Meer groen, minder adhd

123-wandelen-buurt-scghool-natuur-170-11.jpg

nieuws Uit nieuw onderzoek van Alterra Wageningen UR blijkt dat een groenere woonomgeving gepaard gaat met een lagere kans op ADHD bij kinderen. Opvallend is dat deze samenhang alleen bestaat in minder welgestelde buurten.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat groen in de woonomgeving goed is voor de gezondheid. Vooral het rustgevende en herstellende vermogen van contact met groen lijkt daarbij van belang. Voorbeelden uit onderzoek zijn: sneller herstel van een stressvolle gebeurtenis, beter concentratievermogen en meer zelfbeheersing.

Minder geneesmiddelen
In een nieuwe studie heeft Alterra-onderzoeker Sjerp de Vries samen met collega’s uit de zorgsector, NIVEL en het UMC Utrecht, gekeken naar de relatie tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en het gebruik van ADHD-medicatie door kinderen. ADHD lijkt bij uitstek een aandoening waarbij de genoemde positieve effecten van groen van waarde kunnen zijn.

Van de ca. 250.000 kinderen tussen de 5 en 12 jaar had 3,7% in 2011 een ADHD-middel vergoed gekregen. Aan de huisadressen zijn gegevens gekoppeld over de hoeveelheid groen in de woonomgeving. Binnen een straal van 250 meter is de hoeveelheid groengebied vastgelegd, zoals stadspark, bos, natuur of agrarisch gebied. Hetzelfde is gedaan voor kleine groenelementen, zoals straatbomen, groenstroken of tuinen.
Statistische analyses laten zien dat meer groengebied binnen 250 meter gepaard gaat met een lagere kans op het gebruik van een ADHD-middel. Dat gold niet voor de aanwezigheid van kleine groenelementen. In de analyses is rekening gehouden met de leeftijd en het geslacht van het kind, evenals met een aantal kenmerken van de buurt: gemiddelde WOZ-waarde woningen, stedelijkheids¬graad (adresdichtheid), aandeel niet-westerse allochtonen, aandeel kinderen onder de 15 jaar (mogelijke speelkameraadjes).

Armere buurten
De gevonden relatie tussen de aanwezigheid van groen en ADHD-medicatie bleek alleen in minder welgestelde buurten te bestaan. In buurten met een gemiddelde waarde van de woningen van minder dan 145.000 euro gaat meer groen (45% i.p.v. 25%) gepaard met ruim 10% minder medicatiegebruik. In sociaaleconomisch meer welgestelde buurten was dit verband zwakker.

Minder ADHD bij allochtone kinderen?
Ook het percentage niet-westerse allochtonen in de buurt bleek relevant. Hoe hoger dit percentage, hoe lager de kans op het gebruik van een ADHD-middel. Eerder Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat ouders van niet-westers allochtone kinderen eenzelfde ADHD-achtig gedrag minder
snel als problematisch ervaren dan ouders van autochtone kinderen. Ze gaan hiermee ook minder snel naar de huisarts. Het zou kunnen zijn dat deze kinderen feitelijk even vaak ADHD hebben als autochtone kinderen. En omdat ze relatief vaak in minder welgestelde, groenarme buurten wonen, kan de hier gerapporteerde relatie tussen groen en ADHD wel eens een onderschatting zijn.

Aanvullend is geconstateerd dat minder welgestelde buurten gemiddeld genomen over minder groen beschikken. Sjerp de Vries: “Juist in buurten waar het groen wel eens het meest effectief zou kunnen zijn, is er momenteel het minst van.”

U kunt het onderzoek hier downloaden.
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws-wageningen-ur/Show/Meer-groen-minder-ADHD-maar-alleen-in-arme-buurten.htm
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/f/5/a/266eb390-47c0-4dfd-98c6-f127d40cc904_Alterra-rapport%202672%20Groen%20en%20gebruik%20ADHD-medicatie%20door%20kinderen.pdf


Laatst bijgewerkt: december 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram