Nieuwe regeling Verhoogde Tegemoetkoming gezondheidszorg voor lage inkomens

nieuws

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuw systeem van verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg voor mensen met een laag inkomen.

Tot nu bestonden er twee systemen: de RVV (rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming) en het zogenaamde Omnio-statuut. Die twee systemen worden nu samengevoegd in één systeem: de 'verhoogde tegemoetkoming' (VT of VT-statuut).
• Voor mensen die tot nu een verhoogde tegemoetkoming (RVV) kregen, verandert er niets: zij zullen ook in de toekomst de VT krijgen.
• Viel u tot nu toe onder het Omnio-statuut, dan zal uw ziekenfonds normaal alles regelen om de Verhoogde Tegemoetkoming te krijgen, en moet u zelf niets doen. Voorwaarde is wel dat u een laag inkomen hebt (zie verder). Misschien zult u in de komende dagen of weken wel een brief van uw ziekenfonds ontvangen met vragen over uw inkomen.

Wat zijn de voordelen van de Verhoogde Tegemoetkoming?

• U moet bij de arts alleen het remgeld betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks door uw ziekenfonds betaald.
• U betaalt een lager remgeld voor sommige geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, tandarts, kinesitherapeut of andere zorgverlener en bij opname in het ziekenhuis.
• U betaalt minder voor de verblijfskosten in het ziekenhuis, en wanneer u in een twee- of meerpersonenkamer wordt opgenomen, mogen geen kamer- of honorariumsupplementen worden gevraagd.
Maximumfactuur: per jaar moet u hoogstens 450 euro aan remgeld betalen. Eens dat bedrag bereikt, betaalt de ziekteverzekering alles.
• Lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering.
• Vijftig procent korting openbaar vervoer.
• Recht op sociaal telefoontarief bij arbeidsongeschiktheid of voor 65-plussers.
Verwarmingstoelage indien woning wordt verwarmd met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp.

Andere voordelen: afhankelijk van uw ziekenfonds zijn er nog bijkomende voordelen, zoals een hogere tegemoetkoming voor een herstelverblijf, voor psychotherapie, enzovoorts.
Al deze voordelen gelden voor uzelf, uw samenwonende partner en alle personen ten laste.

Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?

Vanaf 1 januari 2014 zijn er drie mogelijke manieren om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:

1. U ontvangt een uitkering: uw ziekenfonds zorgt ervoor dat u de verhoogde tegemoetkoming krijgt.
U ontvangt gele klevers met een aangepaste code die eindigt op een 1.
Dat geldt voor volgende uitkeringen:
• leefloon of andere OCMW-steun sinds minstens 3 maanden;
• inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
• tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming) of voor hulp aan bejaarden
• toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening (66% ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medische sociale schaal).

2. U bent bij het ziekenfonds ingeschreven als wees of niet-begeleide minderjarige vreemdeling: uw ziekenfonds zorgt ervoor dat u de verhoogde tegemoetkoming krijgt.
U ontvangt gele klevers met een aangepaste code die eindigt op een 1.

3. U hebt een laag inkomen
• Indien u tot nu toe onder het Omnio-statuut viel, dan zal uw ziekenfonds het nodige doen zodat u in de toekomst de VT krijgt.
Mogelijk zal wel een inkomensonderzoek gebeuren.
• Indien u tot nu toe niet onder Omnio-statuut viel, dan kunt u bij uw ziekenfonds de VT aanvragen als uw inkomen voldoende laag is.
Vanaf welk inkomen hebt u recht op de verhoogde toegemoetkoming?

Uw bruto belastbaar inkomen mag in 2013 niet hoger zijn dan € 16.743,70 per jaar. Per bijkomende gezinslid mag daar een bedrag van € 3.099,42, bovenop komen.
Voor sommige groepen geldt een ander grensbedrag (€ 16.965,47 per jaar, plus € 3.140,77 per persoon ten laste) en wordt rekening gehouden met het maandinkomen van de laatste maand voor de aanvraag: gepensioneerden, minder-validen, weduwen/weduwnaars, personen die een invaliditeitsuitkering krijgen, personen die langer dan één jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn, eenoudergezinnen...

Om het bruto belastbaar gezinsinkomen te berekenen worden alle inkomens van uzelf,  samenwonende partner en personen ten laste samengeteld (beroepsinkomsten, pensioenen, uitkeringen, roerende en onroerende inkomsten…).

Meer informatie
Voor meer informatie en wanneer u een aanvraag voor een Verhoogde Tegemoetkoming wilt indienen, kunt u terecht bij uw ziekenfonds.
www.riziv.be/citizen/nl/medical-cost/SANTH_4_4.htm
 


Laatst bijgewerkt: april 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram