Zorgtraject diabetes type 2

nieuws Mensen met type 2 diabetes kunnen met hun huisarts en de behandelende specialist een zogenaamd zorgtraject afsluiten. Het zorgtraject heeft tot doel uw diabetes zo goed mogelijk te behandelen.

Het zorgtraject is een contract voor 4 jaar waarin een aantal afspraken in verband met de behandeling orden vastgelegd. Het moet getekend zijn door uzelf, de huisarts en de specialist. Uw huisarts stuurt een kopij van het contract op naar uw mutualiteit. Het start op de dag dat de mutualiteit het contract ontvangen heeft.

Uw huisarts is de eerste aanspreekpersoon in het zorgtraject en zal samen met u de behandeling uitstippelen. Deze zal in nauw overleg met uw diabetesspecialist uw gezondheidssituatie en de doelstellingen van de behandeling opvolgen. Daarnaast kunnen andere zorgverleners (podoloog, diëtist, oogarts....) u ook ondersteunen.

Wie kan een zorgtraject afsluiten?

U kan een zorgtraject aangaan indien u type 2 diabetes hebt en

• 1 tot 2 keer insuline spuit per dag
• u een insulinebehandeling moet opstarten omdat de maximale behandeling met bloedsuikerverlagende tabletten bereikt is zonder het gewenste resultaat
• een behandeling met incretinemimetica (inspuiting) wordt opgestart.

Voorwaarden :

• uw huisarts moet een globaal medisch dossier van u bezitten.
• u moet ten minste 2 keer per jaar bij uw huisarts langsgaan en minimaal 1 keer per jaar bij uw diabetesspecialist.
• Er een zorgtrajectcontract getekend wordt met de 3 partijen.

U kan geen zorgtraject aangaan indien u
• zwanger bent
• type 1 diabetes hebt
• meer dan 2 keer per dag insuline inspuit
• niet op controle wil gaan bij de huisarts of diabetesspecialist

Voordelen van het zorgtraject

• Er wordt een individueel opvolgingsplan opgesteld tussen alle partijen. Zo weet iedereen wat de afspraken zijn en welke streefdoelen men wil bereiken. Dit komt de behandeling ten goede.

• U spreekt een aantal persoonlijke werkpunten (gewicht, beweging, rookstop…) af die u ter harte neemt. Deze worden regelmatig met u opgevolgd door de huisarts.

• Gedurende de 4 jaar dat uw zorgtraject loopt, betaalt uw ziekenfonds al de raadplegingen bij uw huisarts (geen huisbezoeken) en diabetes-specialist volledig terug.

• Er is gratis zelfzorgmateriaal (glucosemeter, strookjes en lancetten) voorzien dat o.a. via de apotheker wordt verstrekt: 150 strookjes voor bloedglucosemeting
100 lancetnaaldjes voor het prikken
1 glucosemeter.

• U hebt recht op gratis educatie bij een diabeteseducator. Dit is een verpleegkundige, diëtist, podoloog,… die een speciale opleiding rond diabetes heeft gevolgd. De educator leert u veel over diabetes, zoals: hoe insuline inspuiten, hoe je glucose controleren, wat is een hypo en wat moet ik dan doen, … enz. De educator kiest ook samen met u een geschikte glucosemeter.
Tijdens het 1e jaar heeft u recht op vijf tot max. tien keer 30 minuten educatie. In de volgende jaren hebt u recht op één tot maximaal zes keer 30 minuten educatie, naargelang de noodzaak.

• In volgende situaties is de educatie verplicht:
- bij de start van het zorgtraject,
- bij de start van insulinetherapie of incretinemimetica,
- bij de overgang van 1 naar 2 injecties,
- Wanneer uw hemoglobine A1c4 hoger is dan 7,5 % (58 mmol/mol)
- Wanneer u een nieuwe glucosemeter nodig heeft (maximum om de drie jaar)

• Er is een gedeeltelijke terugbetaling voorzien van twee consultaties per jaar bij de diëtist (minimum 30 minuten) en podoloog (minimum 45 minuten).

• De raadplegingen bij andere specialisten zoals de oogarts, betaalt uw ziekenfonds u gedeeltelijk terug.

Download hier de brochure voor de patiënt met een zorgtraject diabetes type 2 (.pdf)

Zorgtraject voor mensen met chronische nierinsufficiëntie

Ook voor deze groep zijn specifieke criteria en een aantal specifieke terugbetalingen voorzien zoals van de remgelden, tussenkomsten in de zelfzorg van bloeddruk monitoring, dieetraadpleging,…

Meer info

www.zorgtraject.be
www.diabetes.be


Laatst bijgewerkt: december 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram