Staatsblad publiceert wet betreffende schadeloosstelling als gevolg van gezondheidszorg.

nieuws De wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 april 2010.
Deze wet voert de foutloze aansprakelijkheid in voor schade die veroorzaakt wordt door medische handelingen. Als slachtoffer moet u niet langer bewijzen dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt.

Gedekte schadegevallen:

- het verlenen van gezondheidszorg
- het niet verlenen van gezondheidszorg waar een patiënt nochtans aanspraak op kon maken en die hij rechtmatig mocht verwachten, rekening houdende met de stand van de wetenschap,
- een infectie opgelopen tijdens de verleende zorg (vb. ziekenhuisbacterie maar ook tal van andere infecties)

De schade is voldoende ernstig als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
-een blijvende invaliditeit van 25 % of meer
-een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van een jaar;
-bijzonder zware stoornissen van het leven van het slachtoffer, met inbegrip van economische stoornissen;
-de patiënt is overleden.

Uitgesloten schade:

- schade die onvermijdelijk is en rekening houdende met de oorspronkelijke toestand van de patiënt op de voorzienbare evolutie van zijn toestand
- opzettelijke schade;
- schade doordat een patiënt de voorgestelde zorg weigert
- normale en voorzienbare risico's of neveneffecten die met de specifieke zorg verlening gepaard gaan
- schade die niet in België is veroorzaakt;
- schade door medische experimenten;
- het deel van een schade door een derde veroorzaakt die onderscheiden kan worden van de schade veroorzaakt door de zorgverlener.

Zorgverlener:

- geneesheren, kinesisten, verplegers, tandartsen, paramedische beroepen...
- de ziekenhuizen
- de bloedtransfusiecentra
- de klinische laboratoria

Fonds ter vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg

Het slachtoffer of zijn rechthebbenden moeten een aanvraag tot vergoeding indienen bij het fonds voor vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorgen.
Het fonds bepaalt of de schade voortvloeit uit een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener dan wel uit een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (therapeutisch risico).
De procedure via het fonds is:
-gratis voor het slachtoffer dat er een beroep op doet
-snel: het slachtoffer moet binnen een jaar vergoed zijn
-eenvoudig: er hoeft geen zwaar dossier aangelegd te worden, want het fonds verzamelt alle informatie
-minnelijk: het is niet meer nodig om naar de rechtbank te gaan.

De procedure via het fonds is facultatief en niet-exclusief: het slachtoffer behoudt altijd de mogelijkheid om rechtstreeks naar de rechtbank te gaan in plaats van een beroep op het fonds te doen. Het slachtoffer kan het voorstel van het fonds ook voor de rechtbank betwisten.

Als het fonds van oordeel is dat de schade veroorzaakt is door een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener, moet de zorgverlener (of diens verzekeringsmaatschappij) het slachtoffer vergoeden.
Het slachtoffer wordt snel vergoed, of de aansprakelijkheid nu al dan niet betwist wordt. Wanneer de verzekeraar de aansprakelijkheid van de zorgverlener betwist, vergoedt het fonds zelf het slachtoffer - voor zover de schade voldoende ernstig is - en verhaalt de kosten daarna op de verzekeraar. Het slachtoffer wordt dus snel vergoed: het wordt buiten de discussie over de schuldvraag gehouden.
Het fonds kan zelf het slachtoffer vergoeden in drie gevallen:
-wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverlener niet of niet voldoende is gedekt door een verzekeringsovereenkomst;
-wanneer het fonds vindt dat het voorstel tot schadevergoeding van de verzekeraar manifest ontoereikend is;
-wanneer de zorgverlener of zijn verzekeraar de aansprakelijkheid van de zorgverlener betwist of wanneer de verzekeraar geen minnelijk voorstel tot schadevergoeding doet. In dit laatste geval betaalt het fonds maar een schadevergoeding als de schade voldoende ernstig is.

Om voor vergoeding door het fonds in aanmerking te komen is enkel vereist dat de schade aan een bepaalde ernstgraad beantwoordt. De schade is voldoende ernstig als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
-een blijvende invaliditeit van 25 % of meer
-een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van een jaar;
-bijzonder zware stoornissen van het leven van het slachtoffer, met inbegrip van economische stoornissen;
-de patiënt is overleden.


Meer info:
Call Center van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 02 524.97.97


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram