ad

19 Nederlanders blind door vuurwerk

Laatst bijgewerkt: januari 2020
123-koppel-vuurwerk-170-12.jpg

nieuws Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 176 Nederlanders oogletsel aan één of twee ogen opgelopen. Negentien mensen zijn blind geworden aan een oog en vijf ogen zijn operatief verwijderd. Dat maakt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) bekend nu de oogartsen over volledige cijfers beschikken.

Voor de negende keer registreerde het NOG het aantal oogletsels. Sinds 2008/2009 daalde het aantal patiënten met oogletsel gestaag, met een uitschieter van 308 in 2009/2010 naar 176 dit jaar. Vorig jaar was het aantal patiënten met oogletsel iets lager, er waren er toen 160. Dit jaar werden er 224 ogen beschadigd, 80 ogen liepen blijvende schade op. 46 procent van de vuurwerkslachtoffers met oogletsel werd geraakt door vuurwerk dat door een ander werd afgestoken. Het NOG pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Op de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen in Nederland hebben zich op 31 december 2016 en 1 januari 2017 473 slachtoffers van vuurwerkongevallen gemeld. Ook dit jaar waren het niet alleen de mensen die zelf vuurwerk afstaken die gewond raakten. Het aantal gewonde omstanders schoot dit jaar omhoog naar 61 procent van de gewonden. Iets minder dan 40 procent van de slachtoffers stak zelf vuurwerk af rond de jaarwisseling. Vorig jaar waren er evenveel gewonde omstanders als slachtoffers die zelf vuurwerk afstaken. 
ad


pub