Actie voor verhoogde tegemoetkoming gezondheidszorg

Laatst bijgewerkt: juli 2022

nieuws Het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) is een financiële regeling die de gezondheidszorg toegankelijker maakt voor personen met een laag inkomen.

Wat is Verhoogde Tegemoetkoming?
De VT is een reglementering die de financiële drempel tot gezondheidszorgen wil verlagen voor gezinnen die over een laag inkomen beschikken (16.965,47 euro bruto, te verhogen met 3.140,77 euro per persoon ten laste op 01/09/2013). Wie het recht op VT wil verkrijgen, moet zelf het initiatief nemen en een aanvraag indienen. Om te bepalen of de persoon recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, onderzoekt het ziekenfonds waarbij de persoon aangesloten is, de gezinssituatie op het ogenblik van de aanvraag.

Eenmaal het recht wordt toegekend, is het hele gezin van het lid dat het recht verwierf, beter beschermd tegen hoge kosten binnen de ziekteverzekering: zowel bij de arts, als bij de apotheek als in het ziekenhuis. Alle gezinsleden hebben het recht om gebruik te maken van de derdebetalersregeling, ze betalen lager remgeld voor consultaties en medicatie, ze hebben recht op de sociale maximumfactuur en op een lager tarief voor de zorgverzekering. De toekenning van het recht op VT vormt ook de basis voor de toekenning van bijkomende voordelen zoals onder andere kortingen bij de NMBS en de Lijn, voor telefoontarieven of voor de provinciebelasting. Ook lokale besturen gebruiken de VT vaak als criterium om premies en tegemoetkomingen toe te kennen.

Kwetsbare groepen
Toch nemen naar schatting honderdduizenden Belgen het recht niet op, onder andere omwille van de administratieve last bij de aanvraag.
• Het recht op verhoogde tegemoetkoming is onvoldoende gekend, zowel bij burgers als bij hulpverleners en maatschappelijk werkers.
• Hulpverleners en maatschappelijk werkers moeten hun dienstverlening vaak beperken tot acute hulpverlening. Daardoor wordt een eventueel recht op verhoogde tegemoetkoming vaak niet onderzocht.
• De aanvraag van de VT is voor velen een grote administratieve last. Door de complexiteit van de samenleving wordt administratief analfabetisme een groeiend probleem. Het aanvragen van het recht op VT veronderstelt echter dat er bepaalde officiële documenten omtrent de inkomstensituatie worden voorgelegd.
• Het recht op VT veronderstelt initiatief van potentieel rechthebbenden. Zij moeten zelf het initiatief nemen om de stap te zetten naar het loket van het ziekenfonds. Dit kan voor velen een drempel zijn.

Daarom startten de vrouwenvereniging VIVA-SVV, Bond Moyson en het Netwerk tegen Armoede het project ‘Thuis in verhoogde tegemoetkoming’. In dat project legden vrijwilligers huisbezoeken af bij kwetsbare eenoudergezinnen om samen met hen de papierberg te overwinnen.
In de pilootregio’s Oost- en West-Vlaanderen werden 51 vrijwilligers gerekruteerd en opgeleid om huisbezoeken af te leggen bij 392 potentieel rechthebbende eenoudergezinnen. Tijdens de huisbezoeken onderzochten de vrijwilligers of het inkomen van het eenoudergezin onder een bepaalde inkomensdrempel lag. Als dat het geval was, begeleidde de vrijwilliger het eenoudergezin tot aan het ziekenfondsloket, waar het recht kon worden in orde gebracht.
93 bezochte eenoudergezinnen bekwamen het recht op VT dankzij het project. Dat is 24% ofwel 1 op de 4 bezochte gezinnen.
Het project toont aan dat kwetsbare groepen, zoals eenoudergezinnen, kampen met onderbescherming. Een meer actieve begeleiding om het recht op VT te realiseren, is een belangrijke stap vooruit, met het oog op een automatische toekenning in de toekomst.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram