Geen supplementen meer in tweepersoonskamers

123-dr-bezoek-geld-euro-spuit-170_01.jpg

nieuws Sinds 1 januari 2013 zijn ereloonsupplementen in tweepersoonskamers verboden. Kamersupplementen in tweepersoonskamers waren al langer verboden.

Een ereloonsupplement is een bedrag dat de arts kan aanrekenen bovenop het basistarief voor een verstrekking. Ereloonsupplementen worden meestal uitgedrukt in een percentage. Een ereloonsupplement van 100 % houdt in dat u bovenop het basistarief nog eens een identiek bedrag bijbetaalt. Op de ereloonsupplementen betaalt het ziekenfonds niets terug. Via uw hospitalisatieverzekering zal u vaak wel een terugbetaling genieten, mits naleving van bepaalde limieten, bijvoorbeeld tot 100%.

Een kamersupplement is een bedrag dat het ziekenhuis vrij kan aanrekenen bovenop de normale prijs en dat door het ziekenfonds niet wordt terugbetaald. Meestal gaat het om bedragen tussen 30 en 50 € per dag, met een maximum van 150€ per dag. Ook hier zal u via uw hospitalisatieverzekering vaak wel van een terugbetaling kunnen genieten. Informeer het best vooraf.

In eenpersoonskamers kunnen nog wél kamer- en ereloonsupplementen aangerekend worden, behalve:
• indien de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische voorwaarden van het onderzoek of de behandeling een eenpersoonskamer vereist, of omdat er bijzonder toezicht vereist is (De behandelende arts bevestigt dit schriftelijk);
• bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is of omwille van dienstnoodwendigheden;
• bij opname buiten de wil van de patiënt op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
• bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt gevraagd.

Wat u moet weten:

Zowel bij een klassieke ziekenhuisopname als bij een daghospitalisatie moet u een opnameverklaring invullen en ondertekenen. Dit formulier moet de keuze van het kamertype bevatten.

Indien u kiest voor een eenpersoonskamer, dan kunnen kamer- en ereloonsupplementen aangerekend worden.

• Het bedrag van het kamersupplement moet in de opnameverklaring vermeld worden.
• Het ziekenhuis kan dan ook een voorschot vragen: het bedrag wordt vermeld op de opnameverklaring en is maximaal het bedrag van het supplement van een eenpersoonskamer.
• Bespreek steeds met uw arts welke ereloonsupplementen worden aangerekend (zowel in percentages als in Euro’s).
• Houd er rekening mee dat er ereloonsupplementen mogen aangerekend worden door àlle behandelende artsen. Niet alleen door de arts die u heeft opgenomen en behandelt, maar ook door de artsen die in opdracht bepaalde bijkomende onderzoeken en prestaties uitvoeren (bv. anesthesie, cardioloog, de artsen van medisch-technische diensten, enz.)

TIPS:
• Kies nooit een eenpersoonskamer voor een daghospitalisatie. Gezien de korte tijd die u in het ziekenhuis verblijft, zult u niet de tijd hebben om te genieten van het comfort en blijft er enkel een peperdure factuur over (als gevolg van kamersupplementen en ereloonsupplemente

• Kies beter niet voor een eenpersoonskamer als u weet dat u om medische redenen (bv. besmettelijke aandoening) toch op een eenpersoonskamer terecht zult komen. Zo vermijdt u dat u de supplementen moet betalen die bij een eenpersoonskamer horen.

Hoeveel moet u zelf betalen bij opname in een ziekenhuis? (buiten eventuele supplementen)

Bij opname in het ziekenhuis kan het ziekenhuis uiteraard de honoraria van de artsen en de kosten van geneesmiddelen en andere hulpmiddelen (bv. prothesen, implantaten...) die u nodig hebt, aanrekenen. Die worden gedeeltelijk terugbetaald door de ziekteverzekering. Op al deze producten kan het ziekenhuis een ‘afleveringsmarge’ van 10% aanrekenen.

1. Eigen bijdrage voor ziekenhuisopname
Het grootste deel van de ziekenhuiskosten (kamer, loonkosten, maaltijden, verplegingsmateriaal enz.) wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Als patiënt betaalt u een bepaald bedrag (remgeld of eigen bijdrage) dat wettelijk is vastgelegd en varieert naargelang uw statuut en de duur van de opname. Bij daghospitalisatie mag dit bedrag niet aangerekend worden.
Het ziekenhuis factureert de dag van opname en de dag van vertrek als één dag, behalve als u opgenomen wordt vóór 12 en vertrekt na 14u. Als u het ziekenhuis kunt verlaten vóór 14u, spaart u meestal een dag uit.
Als u tijdens uw ziekenhuisopname een weekeindje naar huis mag, dan mag het ziekenhuis u geen verpleegdag aanrekenen voor de dagen dat u afwezig bent.


Eigen bijdrage voor ziekenhuisopname
(voor psychiatrische ziekenhuizen gelden andere bedragen)

Eerste opnamedag Dag 2 tot 90 Vanaf dag 91
Gewone patiënt 42,58 15,31 15,31
Patiënt met personen ten laste
of die alimentatiegeld betalen
42,58 15,31 5,44
Patiënt met verhoogde tegemoetkoming*
en hun personen ten laste
5,44 5,44 5,44
Uitkeringsgerechtigde werklozen
en hun personen ten laste
32,50 5,44 5,44
Kinderen ten laste van personen
zonder verhoogde tegemoetkoming
32,50 5,44 5,44

• Verhoogde terugbetaling: wordt toegekend aan o.a. weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen en volledig werklozen ouder dan 50 jaar (die sinds 1 jaar een uitkering ontvangen) met een laag inkomen, gehandicapten met een tegemoetkoming, de personen die recht hebben op het leefloon en de personen die het Omnio-statuut hebben. Ook de personen ten laste van al deze categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.

2. Forfaits voor diensten
Naast de eigen bijdrage in het ziekenhuisverblijf, kan het ziekenhuis nog een aantal forfaits aanrekenen voor bepaalde diensten, ook als u daarvan geen gebruik hebt gemaakt.

• Forfait geneesmiddelen
Per verblijfsdag betaalt u 0,62 euro voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt aangerekend ook als u zulke geneesmiddelen niet hebt verbruikt.
Bij daghospitalisatie wordt dit forfait niet gefactureerd. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis bedraagt het 0,80 euro per dag.
• Forfait voor klinische biologie (laboratoriumonderzoek)
Gewoon verzekerden betalen voor deze forfait 7,44 euro; wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming betaalt niets.
Bij opname in psychiatrie varieert het bedrag naargelang de instelling.
Bij daghospitalisatie is een andere regeling van toepassing waarbij in sommige gevallen forfaits mogen worden aangerekend.
• Forfaitair voor medische beeldvorming en consultancehonorarium
Gewoon verzekerden betalen voor deze forfait 6,20 euro; wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming 1,98 euro.
Bij daghospitalisatie is een andere regeling van toepassing waarbij in sommige gevallen forfaits mogen worden aangerekend.
• Forfait voor medische wachtdienst
Deze forfait wordt enkel aangerekend aan het ziekenfonds. Je hoeft hiervoor niets te betalen.

3. Parafarmaceutische producten
Parafarmaceutische producten zoals verzorgingsproducten (lippenzalf, bepaalde shampoos enz.), een tandenborstel, een loopvoet voor een gipsverband of een thermometer, en niet-terugbetaalbare geneesmiddelen zoals pijnstillers, slaapmiddelen, enz., moet u volledig zelf betalen. Daarvoor is geen enkele terugbetaling voorzien.
Heeft u een akkoord van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds voor bepaalde geneesmiddelen die u thuis neemt, breng dit attest dan mee op het ogenblik van uw opname. Zo blijft u tijdens uw opname recht hebben op de terugbetaling van deze geneesmiddelen door het ziekenfonds. Zonder dit attest, of een kopie ervan, worden deze kosten aan u doorgefactureerd.

4. Andere producten en diensten
Producten zoals bloed, bloedderivaten, gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk, ontsmettende baden enz. vallen gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en moeten op de factuur duidelijk worden omschreven.
Diverse kosten voor producten die niets met de medische zorg te maken hebben zoals het gebruik van de telefoon en de huur van een koelkast of televisie, kunnen apart aangerekend worden. Ziekenhuizen moeten een lijst met de tarieven ter beschikking stellen.


Laatst bijgewerkt: januari 2013

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram