Hoe een schadevergoeding aanvragen bij het Fonds voor Medische Ongevallen?

nieuws Als u denkt het slachtoffer te zijn van een medisch ongeval, dan kunt u een beroep doen op het nieuwe Fonds voor Medische Ongevallen. Slachtoffers van een medische fout of een medisch ongeval moeten niet langer naar de rechter stappen en bewijzen wie daarvoor verantwoordelijk is. De procedure is gratis en verloopt sneller dan voor de rechtbank. Bovendien komt het Fonds ook tussen wanneer er schade is ontstaan zonder dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt. Vroeger moest een patiënt die slachtoffer was van een medische fout of een medisch ongeval de fout van de zorgverstrekker of van het ziekenhuis kunnen aantonen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Dat kon vaak jaren aanslepen, met deskundigenonderzoeken en procedures voor een rechtbank.

Met het Fonds voor de Medische Ongevallen krijgt de patiënt het recht op een vergoeding, ook zonder dat de zorgverstrekker daarbij een fout heeft gemaakt. Is er wel sprake van een fout dan moet de verzekering betalen. Wanneer er geen fout wordt vastgesteld, betaalt het Fonds voor de Medische Ongevallen zelf een vergoeding.
Bovendien heeft het fonds ook de taak om de klachten van alle slachtoffers van medische ongevallen te onderzoeken, en zal het eventueel zelf een medisch deskundigenonderzoek betalen. Het fonds kan zorgverleners en ziekenhuizen ook verplichten om bij een medisch ongeval alle nuttige inlichtingen te geven.

Wat is een medisch ongeval?

Het gaat om ‘abnormale schade’ door een medische behandeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek. De schade is abnormaal wanneer ze niet had mogen gebeuren, rekening houdend met de huidige evolutie van de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare vooruitgang.

• Ook schade die ontstaat zonder dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt, kan worden vergoed.
In dat geval moet de schade wel voldoende ernstig zijn:
- de patiënt is voor minstens 25% blijvend invalide;
- De patiënt is minimum 6 maanden arbeidsongeschikt;
- De schade verstoort zijn levensomstandigheden bijzonder zwaar (ook economisch).
- De patiënt is overleden.

• U kunt alleen een aanvraag bij het Fonds indienen voor een ongeval dat gebeurd is na 2 april 2010.

• Puur esthetische ingrepen vallen buiten deze regeling. Esthetische ingrepen die worden terugbetaald door de ziekteverzekering (bv.een borstreductie) vallen wel onder de regeling.

• Om verjaring te voorkomen, moet het Fonds de aanvraag ontvangen hebben binnen de 5 jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de patiënt en/of zijn rechthebbenden kennis hebben gehad van de schade of van de verergering ervan. Verder is alle schade verjaard na meer dan 20 jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop het feit dat de schade heeft veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.


Wie kan een aanvraag bij het Fonds indienen?

De aanvraag kan ingediend worden door:
• de patiënt zelf
• zijn of haar vertegenwoordiger of rechtsopvolger
• De partner of kinderen van de patiënt die materiële schade hebben opgelopen, bijvoorbeeld door de vermindering van het gezinsinkomen, of morele schade bij het zien van het lijden van de patiënt.
• De nabestaanden van een overleden patiënt kunnen een aanvraag tot vergoeding indienen voor schade die ze zelf hebben geleden door het overlijden van de patiënt.

Hoe een aanvraag indienen?
De aanvraag moet per aangetekende brief naar het Fonds worden gestuurd.
U kunt dit zelf doen, of het laten doen door uw ziekenfonds of uw advocaat.

• Gebruik hiervoor het best het aanvraagformulier dat u op de website van het Fonds (www.fmo.fgov.be/) kunt downloaden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijk ziekenfonds, dat u zal helpen bij het samenstellen van uw dossier.

De procedure voor het Fonds is volledig gratis. Indien er bijvoorbeeld expertises moeten worden uitgevoerd, dan worden die door het Fonds betaald.

Hoeveel schadevergoeding ontvangt u?
Het Fonds (of ingeval van een fout de verzekeringsmaatschappij van de zorgverlener) vergoedt alle schade die u (en eventueel uw gezin) heeft geleden.
Indien de zorgverlener aansprakelijk is (dus een fout heeft gemaakt), zal ook de kleinste schade door de zorgverlener of zijn verzekeraar worden vergoed. Indien de zorgverlener niet aansprakelijk is, zal het Fonds alleen een schadevergoeding uitkeren als deze schade voldoende ernstig is (zie hoger).

Indien uw klacht wordt aanvaard, dan ontvangt u van het Fonds een voorstel van schadevergoeding. U hebt 60 dagen om te beslissen of u dit voorstel al dan niet aanvaardt. Als u het voorstel niet aanvaardt, dan kan u nog altijd naar de rechtbank stappen.

Laatst bijgewerkt: april 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram