Moleculaire tests kunnen evolutie borstkanker voorspellen | gezondheid.be

Moleculaire tests kunnen evolutie borstkanker voorspellen

123-labo-pers-oz-microsc-170-01.jpg

nieuws Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) voerde een studie uit over het moleculair testen van borstkankercellen. Op basis van deze testen kan men de moleculaire eigenschappen opsporen die typisch zijn voor de kanker, een prognose stellen en kan een bijna gepersonaliseerde behandelstrategie worden bepaald.

Op basis van de moleculaire eigenschappen van het kankerweefsel van een patiënte kan het risico op uitzaaiingen of op herval min of meer precies worden voorspeld. Gevolg is dat men vrouwen met een laag ingeschat risico eventueel een belastende chemotherapie kan besparen, zonder dat dit hun kans op overleving verkleint.
Voor zulke belangrijke beslissing is het uiteraard essentieel dat de betrouwbaarheid van deze testen wetenschappelijk is aangetoond.

Het KCE komt tot volgende besluiten:
1. De voorspellende waarde van genexpressietests GEP en expanded IHC testen is goed. Deze gegevens hebben vooral betrekking op drie testen: Oncotype DX, MammaPrint en Mammostrat.

2. Er zijn echter zeer weinig gegevens over het klinisch nut van deze testen. Om zich hierover te kunnen uitspreken moeten we de resultaten van lange-termijn studies afwachten over de impact van deze testen op de behandeling van de patiënten en op de overleving en het optreden van recidieven.

3. De economische evaluaties zijn over het algemeen gunstig voor deze testen vergeleken met de klassieke methoden van risicoberekening.

4. De meest aantrekkelijke budgettaire optie lijkt een beperking van het gebruik van deze testen tot patiënten bij wie het risico op herval bij de klassieke testen als onduidelijk wordt beschouwd.

5. Er bestaan zeer weinig Belgische gegevens over de beslissingscriteria om al dan niet chemotherapie aan patiënten met bepaalde types van kanker aan te bieden, en over de meest gebruikte methoden van risicobepaling. Daardoor is het moeilijk om het aantal patiënten dat na de test voor chemotherapie in aanmerking zou komen in te schatten.

De huidige KCE-studie over de klinische werkzaamheid, de kosten-effectiviteit en de budgettaire impact van de moleculaire profileringstesten geeft een overzicht van de huidige situatie, in een domein waar dagelijks nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Dit rapport is het meest betrouwbare referentiepunt dat we momenteel hebben. Het KCE wijst op het belang om de volgende jaren de vinger aan de pols te houden, zodat we nieuwe ontwikkelingen van nabij kunnen opvolgen.

Laatst bijgewerkt: januari 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.