ad

Red een leven: leer reanimeren

Laatst bijgewerkt: november 2019

nieuws Elk jaar krijgen ongeveer 400.000 Europeanen een hartstilstand, waarvan 350.000 buiten het ziekenhuis. Een hartstilstand kan zich overal voordoen: op straat, op de werkvloer, tijdens of na een intense fysieke inspanning. Het merendeel doet zich thuis voor. Op dit ogenblik overleeft minder dan één slachtoffer op tien...

Cardiopulmonale reanimatie (CPR) onmiddellijk starten kan de overlevingskansen verdubbelen of verdriedubbelen. Reanimatie door omstanders gebeurt echter slechts in 20% van de hartstilstanden buiten het ziekenhuis. Volgens de Belgische en Europese reanimatieraad kan een toename van het aantal mensen die kunnen reanimeren jaarlijks meer dan 100.000 levens redden.

Bel 112

• Zorg ervoor dat het veilig is om hulp te bieden.
• Kijk of het slachtoffer reageert.
• Roep om hulp van een omstander.
• Buig het hoofd van het slachtoffer naar achter, til de kin omhoog en controleer de ademhaling.
• Bel 112 en vertel dat het slachtoffer niet ademt, dat de reanimatie (CPR) gestart is, en de locatie waar je je bevindt.
• Krijg je hulp van een omstander, vraag hem om een Automatische Externe Defibrillator (AED) te gaan halen.

Hartmassage

• Plaats de hiel van uw hand op het midden van de borstkas
• Plaats uw andere hand bovenop de eerste, haak de vingers in elkaar.
• Druk de borstkas krachtig in op het ritme van “Stayin’ Alive” (minimum 100/min) tot de aankomst van de AED of tot de hulpdiensten aanwezig zijn.
• Als u kunt beademen, geef dan 2 beademingen om de 30 borstcompressies. Geef anders borstcompressies zonder onderbreking.
• Druk zo hard u kunt. Wees gerust, u kunt niets verkeerd doen!
• Indien mogelijk, wissel tijdens het uitvoeren van de borstcompressies elke twee minuten af met een andere redder.

Schok

Wanneer de AED beschikbaar is, zet hem onmiddellijk aan en volg de instructies.


ad


pub