Borstvoedingspauze op het werk

nieuws Elke werkneemster heeft het recht om tijdens de werkdag haar kind borstvoeding te geven of de melk te laten afnemen. Dit recht geldt voor alle werkneemsters in de privésector. Voor statutaire en contractuele ambtenaren gelden specifieke regels die grosso modo overeenkomen met die in de privésector.

Het recht op borstvoedingspauzes kan gelden tot 7 maanden na de geboorte van het kind. Deze periode kan omwille van uitzonderlijke omstandigheden (die te maken hebben met de gezondheidstoestand van het kind) met maximum twee maanden verlengd worden.
Concreet betekent dit dat je recht hebt op 1 uur (of 2 x ½ uur) borstvoedingspauze per dag indien je minstens 7,5 uur per dag effectief werkt. Werkneemsters die minimum 4 uur per dag werken, hebben recht op een pauze van een half uur. De duur van de pauzes is inbegrepen in de totale arbeidsduur van die dag.

De werkgever moet daartoe een lokaal beschikbaar stellen waar moeders ongestoord en rustig hun kind kunnen voeden of hun melk kunnen afkolven, met de mogelijkheid om het afkolfmateriaal te reinigen en een ijskast om de melk veilig te bewaren. Het lokaal kan in het bedrijf gelegen zijn, in de bedrijfscrèche of een andere crèche, of in de woning van de werkgever. Ook jouw eigen woning is een mogelijkheid.

Om recht te hebben op die pauzes moet de werkneemster een akkoord sluiten met haar werkgever waarin is bepaald op welke tijdstippen de pauzes moeten worden genomen:
• twee pauzes per dag (bv : om 10u en om 15u = 2x ½ uur) (bv. voor het afkolven)
• een aangepast dagrooster : een halfuur later aankomen en een halfuur vroeger vertrekken
• een vermindering met 1uur per dag.

De werkneemster moet maandelijks het bewijs leveren dat zij borstvoeding geeft. Dit bewijs moet geleverd worden door een attest van een consultatiecentrum voor zuigelingen of door een medisch attest.
Een werkneemster die gebruik maakt van het recht op borstvoedingspauzes geniet een ontslagbescherming. Die bescherming valt onder de regelgeving inzake moederschapsbescherming.
De borstvoedingspauze is een onderbreking van de arbeidsovereenkomst en wordt niet vergoed door de werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een vergoeding ten laste van de mutualiteit die 82% bedraagt van het laatste onbegrensde brutoloon.

Ben je van plan om je recht op borstvoedingspauzes op te nemen eens je terug aan het werk bent, dan moet je je baas hier 2 maanden op voorhand van op de hoogte brengen.
Dit doe je via een aangetekend schrijven of door je baas een brief te overhandigen waarvan het duplicaat door je baas voor ontvangst getekend moet worden.


Laatst bijgewerkt: januari 2010

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram