Alleen geregistreerde homeopaten toegelaten

123-homepat-bolletjes-170-05.jpg

nieuws Vanaf 22 mei 2014 moeten homeopaten zich bij de Minister van Volksgezondheid laten registreren om de titel van homeopaat te mogen dragen. Deze registratie regelt de toegang tot de titel van homeopaat en patiënten krijgen een garantie van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Wie mag homeopathie beoefenen?
• De uitoefening van de homeopathie wordt enkel aan artsen, tandartsen en vroedvrouwen voorbehouden. De homeopaat kan de homeopathie enkel als aanvulling op zijn gezondheidszorgberoep en binnen de perken van zijn bevoegdheid uitoefenen.

• De homeopaat moet beschikken over een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs:
- voor een arts gaat het om 400 uren theoretische vorming en 200 uren stage bij een geregistreerde arts-homeopaat
- voor een tandarts gaat het om 150 uren theoretische vorming en 50 uren stage bij een geregistreerde tandarts-homeopaat
- voor een voedvrouw gaat het om 50 uren theoretische vorming en 50 uren stage bij een geregistreerde vroedvrouw-homeopaat.
Het probleem is wel dat die opleidingen momenteel nog niet bestaan aan de universiteiten en hogescholen.

Er zijn ook overgangsmaatregelen voor de erkende gezondheidsbeoefenaars die niet aan de voorwaarden voldoen. Zij moeten een minimumopleiding van bachelor (voor een gezondheidszorgberoep) hebben en een opleiding homeopathie volgen of gevolgd hebben die erkend is door de Kamer Homeopathie. Velen van degenen die vandaag homeopathie beoefenen, vallen daar niet onder en moeten dus stoppen. Bij de registratieaanvraag moeten ze het bewijs leveren dat ze minimum 150 uren over niet-homeopathische farmacologie en klinisch onderzoek van de patiënt gevolgd hebben.
Enkel de beoefenaars die hun aanvraag hebben ingediend voor 12 november 2014 mogen tijdens de behandeling van hun aanvraag verder werken.

Ons land telt momenteel 340 homeopaten die bij een beroepsvereniging aangesloten zijn. Daarvan heeft meer dan 20 procent geen enkele medische of paramedische opleiding genoten. De cijfers over hoeveel Belgen een beroep doen op een homeopaat lopen uiteen. Een studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg uit 2009 had het over 4 procent van de bevolking dat het voorbije jaar een homeopaat had bezocht, terwijl opiniepeilingsinstituut IPSOS in mei 2011 schatte dat 40 procent van de gezinnen er een beroep op deed.

Voor alle duidelijkheid: de ziekteverzekering betaalt homeopathische geneesmiddelen niet terug, omdat er geen ‘evidence based medicine’ over bestaat, aldus minister Onkelinx. Wel is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via een aanvullende ziekteverzekering.

Lees ook: Strengere regels voor beoefenen van homeopathie

Laatst bijgewerkt: mei 2014

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram