Terugbetaling alternatieve geneeswijzen

dossier Steeds meer Belgen doen een beroep op alternatieve geneeswijzen. De wettelijke ziekteverzekering voorziet geen terugbetaling voor deze alternatieve behandelingswijzen.
Een aantal van die geneeswijzen wordt in het kader van de aanvullende verzekering wel gedeeltelijk terugbetaald door de ziekenfondsen. Wat, hoeveel en onder welke voorwaarden wordt terugbetaald, verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds Dit overzicht geeft de stand van zaken in januari 2011.
Voor meer gedetailleerde en actuele info verwijzen we naar de websites van de verschillende ziekenfondsen.

Osteopathie/Chiropraxie

• De Socialistische Mutualiteiten betalen € 10 terug per behandeling met een maximum van 5 sessies per jaar (dit maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen).
De behandeling moet uitgevoerd zijn door een door de Socialistische Mutualiteiten erkende chiropractor/osteopaat die aan bepaalde beroepsvoorwaarden voldoet. De lijst met erkende osteopaten/chiropractors is te vinden op de website van de ziekenfondsen.

• Christelijke Mutualiteiten vergoeden 10 euro per sessie, met een maximum van 5 behandelingen per jaar voor osteopathie en chiropraxie samen.
De osteopaat/chiropractor moet op een lijst van erkende dienstverleners staat. Die lijst is terug te vinden op de websites van CM.

• De Neutrale Ziekenfondsen betalen 10 Euro per sessie, met een maximum van 50 euro per jaar (dit maximum geldt voor alle alternatieve disciplines samen). Voorwaarde is dat de behandeling gebeurt door een erkend arts.

• Liberale Ziekenfondsen: 10 euro per zitting/behandeling acupunctuur met een maximum van 6 behandelingen per jaar (dit maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen). De behandeling moet worden uitgevoerd door personen die een door de beroepsvereniging erkende opleiding hebben genoten en een getuigschrift van het ziekenfonds hebben.

• Onafhankelijke Ziekenfondsen: € 10,00 per zitting, tot 5 zittingen per persoon per kalenderjaar (soms € 10,00 extra voor 10 extra zittingen per gezin/per kalenderjaar). Het maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen.
De behandeling moet gebeuren door een geneesheer of kinesist en de verstrekker oefent zijn beroep uit conform de wettelijke bepalingen. Een lijst met erkende osteopaten/chiropractors is te vinden op de website van het ziekenfonds.

Acupunctuur

• Bij de Christelijke Mutualiteiten wordt acupunctuur niet terugbetaald. Sommige regionale afdelingen van CM betalen acupunctuur wel gedeeltelijk terug.

• Bij de Socialistische Mutualiteiten wordt 10 euro per sessie met een maximum van 50 Euro per jaar terugbetaald (dit maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen).
De acupuncturist moet een arts zijn die door het Riziv erkend is, een diploma acupunctuur bezit en zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd heeft (lijst terug te vinden op website).
• Bij de Neutrale, Liberale en Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn de tussenkomsten dezelfde als voor osteopathie en chiropraxie.

Homeopathie

Homeopathische geneesmiddelen worden door alle ziekenfondsen terugbetaald. De terugbetaling varieert van 20 tot 75 procent van de aankoopprijs, met een maximum van 62 tot 75 euro per jaar, naar gelang van het ziekenfonds. Bij de christelijke mutualiteiten is er geen jaarlijks maximumbedrag, behalve voor homeopathische magistrale bereidingen (maximaal 50 Euro per persoon).

Voorwaarden:
- moeten door een erkend arts worden voorgeschreven
- moeten bij een apotheek worden aangekocht
- beperkt tot erkende producten op de intermutualistische registratielijst (lijst op de websites van de ziekenfondsen – ook te herkennen op het kasticket van de apotheek aan de asterix ( • )).

Sommige Onafhankelijke en de Neutrale Ziekenfondsen betalen ook de raadplegingen terug (10 euro per sessie, maximaal 50 euro per jaar). Dit maximumbedrag geldt meestal voor alle disciplines samen.

Fythotherapie

De Onafhankelijke, Neutrale en Liberale ziekenfondsen komen voor 50 tot 75% tussen in de kosten. Het jaarlijks grensbedrag schommelt tussen 50 en 75 Euro per persoon (meestal geldt dit maximum samen met homeopathische geneesmiddelen).

Voorwaarden:
- de producten moet voorgeschreven zijn door een arts en worden afgeleverd door een apotheker
- de producten dienen op de lijst van erkende geneesmiddelen te staan.
Voedingssupplementen, Chinese kruiden, oligo-elementen, allopathie, plantaardige producten en buitenlandse labo’s worden vaak uitdrukkelijk uitgesloten van terugbetaling.

Andere therapieën

Mesotherapie:

Wordt terugbetaald door sommige Christelijke Mutualiteiten en Onafhankelijke Ziekenfondsen. De voorwaarden verschillen per ziekenfonds (meestal 10 euro per sessie, 5 tot 6 keer per jaar – bij Onafhankelijke ziekenfondsen geldt dit maximum voor alle alternatieve behandelingens amen). De behandeling moet uitgevoerd worden door een arts.

Hippotherapie

Wordt door verschillende ziekenfondsen terugbetaald.
- Neutrale ziekenfondsen: voor kinderen met autisme, gedragsproblemen of motorische handicap op medisch voorschrift. 10 euro per sessie, 50 euro per jaar (dit maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen).

- Christelijke ziekenfondsen: Voor personen met lichamelijke of mentale handicap. 3 Euro per sessie, met een maximum van 20 beurten per jaar. De terugbetaling is enkel geldig in een instelling waarmee CM een akkoord heeft afgesloten.

- Liberale mutualiteiten: voor personen met een mentale of fysieke handicap (met attest van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap en een medisch verslag waaruit de handicap blijkt). Afhankelijk van ziekenfonds bedraagt de tussenkomst 2,5 of 3 euro per beurt, met een maximum van 10 tot 40 sessies per kalenderjaar. Enkel in door ziekenfonds erkende centra.

Manuele therapie

De Liberale Mutualiteiten betalen manuele therapie terug: 10 euro per sessie, maximum 6 keer per jaar. Maximum tussenkomst per jaar voor alle alternatieve behandelingen samen is 60 euro. De manuele therapeut moet een arts zijn en beschikken over getuigschrift van het ziekenfonds.

Shockwave therapy

Wordt terugbetaald door sommige Onafhankelijke Ziekenfondsen. 10 euro per sessie, 6 keer per jaar (dit maximum geldt voor alle alternatieve behandelingen samen). De behandeling moet uitgevoerd worden door een kinesitherapeut of arts.

Antroposofie

Sommige Neutrale ziekenfondsen betalen raadplegingen antroposofie bij een arts terug aan 10 euro per bezoek, met een maximum van 50 euro per jaar en per rechthebbende (maximum geldt voor alle alternatieve disciplines samen).

Ziekenfondsen

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
www.cm.be

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
www.mutualites-neutres.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
www.vnz.be

Het neutraal ziekenfonds
www.mut206.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds
www.vnz235.be

Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
www.socmut.be


Liberale Mutualiteiten
www.liberalemutualiteit.be


Onafhankelijke Ziekenfondsen
www.mloz.be

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
www.oz501.be

EUROMUT - Onafhankelijk Ziekenfonds
www.euromut.be

Onafhankelijk Ziekenfonds SECUREX
www.securex.be

PARTENA - Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen
www.partena-ziekenfonds.be


Laatst bijgewerkt: mei 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram