Veilig fietsen in de stad

nieuws Fietsen in de stad is niet altijd eenvoudig. Uw plaats vinden tussen het verkeer, u zichtbaar maken, rekening houden met de andere weggebruikers...

1. Je fiets “tiptop” in orde
• Remmen en versnellingen perfect afgesteld.
• Efficiënte voor- en achterverlichting.
• Reglementaire reflectoren.
• Draag schoenen die niet van de pedalen afglijden.

2. Kinderen, pakjes of boodschappen: combineer veiligheid, efficiëntie en comfort.
• Ergonomische stoel die aan de grootte van het kind aangepast is.
• Rugzak en / of kwaliteitsfietszakken bevestigd op de bagagedrager.
• Let op het evenwicht van de fiets wanneer je zakken aan het
stuur hangt
• Voor jongeren, ouderen, fietsers met kinderen, kinderen op een stoeltje is een helm aangeraden.

3. Zorg ervoor dat u goed zichtbaar bent
De eerste veiligheidsregel is ervoor zorgen dat u wordt opgemerkt. Een fietser valt minder op dan een auto, zeker ‘s avonds en bij regen.
Aanbevolen uitrusting
• Reflectoren en verlichting die werkt (verplicht)
• Gekleurde of witte kledij
• Helm
• Fluorescerende banden (aan de enkels, zoals fietsspelden of aan de polsen)
• Fluorescerende armbanden
• Bijkomende fietsverlichting (bijvoorbeeld halogeenlamp die blijft branden in stilstand dankzij een kleine batterij, een dynamo die werkt in alle omstandigheden, enz.).

4. Opgepast voor de dode hoek
Een dode hoek is het deel vooraan, opzij en achteraan het voertuig dat niet te zien is in de achteruitkijkspiegel. Het risico dat de bestuurder u niet gezien heeft, is bijzonder groot bij grote voertuigen (bus, autocar, oplegger, vrachtwagen en grote bestelwagen).
Haal een zwaar voertuig nooit rechts in, zelfs als het stilstaat: het risico bestaat dat u zich in de dode hoek bevindt en dat u, als het voertuig naar rechts afdraait, onder de wielen terecht komt. Dit is de oorzaak van heel wat dodelijke ongevallen.

5. Neem uw plaats in op de rijbaan
Gebruik op plaatsen waar een fietspad ligt, altijd het fietspad of de fietsstrook.
Het verkeersreglement verplicht bestuurders (dus ook fietsers) rechts te houden.
• Rij minstens één meter van de rand van de weg, zelfs als het mogelijk is om meer naar rechts uit te wijken. Volg het rechterwiel van het voertuig voor u.
• Slalom nooit door uiterst rechts te rijden op lege parkeerplaatsen.
• Uiterst rechts rijden om de auto’s niet te storen is een natuurlijke reflex. Toch houdt die risico’s in: u kunt een openslaande deur tegen u krijgen, of u kunt u in de goot laten duwen. U kunt ook rakelings voorbijgestoken worden door auto’s die niet de moeite nemen uit de weg te gaan om voorbij te steken. Bovendien riskeert u niet gezien te worden door een bestuurder die een parkeerplaats of zijn garage verlaat of uit een zijweg komt.
• Een automobilist die u inhaalt moet anderzijds een zijdelingse afstand houden van minimum 1 meter tussen jouw fiets en zijn wagen.

6. Plaats u vóór het eerste voertuig bij een rood licht
Zelfs als er geen speciaal opstelvak voor fietsers op de weg is aangebracht, kunt u beter voor de auto’s wachten op groen licht. U bent beter zichtbaar en het laat u toe om gemakkelijk links af te slaan.

7. Laat uw intenties duidelijk blijken
Onduidelijke bedoelingen liggen aan de basis van heel wat ongevallen. Zorg ervoor dat je bedoelingen nooit dubbelzinnig kunnen worden geïnterpreteerd.
• Geef duidelijk elke verandering van richting aan met uw arm, uw hand of met uw blik.
• Oogcontact met de bestuurder maakt duidelijk of hij u gezien en begrepen heeft.
• Als je rechtdoor fietst, volg dan een rechte lijn, zonder uit te wijken naar de open parkeerplaatsen tussen de geparkeerde voertuigen.

8. Haal links in
• Links inhalen is zekerder. Rechts voorbijsteken, waar men minder wordt verwacht, is riskanter.
• Om een file in te halen rijdt u het veiligst, als het kan, in het midden van de weg. Als de file zich weer in beweging zet, neemt u rustig uw plaats rechts weer in.
• Let goed op bij het voorbijsteken van een tram, bus of vrachtwagen: voetgangers kunnen aan de voorkant van de voertuigen opdagen.

9. Sla in alle veiligheid links af
Links afslaan is een moeilijk manœuvre.
Als u rechtstreeks links wil afslaan, geef dit aan door uw arm uit te steken op een bepaalde afstand van het kruispunt. Neem een duidelijke plaats in: door meer naar het midden van de weg te gaan rijden, maakt u duidelijk dat u wil afdraaien. Vermijd altijd bruuske manoeuvres.
Uit voorzichtigheid kan u er de voorkeur aan geven om "links af te slaan via rechts". Voer uw manoeuvre in twee fasen uit: u rijdt naar het verkeerslicht van de dwarsstraat aan uw rechterkant en wacht tot het groen wordt.
Op bepaalde kruispunten met verkeerslichten vergemakkelijkt een opstelvak voor fietsers het links afslaan. Door u in het opstelvak vóór de wagens te plaatsen, bent u zichtbaarder en veiliger.

10. Op een rotonde
Op een rotonde gelden bijzondere veiligheidsregels.
• Als het om een kleine rotonde gaat met één enkele rijstrook, kan u in het midden van de weg blijven. Het oversteken van een dergelijke rotonde duurt enkele seconden en is heel veilig: de statistieken tonen aan dat er erg weinig ongevallen gebeuren, dankzij de zeer geringe snelheden.
• Als de rotonde groot is en twee rijstroken heeft, kan u de rechterrijstrook gebruiken, maar zonder te veel rechts te rijden (anders zouden de automobilisten kunnen denken dat u de rotonde bij de volgende afslag wil verlaten). Steek de linkerarm uit zolang u van plan bent om op de rotonde te blijven. Zo weet elke automobilist die u zou willen inhalen dat u rechtdoor rijdt. Als u zich niet zeker voelt, steek de rotonde dan te voet over.

11. Veilig door straten met beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)
Ongevallen in straten met BEV doen zich slechts voor op bepaalde types kruispunten, met name die waar een automobilist zich er niet van bewust is dat er een fietser van rechts kan komen. Ga in een straat met BEV na, zelfs als u voorrang van rechts hebt, of er oogcontact is. Als dat niet het geval is, neem dan uw voorrang niet. Doe hetzelfde als u geconfronteerd wordt met een automobilist die uit een garage of een parking komt.
U moet rechts houden, maar denk er ook aan dat u zichtbaar moet blijven voor een automobilist die een parkeerplaats verlaat. Hou goed rechts als u een kruispunt nadert. Sommige gemeenten brengen deze voorzorgsmaatregel in herinnering via wegmarkeringen.

12. Gedraag u zelfverzekerd
• Anticipeer: voorzie hindernissen, rem tijdig en schakel vóór een helling.
• Zelfverzekerd fietsen betekent veiligheid: angst kan een valpartij veroorzaken.
• Wees op uw hoede voor voetgangers. Zij steken vaak "op het gehoor" over.

13. Toon respect
Wees hoffelijk en toon respect voor de wegcode en voor andere weggebruikers.

bron: www.bivv.be

Laatst bijgewerkt: juni 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram