Wat kan je doen bij een postnatale depressie?

123-vr-koppel-ruzie-depr-psych-10-16.jpg

nieuws Om te voorkomen dat een postnatale depressie langdurig blijft aanslepen is het van belang de signalen zo snel mogelijk te herkennen en hulp te zoeken. Onbehandeld kan een post-partumdepressie jaren duren.

Tips voor vrouwen met postpartum depressie
• Neem je klachten ernstig.
• Probeer te aanvaarden dat je je niet voelt zoals je zou willen en verzet je er niet tegen.
• Voel je niet schuldig over je gevoelens en gedachten. Ze horen bij de depressie en gaan over als de depressie behandeld wordt.
• Praat met je omgeving over je gevoelens en zorgen, ook al vind je dat moeilijk.
• Je hoeft geen 'perfecte' ouder te zijn, sta jezelf 'fouten' toe, het is normaal dat je al zoekend leert, met vallen en opstaan.
• Laat steun uit je directe omgeving toe van mensen door wie je je graag laat omringen (partner, vrienden, familie, ...): hulp in het huishouden, bij de zorg voor je kindje, ... Ook diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen je helpen.
• Neem tijd en rust voor jezelf, met én zonder de baby. Zorg dat je voldoende slaapt. Deel de nachtzorg bijvoorbeeld met je partner en slaap de nachten dat je niet voor de baby zorgt op een plek waar je de baby niet hoort of gebruik oordopjes.
• Zoek naar een manier om lichamelijk te ontspannen, bijvoorbeeld yoga of zwemmen.
• Zoek deskundige hulp als de klachten langer dan veertien dagen aanhouden of te hevig zijn. Vraag raad aan je verpleegkundige, arts of vroedvrouw, die zo nodig kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Tips voor de omgeving
• Praat met de jonge moeder over haar gevoelens en gedachten. Help haar te praten over de negatieve gevoelens, zonder dat ze zich daar schuldig over voelt.
• Probeer de depressieve gevoelens niet 'weg te praten' en geef geen adviezen en tips. Begrip, sympathie en de bereidheid serieus te luisteren zijn het belangrijkst.
• Stel haar gerust dat dit voorbij gaat, dat ze zich, met de nodige ondersteuning, beter zal gaan voelen.
• Overleg welk deel van de zorg voor kind en huishouden je als partner, familie en vrienden kunt overnemen, zodat de jonge moeder ook tijd voor zichzelf heeft.
• Iedereen in de omgeving van een vrouw met een postpartum depressie kan slachtoffer worden van haar agressieve buien en uitvallen. Bedenk dat die bij de depressie horen en dat juist jij het 'doelwit' bent omdat de moeder zich bij jou durft te uiten en veilig voelt.
• Overleg met de huisarts als je je zorgen maakt.
• Zoek meer informatie over postpartum depressie, in bibliotheek, boekhandel of op internet.
• Zoek zelf steun als het je teveel wordt.

Mogelijke behandelingen
Een postpartum depressie is over het algemeen goed te behandelen. Er bestaan verschillende behandelingsmogelijkheden. Het kan gaan om psychotherapie, medicatie, contacten met lotgenoten, … naargelang de noden van de moeder en haar gezin.
Bij een lichamelijke oorzaak van de depressieve klachten (bv. een schildklierprobleem, een hormonale stoornis...) zal de therapie zich richten op herstel van de lichamelijke balans, door behandeling met hormonen, vitaminen of mineralen.
Men kan voor behandeling terecht bij de huisarts, in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, bij een zelfstandige psycholoog, psychotherapeut, psychiater of in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. In de moeder- en babyeenheden van psychiatrische ziekenhuizen kan men terecht voor ambulante zorg, dagbehandeling of opname van de moeder samen met het kind.
De partner zal - indien aanwezig - actief betrokken worden bij de behandeling zodat het gezin verbonden blijft.

Geneesmiddelen
• Vaak zal je arts een antidepressivum voorschrijven. Voor een goed resultaat is het belangrijk de medicijnen lang genoeg, zeker vier tot zes maanden, te gebruiken.
De keuze van het antidepressivum hangt af van het feit of de moeder borstvoeding geeft. Sommige geneesmiddelen komen immers in de moedermelk terecht. Borstvoeding in combinatie met een SSRI (medicijn tegen depressie) levert geen probleem op voor de baby.

• Soms schrijft de arts tijdelijk kalmerings- of slaapmiddelen voor. Deze middelen werken direct en helpen tegen slapeloosheid, angstgevoelens, spanning en onrust. Het gebruik van slaapmiddelen wordt bij voorkeur tot enkele weken beperkt.

Men dient rekening gehouden met een verhoogde kans op herval bij volgende zwangerschappen. Daarom wordt al tijdens de zwangerschap het advies ingewonnen van een psychiater.

Bronnen:
http://www.kindengezin.be/zwangerschap-en-geboorte/anders-dan-verwacht/post-partumdepressie/default.jsp
https://www.thuisarts.nl/postnatale-depressie/ik-heb-depressie-na-bevalling
http://www.lkpz.nl/patienten.php
https://www.mchaaglanden.nl/stimulansz/ziekten-a-z/postpartum-depressie
http://www.psychischegezondheid.nl/action/azitem/28/postpartum_depressie.html


Laatst bijgewerkt: mei 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram