Voor jou gelezen op De Standaard

Vernietigend rapport homeopathie geeft De Block extra munitie

Laatst bijgewerkt: november 2019

nieuws

Homeopathie heeft geen bewezen positief effect op de gezondheidszorg, en zou dus nergens terugbetaald mogen worden. Dat concludeert de gezaghebbende koepel van academiën voor wetenschappen EASAC in een advies aan de Europese Commissie. Daarmee krijgt onze minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een duwtje in de rug bij hij verzet tegen de financiering van deze vorm van alternatieve geneeskunde.

EASAC noemt alle steun voor homeopathie ‘ongeloofwaardig en in strijd met gevestigde wetenschappelijke methodes’. Er is geen ‘robuust en reproduceerbaar bewijs’ dat homeopathie meer effect heeft dan een placebo. Daartegenover staat dat de patiënt vaak onvoldoende op de hoogte is van de risico’s van een homeopathische behandeling. Als iemand naar homeopathie grijpt en daarmee een reguliere behandeling wil uitstellen, dan kan dit voor ‘significante schade’ zorgen. Hetzelfde geldt voor de behandeling van dieren.

De http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_Homepathy_statement_web_final.pdf" target="_blank">aanbeveling van Easac is dan ook uitermate duidelijk: de productie van homeopathische middelen moet streng gereguleerd worden, ze mogen niet worden terugbetaald en er moet streng toegezien worden op reclame.

Ziekenfondsen
In ons land speelt de discussie op de achtergrond. Homeopathische middelen worden door het Riziv niet terugbetaald: geen enkel geneesmiddel is tot dusver erkend. Maar de ziekenfondsen betalen op eigen initiatief wel een deel terug.

Al van bij haar aantreden toonde De Block maar weinig sympathie voor homeopathie. Terwijl haar voorganger Laurette Onkelinx (PS) nog inzette op erkenning van (tand)artsen en vroedvrouwen die ook homeopaat zijn, wou de Block niet weten van een verdere versoepeling. ‘Ik hou vast aan wat wetenschappelijk bewezen is’, zei ze daarover in 2014 al in eeninterview met De Standaard.

Onderhandelingen
En dat vloekt met homeopathie, blijkt nu ook weer uit het onderzoek van EASAC. De terugbetaling door het ziekenfondsen ligt al langer op tafel tijdens de gesprekken die het ministerie met hen voert over wat zij aan hun leden moeten terugbetalen.

Zolang die onderhandelingen nog lopen wil het ministerie geen details geven over wat precies voorgesteld wordt. Een woordvoerster wijst er wel ook dat de minister blijft vasthouden aan evidence based methodes.

Het rapport komt dan ook als geroepen als extra bewijsmateriaal voor De Block. Als de Europese Commissie het advies van EASAC overneemt en lidstaten oplegt om homeopathie niet terug te betalen, dan is er ook geen enkele basis meer om nog over een terugbetaling te spreken. Ook ziekenfondsen zullen dan hun beleid moeten herzien.

volgopfacebook

volgopinstagram