Jongeren drinken steeds meer alcohol

nieuws De Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (VAD) heeft tussen 1 september 2000 en 30 juni 2001 38.992 leerlingen tussen 11 en 22 jaar ondervraagd over hun alcoholgebruik. Daaruit blijkt dat jongeren steeds meer alcohol drinken en dat men op steeds jongere leeftijd begint.
Drie op vier jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben het afgelopen jaar alcohol gedronken. Ruim twee vijfde deed dit occasioneel (minder dan één keer of enkele keren per maand) en een derde regelmatig (minstens één keer per week). Vooral het gebruik van zg. alcopops en longdrinks neemt spectaculair toe.Er bestaan wel opvallende verschillen naargelang leeftijd, geslacht en onderwijstype.

Leeftijd

12-14 jaar:
- meer dan drie op vier heeft de voorbije drie jaar alcohol en medicatie gebruikt. Drie op vijf heeft ook het laatste jaar alcohol gedronken.
- Bijna drie op vier zijn occasionele drinkers (minder dan één keer of enkele keren per maand).

15-16 jaar:
- In de groep van de 15-16-jarigen zijn er in verhouding nog meer occasionele dan regelmatige (= minstens éénmaal per week) drinkers.
-

17-18 jaar
- negen op de tien hebben ooit al alcohol gedronken.
- de helft dronk het afgelopen jaar minstens eenmaal per week alcohol.Geslacht
Iets meer jongens dan meisje hebben ooit alcohol gedronken. Meer meisjes dan jongens hebben het voorbije jaar geen alcohol gedronken. De jongens die alcohol drinken doen dit veel vaker dan de meisjes. Meisjes drinken eerder occasioneel.
Opvallend is wel dat het gebruik van aperitieven, long drinks, cocktails en alcopops sneller stijgt bij de meisjes dan bij de jongens, waardoor de meisjes de jongens nu hebben ingehaald voor deze producten. Meisjes drinken ze wel eerder occasioneel, onder de jongens tellen we meer regelmatige drinkers.


Schooltype
Globaal genomen wordt in het Algemeen Secundair (ASO) en het Technisch Secundair (TSO) steeds meer gedronken terwijl er in het Beroepsonderwijs (BSO) eerder sprake is van een daling. Maar in het BSO vinden we nog steeds meer regelmatige drinkers.


Type drank

- bijna drie kwart van alle 12-18-jarigen heeft ooit alcopops en bier gedronken. Voor sterke drank ligt dit cijfer het laagst (twee vijfde).
- Als we enkel kijken naar het laatstejaarsgebruik, zien we hetzelfde: drie vijfde heeft in die periode alcopops gedronken, een ruime helft bier, tegenover slechts een kwart die sterke drank dronk.
We zien verder dat bier veel frequenter wordt gedronken dan de andere dranken: bijna een kwart van de leerlingen dronk het jaar voor de bevraging minstens éénmaal per week bier. Voor alcopops was dit een leerling op zeven.
- bier:
In de afgelopen drie schooljaren hebben steeds meer twaalf- tot vijftienjarigen ooit bier gedronken. Het laatstejaarsgebruik van bier is voor de twaalf- tot veertienjarigen licht gestegen, voor de vijftien- en zestienjarigen stabiel gebleven en voor de twee oudste leeftijdsgroepen zelfs lichtjes afgenomen. Bij de twaalf- en dertienjarigen is de stijging in laatstejaarsgebruik van bier terug te vinden in het occasioneel gebruik. Vanaf de leeftijd van veertien jaar is er een toename van het regelmatig bier drinken en is het occasioneel bier drinken afgenomen de afgelopen drie schooljaren in de leeftijdsgroepen vanaf vijftien jaar.

- wijn: Het ooit-gebruik van wijn is de voorbije drie jaren gestegen in alle leeftijds-groepen, met uitzondering van de zeventien- en achttienjarigen. Ook het laatstejaarsgebruik is in deze groepen gestegen, hetzij in minder sterke mate. Bij de achttienjarigen is het laatstejaarsgebruik daarentegen lichtjes gedaald. Tot veertien jaar vertaalt de stijging zich in een toename van het occasioneel drinken van wijn; vanaf vijftien jaar is het regelmatig wijn drinken gestegen.
- sterke drank: Voor sterke drank zien we een lichte toename in het ooit-gebruik in de leeftijds-groep van dertien- en veertienjarigen, terwijl het laatstejaarsgebruik stabiel is gebleven door een toename van het percentage 'stoppers'. Vanaf zestien jaar is zowel het ooit-gebruik als het laatstejaarsgebruik afgenomen. Toch merken we in deze groepen een kleine stijging op van het regelmatig drinken van sterke drank.
- Aperitieven, long drinks, cocktails en alcopops: zowel het ooit-gebruik als het laatstejaarsgebruik zijn sterk toegenomen in alle leeftijdscategorieën. De stijging in gebruik is dermate sterk, dat in 2001 deze groep van alcoholische dranken bier van de troon heeft gestoten. Terwijl op jongere leeftijd de toename zich manifesteert in een groei van occasioneel gebruik, is dit op oudere leeftijd een groei van regelmatig gebruik.


Laatst bijgewerkt: maart 2003

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram