Stoep even belangrijk als speeltuin om kinderen te laten bewegen

Laatst bijgewerkt: juli 2022

nieuws Kinderen brengen gemiddeld bijna twee uur per dag buiten door, waarvan ruim de helft van de tijd gespeeld wordt op pleinen en stoepen, ook wel informele speelruimte genoemd. In een echte speeltuin, de formele speelruimte, wordt minder tijd doorgebracht maar kinderen bewegen er intensiever.

De Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO onderzocht in tien stadswijken hoe het beweeggedrag van kinderen in de basisschoolleeftijd samenhangt met de inrichting van de wijk. Met gebruik van GPS en versnellingsmeters onder 100 kinderen werd ook duidelijk op welke locaties zij bewegen.

In wijken waar in 2008 minder kruispunten waren en waar minder hard rijdende auto's/motoren rondreden dan in 2004, speelden kinderen meer buiten. Ook de afstand tot voorzieningen is voor kinderen van belang. Bij een afstand tot 350 meter tussen huis en school liepen of fietsten alle kinderen naar school.

Snelheidsbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld invoering van eenrichtingsverkeer, verkeersdrempels en autoluwe zones rondom scholen, kunnen de veiligheid en toegankelijkheid van openbare ruimte voor de jeugd vergroten.

TNO adviseert stedenbouwkundigen en gemeenteambtenaren om bij het (her)inrichten van wijken vooral meer aandacht te besteden aan:
• Het verlagen van de snelheid van auto's in de bebouwde kom.
• Het creëren van goede en veilige wandel- en fietsverbindingen naar scholen en sport- en speelplekken.


bron: www.tno.nl


Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram