Tien vragen over het verplicht elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

123-dr-comp-gsm-05-18.jpg

nieuws

Vanaf 1 juni 2018 zijn huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. Voorlopig krijgt u als patiënt nog wel een ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ mee, dat er net zo uitziet als een papieren voorschrift. Daarop staat een unieke barcode (voorschriftnummer of RID). De apotheker scant de barcode, krijgt zo toegang tot uw e-voorschrift en levert uw medicatie af.

In de loop van 2019 verdwijnt ook dat papieren bewijs, en zal alles volledig papierloos verlopen, waarbij de apotheker rechtstreeks toegang krijgt tot uw e-voorschrift door uw elektronische identiteitskaart (elD) in te lezen.

1. Welke voorschriften moeten elektronisch gebeuren? 
Het elektronisch voorschrift geldt voor alle geneesmiddelen die worden voorgeschreven door ambulante voorschrijvers: huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen. 
In de nabije toekomst zal het systeem ook gebruikt worden door andere zorgverleners zoals kinesitherapeuten en verpleegkundigen. 

Het elektronisch voorschrift betreft de voorschriften opgesteld in het kabinet van de voorschrijver, tijdens een (ambulante) consultatie in het ziekenhuis of in een andere sector waarin een ambulant voorschrift opgesteld wordt, zoals bijvoorbeeld een wachtpost.

De verplichting is niet van toepassing voor voorschriften opgesteld naar aanleiding van een bezoek aan de patiënt thuis of in een instelling (bijv. een woonzorgcentrum). Daar kan een elektronisch voorschrift gemaakt worden, maar het is niet verplicht. 

2. Welke geneesmiddelen moeten elektronisch voorgeschreven worden?
De verplichting betreft enkel geneesmiddelen, voorgeschreven op merknaam, stofnaam of in de vorm van een magistrale bereiding, ongeacht of ze al dan niet terugbetaald worden door de ziekteverzekering.
Andere voorschriften, zoals voor kinesitherapie of bandagisterie, moeten nog steeds op papier worden afgeleverd.

3. Kunnen ook homeopatische middelen, kruidenmiddelen, vitamines en dergelijke elektronisch worden voorgeschreven?
Alle geneesmiddelenvoorschriften kunnen, ongeacht hun inhoud, elektronisch worden opgemaakt.

4. Wanneer zijn papieren voorschriften nog toegelaten?
Vanaf 1 juni 2018 zijn papieren voorschriften nog alleen toegelaten: 
• voor patiënten die in een ziekenhuis verblijven;
• bij het voorschrijven op huisbezoek of op locatie, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum;
• in noodsituaties, bijvoorbeeld bij dringende medische hulp of voor buitenlandse patiënten; 
• voor artsen en andere voorschrijvers die 62 jaar of ouder zijn op 1 juni 2018.

In al deze gevallen mag de arts (tandarts, vroedvrouw) een elektronisch voorschrift afleveren, maar het is geen verplichting. 

5. Krijgt u als patiënt nog een papieren bewijs van het elektronisch voorschrift?
U zal voorlopig meestal nog altijd een papieren bewijs van het elektronische voorschrift krijgen. De apotheker moet de barcode inscannen om het elektronisch voorschrift te kunnen ophalen. 

Het is wel de bedoeling om te evolueren naar een systeem gebaseerd op de lezing van de elektronische identiteitskaart (eID-lezing) voor het ophalen van de gegevens van het elektronisch voorschrift. Vanaf half 2019 zal het mogelijk zijn om in alle apotheken geneesmiddelen af te halen zonder een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te moeten tonen.

Papier zal echter altijd gebruikt kunnen worden als de patiënt dat wenst, maar het zal hoofdzakelijk bedoeld zijn om duidelijke en nuttige informatie te geven voor een correcte inname van de geneesmiddelen. 

6. Kan een smartphone gebruikt worden voor een elektronisch voorschrift? 
Bij huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra en dergelijke kan de arts ook elektronisch geneesmiddelen voorschrijven via de smartphone. De arts kan het voorschrift naar de patiënt versturen om het af te drukken. Maar dat hoeft niet. 

• Het volstaat dat u een digitale versie (of een foto) van het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ op uw smartphone of tablet aan de apotheker toont. 
• U kunt ook uw elektronische identiteitskaart bij uw apotheker aanbieden (vanaf half 2019), waarna de apotheker bij het inlezen van de eID het geneesmiddelenvoorschrift kan ophalen en het geneesmiddel kan afleveren.

7. Kunt u als patiënt vrij uw apotheker kiezen?
De patiënt kan zelf beslissen om met het elektronisch voorschrift naar eender welke apotheker te gaan; het elektronisch voorschrift is beschikbaar bij de apotheker die de barcode inscant. 

8. Kunt u geneesmiddelen afhalen voor een familielid? 
Haalt u frequent medicatie op voor een zieke ouder, familielid, vriend, dan zult u in de toekomst een mandaat (een soort volmacht) moeten aanmaken via het eHealthplatform van de overheid (www.ehealth.fgov.be). 
Of u neemt kennis van de unieke barcode (de voorschriftnummers of RID’s) en bezorgt die aan een apotheker.

9. Hoelang blijft een elektronisch voorschrift geldig?
• Voor terugbetaalbare geneesmiddelen: tot drie maanden na de maand waarin het voorschrift werd opgesteld.  
• Voor geneesmiddelen die niet terugbetaald worden: onbeperkt. 

10. Wat zijn de voordelen van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift?
• Vanaf het opstarten van een medicamenteuze behandeling wordt de informatie digitaal gedeeld onder de betrokken zorgverleners.

• Voorschrijvers (artsen, tandartsen, enz.) kunnen voortaan zien of uw e-voorschrift werd afgehaald. Daardoor krijgen ze meer zicht op uw therapietrouw.

• Dankzij de voorschriftsoftware van de arts krijgt de apotheker een duidelijk en volledig voorschrift.

• Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de arts en de apotheker omdat er minder fouten zijn als gevolg van een gebrekkige leesbaarheid.

• Het legt fraude aan banden dankzij de unieke streepjescode: gedaan met kopieën en voorschriften die verschillende keren worden aangeboden of die eigenhandig veranderd worden.

• Het verleent de arts toegang tot een databank van geneesmiddelen die altijd up-to-date is.
• Als patiënt kunt u met een eID-lezer en pincode toegang krijgen tot een beveiligd webportaal met de elektronische voorschriften.

Meer info

www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/geneesmiddelen-voorschrijven-ambulante-pati%C3%ABnten.aspx#.Ws8dC8guDUY

http://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/elektronisch-voorschrift-20171204.aspx#.Ws83xsguDUZ

www.apotheek.be/geneesmiddelen/statuten/elektronisch-voorschrift-wordt-de-regel


Laatst bijgewerkt: november 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram