Welke geneesmiddelen mag u kopen op internet?

123-medic-internet-comp-online-kopen-07-17.jpg

nieuws

Patiëntenverenigingen en de beroepsordes van artsen en apothekers waarschuwen in een gezamelijke mededeling voor de verkoop van geneesmiddelen via internet. Volgens de patiëntenverenigingen en de beroepsordes loopt de verkoop van geneesmiddelen via internet uit de hand. 

Aanleiding is het succes van de website dokteronline.com. Deze website bestaat in 8 talen en biedt online consultaties bij online artsen aan. Vervolgens kunt u geneesmiddelen op voorschrift, afgeleverd door de arts, op dezelfde site kopen. 

Het bedrijf achter de website is gevestigd in Curaçao, zodat het buiten het gebied van de Europese Unie en de Europese wetgeving valt. Binnen de grenzen van de EU is het namelijk verboden om voorschriftplichtige geneesmiddelen op het internet te verhandelen.

In de mededeling sommen de patiëntenverenigingen en de beroepsordes een aantal knelpunten op. 

1. De verkoop via internet van geneesmiddelen afgeleverd op voorschrift is in België niet toegelaten.

2. Alleen de verkoop van geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor geen voorschrift nodig is en van bepaalde medische hulpmiddelen door apothekers die praktiseren in een apotheek toegankelijk voor het publiek is, onder strikte voorwaarden, toegelaten via internet.

De apothekers-titularissen van deze apotheken moeten hun internetsite bekend maken aan de Orde der apothekers en aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten die de lijst ervan op zijn site publiceert.

3. Buiten het wettelijke circuit ontsnappen de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de via internet verkochte geneesmiddelen aan de controle van de bevoegde overheden.
• Bepaalde geneesmiddelen verkrijgbaar via internet mogen in België niet verkocht worden, zijn nagemaakt of vervalst. Uit onderzoek blijkt dat minstens 50 procent van de via internet afgeleverde geneesmiddelen namaak zijn. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid, hetzij door hun giftigheid, hetzij door hun ondoeltreffendheid. 
• Het juist inlichten van de patiënt inzake de samenstelling, de toedieningswijze en de ongewenste bijwerkingen is niet gewaarborgd.
• Tot slot kan ook de eerbiediging van de private levenssfeer van de patiënt, die eventueel informatie over zijn gezondheid moet meedelen, mank lopen.

4.  De tussenkomst van de apotheker is van fundamenteel belang voor een gepast gebruik van de geneesmiddelen dat de patiënt beschermt tegen interactie tussen geneesmiddelen, contra-indicatie, dubbele medicatie, over- of onderdosering, enz.
Bovendien staat de apotheker in voor de kwaliteit van het geneesmiddel dat hij aflevert.

5.  Het is in strijd met de geneeskundige plichtenleer, onder meer gelet op de risico's voor de patiënt, dat een arts voor een medische behandeling een geneesmiddel aanbeveelt of gebruikt dat niet verkregen werd bij een apotheker, behoudens wettelijke uitzonderingen.

6. Bepaalde sites die geneesmiddelen verkopen, al dan niet onderworpen aan een voorschrift,  laten zich bijstaan door artsen om het vertrouwen van de patiënt te winnen. Het gebeurt dat deze artsen online raad geven of zelfs geneesmiddelenvoorschriften afleveren.

De patiënt moet zich bewust zijn van het ontbreken van professionele onafhankelijkheid van de arts die samenwerkt met een verkoopwebsite. Om deze reden moeten die twee activiteiten in België volledig onafhankelijk van elkaar uitgeoefend worden.
Het medisch voorschrift of het advies, zonder rechtstreeks contact met een patiënt die de arts niet kent en zonder dat het voorschrift gepaard gaat met een globale en continue zorg voor de patiënt, beantwoordt niet aan de kwaliteitsvereisten van de zorg.

7. Alvorens geneesmiddelen te kopen via internet, eventueel op aanraden van een arts, moet de patiënt nagaan welke rechtsmiddelen hij heeft bij een schadegeval en welke de dekking is van de beroepsaansprakelijkheid van de verantwoordelijke van de verkoopwebsite en van de arts.

In het kader van een informatiecampagne over het thema "Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!" heeft het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten talrijke nuttige informatie online geplaatst.

Lees ook: Geneesmiddelen kopen via het Internet

Lees ook: Nieuwe regels voor online verkoop medicijnen


Laatst bijgewerkt: september 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram