WGO zet 5 pesticiden bij op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
roundup_all_us-250.png

nieuws Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft 5 pesticiden toegevoegd aan de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen voor de mens. De insecticiden parathion en tetrachloorvinfos worden aangeduid als “waarschijnlijk” kankerverwekkend voor de mens en “bewezen” kankerverwekkend voor dieren. De insecticiden malathion en diazinon worden ingedeeld bij de “misschien” kankerverwekkende middelen voor de mens en eveneens ”bewezen” kankerverwekkend voor dieren. Voor het herbicide dat glyfosaat bevat, dat in België in de handel verkrijgbaar is als Roundup, bestaat beperkt bewijs dat deze stof kankerverwekkend zou zijn bij mensen maar voldoende bewijs dat ze kankerverwekkend is bij proefdieren. Glyfosaat wordt teruggevonden in de urine en het bloed van professionelen die het middel gebruiken, wat erop wijst dat de stof opgenomen wordt door het menselijk lichaam.

Glyfosaat is het enige van de vijf onderzochte organofosfaten dat in Europa nog toegelaten is en hier op grote schaal gebruikt wordt. Tetyrachloorvinfos, diazinon, malathion en parathion zijn niet meer vrij verkrijgbaar in de Europese Unie.

De Europese sectorvereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie (ECPA) reageert met ongeloof op de conclusie van IACR die volgens haar in tegenspraak is met de risicobeoordeling die zowel in de EU als in de VS werd uitgevoerd. Het lijkt erop dat de VN-organisatie haar oordeel gebaseerd heeft op een onvolledige literatuurstudie, waarbij cruciaal bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef. ECPA zoekt de verklaring in het feit dat IARC kijkt naar de intrinsieke eigenschappen van een stof in plaats van naar epidemiologisch onderzoek omtrent het werkelijk gebruik van glyfosaat.

Ook Monsanto, dat glyfosaat in de jaren ’70 op de markt bracht onder de merknaam Roundup, bestrijdt dat deze actieve stof kankerverwekkend zou zijn. “Al het gebruik van deze stof conform de voorschriften is veilig. Dat wordt ondersteund door één van de meest complete databestanden rond menselijke gezondheid die ooit voor een landbouwproduct zijn aangelegd.” Verder merkt Monsanto op dat er geen nieuw onderzoek is waarop IACR zich baseerde en de bestaande data meegenomen werden in het oordeel van andere autoriteiten. Net zoals ECPA stoort de fabrikant zich eraan dat relevante wetenschappelijke studies niet meegenomen werden in het oordeel. Tot slot wordt de angstaanjagende stempel ‘mogelijk kankerverwekkend’ door Monsanto in het juiste perspectief geplaatst. In diezelfde categorie horen ook koffie, telefooncellen en ingemaakte groenten thuis.

Volgens de Stichting tegen Kanker wijzen onderzoeken in de USA, Canada en Zweden bij landbouwers op een hoger aantal non-Hodgkin lymfomen (soort lymfekankers). Ook de bewijzen voor kankerverwekkende effecten van glyfosaat bij proefdieren (nierkanker en huidkanker bij muizen, alvleesklierkanker bij ratten) zijn een andere reden om glyfosaat niet te gebruiken, al was het maar vanwege het voorzichtigheidsprincipe.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) roept de overheid intussen op om bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat zo snel mogelijk uit de handel te nemen. "De verkoop aan particulieren moet onmiddellijk stoppen", aldus BBL. De FOD Volksgezondheid meldt dat EU-lidstaten niet zo maar producten kunnen verbieden en wacht dan ook op een Europese studie over glyfosaat, waarin ook de studies die in de conclusies van de WHO werden opgenomen, geëvalueerd worden. De resultaten van een Europese studie over glyfosaat worden verwacht binnen enkele weken.

Bronnen:

www.iarc.fr

www.ecpa.eu

 www.roundup.nl

www.bondbeterleefmilieu.be

www.kanker.be
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram