-naar-het-buitenland
www.huisdierinfo.be


Laatst bijgewerkt: mei 2020

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram