Vlaanderen krijgt zestig eerstelijnszones

Laatst bijgewerkt: april 2018
123-tek-medische-staff-03-18.jpg

nieuws

Huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… gaan in de toekomst nauwer en met meer expertise samenwerken. Onderling, maar ook met hun patiënten, het lokale bestuur en de lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- en hulpverleners hebben in hun regio bepaald welke gemeenten samen een eerstelijnszone vormen: een zone van ongeveer 75.000 tot 125.000 inwoners waarbinnen die versterkte samenwerking vorm zal krijgen. 245 van de 308 gemeenten in Vlaanderen hebben al een plaats gevonden in een van 49 zones, de overige gemeenten zullen de komende maanden aansluiten of een eigen zone vormen. Binnen zo’n zone moeten zorgverleners en lokale overheden elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwerking en buurtzorg.

De hervorming heeft tot doel de zorg in de eerste lijn meer integraal te organiseren, met een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger. 

De komende maanden zullen in elke zone de zorg- en welzijnsactoren afspraken beginnen maken. Het doel daarbij is het realiseren van optimale levenskwaliteit en autonomie voor personen met een zorg- of ondersteuningsnood. Daarom moet zorg en hulp gericht zijn op alle levensdomeinen. Daarvoor worden ze op verschillende manieren ondersteund:

Transitiecoaches: 8 transitiecoaches hebben de opdracht gekregen om de lokale zorg- en hulpverleners en lokale besturen te begeleiden en te ondersteunen in dit veranderingstraject. Ze hebben mee de eerstelijnszones gevormd en zullen er nu in elke zone voor zorgen dat er afspraken komen over samenwerking en doelstellingen.
Personeel: de eerstelijnszones kunnen rekenen op de inzet van personeelsleden die nu al tewerkgesteld zijn door de samenwerkingsinitiatieven eerste lijn, de geïntegreerde diensten thuiszorg en de lokale multidisciplinaire netwerken.
Subsidie per zone: elke goedgekeurde eerstelijnszone krijgt een projectsubsidie van 12.000 euro als werkingsbudget.

Elke zone zal op termijn een Zorgraad oprichten met vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines en de lokale overheid. Die zorgraden zullen blijvend het initiatief nemen om de samenwerking in elke zone te versterken.

Er komt ook een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, een expertisecentrum dat de zones en zorgverleners zal ondersteunen met opleiding en advies. Voor personen die veel verschillende zorgverleners nodig hebben komt er een aanbod van zorgcoördinatie en casemanagement, voor wie een zorg- en ondersteuningsplan dient opgemaakt te worden, wordt ondersteuning voorzien.


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram