Uw persoonlijk geneesmiddelendossier bij uw apotheker

Laatst bijgewerkt: juli 2022

nieuws Wanneer u altijd naar dezelfde apotheker gaat, dan weet die welke geneesmiddelen u de voorbije maanden hebt gekocht. Elke keer dat de apotheker een voorgeschreven geneesmiddel aflevert, is hij/zij immers verplicht om dat in zijn computer op te slaan. Uw apotheker mag ook bijkomende gegevens registreren, zoals de afleveringen van voorschriftvrije geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (bv. de voedingssupplementen), de chronische ziekte(n) van de patiënt (bijvoorbeeld diabetes), eventuele allergieën of intoleranties (aan lactose, gluten, enz.) die een invloed kunnen hebben op het effect van geneesmiddelen. Die informatie wordt opgeslagen in het farmaceutisch dossier dat de apotheker voor elk van zijn patiënten bijhoudt in de apotheek. Door de verschillende geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten te registreren, kan de apotheker zijn patiënten beter adviseren en eventuele problemen vermijden zoals geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, dubbelmedicatie, over- of onderdosering, enz.
U kunt zich verzetten tegen de registratie van deze bijkomende gegevens en dit meedelen aan uw apotheker. U mag ook altijd aan uw apotheker vragen om uw persoonlijk farmaceutisch dossier in te kijken en desgevallend te verbeteren.

Gedeeld Farmaceutisch Dossier
Maar soms gaat u ook wel eens in een andere apotheek een geneesmiddel halen. Bijvoorbeeld in een apotheek die van wacht is, of dicht bij het werk ligt, of wanneer u op vakantie bent aan de kust of in de Ardennen, of omdat het nu eenmaal zo uitkomt… maar waar de apotheker niet weet welke geneesmiddelen u gebruikt.

De Belgische apothekers hebben nu een systeem van ‘Gedeeld Farmaceutisch Dossier’ (GFD) uitgewerkt waardoor élke apotheek in België elektronisch kan nagaan welke geneesmiddelen u het voorbije jaar hebt genomen. Dat is niet onbelangrijk. Indien u bloedverdunners moet nemen, dan mag u bijvoorbeeld geen ontstekingsremmers nemen tegen spierpijn. Door het uitwisselen van medicatiegegevens zijn dergelijke risico’s uitgesloten.
De uitwisseling van informatie wordt streng beveiligd. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is gegarandeerd. De apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan hun beroepsgeheim.
• Uw medicatiegegevens kunnen enkel worden uitgewisseld met andere apotheken en mogen uitsluitend geraadpleegd worden in de apotheek waar u een geneesmiddel haalt.
• De apotheker krijgt alleen inzage in uw geneesmiddelen (naam, dosering en datum van aflevering) van de afgelopen twaalf maanden. Er is geen enkele uitwisseling van andere informatie, bv. de naam van de arts die een geneesmiddel heeft voorgeschreven of de apotheker die het heeft afgeleverd.
• U moet uitdrukkelijk uw toestemming geven voor de raadpleging van de gegevens van uw farmaceutisch dossier, en u kunt deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

Hoe toestemming geven tot raadpleging van uw farmaceutisch dossier?
U kunt op twee manieren toestemming geven voor de raadpleging van uw persoonlijk farmaceutisch dossier.
• U kunt dat rechtstreeks bij uw apotheker doen. U moet dan wel uw elektronische identiteitskaart (die de SIS-kaart vervangt) meebrengen en de pincode van uw eID kennen.
• U kunt uw toestemming geven via de website van het eHealthplatform. Daarvoor hebt u een eID-kaartlezer nodig en moet u de pincode van uw elektronische identiteitskaart kennen.
www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/wat_heb_je_nodig_/kaartlezer/
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/wat_heb_je_nodig_/eid_en_pin-code/

Meer info
www.apotheek.be
www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/ehealthconsent
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram