Voor jou gelezen op Het Nieuwsblad

Meer dan kwart van alle Belgen is ongelukkig, maar senioren scoren opvallend goed. Hoe komt dat?

Laatst bijgewerkt: november 2019

nieuws

Uit het Nationaal Geluksonderzoek van verzekeraar NN en de UGent blijkt dat ruim een kwart van alle Belgen niet tevreden is met zijn of haar leven. De minst gelukkige groep is die tussen 35 en 49 jaar, maar wie ouder is dan 50, is dan weer merkbaar gelukkiger.

Eerst een beetje goed nieuws: ruim één Belg op drie (35 procent) is zeer gelukkig met zijn of haar leven, zo blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek. Zij geven hun leven een score van minstens 8 op 10. Meer dan de helft van alle Belgen geeft zijn leven een score van minstens 6 op 10, niet slecht dus. Toch geeft 28 procent van de Belgen aan in meer of mindere mate ontevreden te zijn met hun leven.


Regionale verschillen zijn er nauwelijks. Het gemiddelde geluksniveau van zowel Walen, Vlamingen als Brusselaars schommelt rond de 6,5 op 10. Ook tussen mannen en vrouwen valt er nauwelijks een verschil op te tekenen.

Het grootste verschil merken we tussen de generaties. Waar Belgen tussen de 35 en 49 jaar (Generatie X, de minst gelukkige groep) gemiddeld 6,2 op 10 scoren op de geluksschaal, ligt die score plots een volledig punt hoger bij 60- en 70-plussers. Zij scoren gemiddeld 7,2 op 10. Ook Belgen tussen de 20 en 34 en tussen 50 en 60 jaar scoren een pak minder goed, gemiddeld 6,4 op 10.

Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met het feit dat die generatie, de beruchte babyboomers, over het algemeen goed heeft kunnen sparen - “geld maakt wél gelukkig”, klinkt het - en dat ze doorheen de jaren hebben leren relativeren, wat bijdraagt aan het geluksgevoel. “Senioren zijn milder en richten hun aandacht op wat ze écht willen in het leven.”

Geld maakt wél gelukkig
Het werd al vaker aangetoond in buitenlandse studies, maar nu is het ook voor België bevestigd. Geld maakt - tot op zekere hoogte - een significant verschil in hoe gelukkig je bent. “Een financieel zorgeloos leven biedt stabiliteit en gemoedsrust”, aldus professor dr. Lieven Annemans. “Als we echter kijken naar de relatie tussen gezinsinkomen en algemene levenstevredenheid, dan merken we dat deze relatie afvlakt. Geld maakt gelukkig wanneer men er weinig van heeft, maar vanaf een bepaald niveau vermindert dit.”

Hoe bescherm je jezelf tegen ongeluk?
Geen ongelukken zoals ze dagelijks gebeuren, daar valt vaak weinig tegen te doen. Maar wie zich wil beschermen tegen een ongelukkig gevoel, kan rekening houden met de volgende vijf pijlers:

1. Meer autonomie in het privéleven: Wie het gevoel heeft voor zichzelf te kunnen beslissen en dus zelfstandig in het leven te staan, maakt volgens de onderzoekers al 26 procent minder kans op een ongelukkig leven.

2. Betere competentie in het privéleven: Wie zich bekwaam voelt in de activiteiten die hij of zij dagelijks onderneemt, maakt 22 procent minder kans op een ongelukkig leven.

3. Tevreden met je financiële situatie? Dan daalt de kans op een ongelukkig bestaan met 22 procent.

4. Een goede gezondheid doet de kans op een ongelukkig leven dan weer dalen met 18 procent.

5. Wie goede sociale contacten heeft en zich zelden of nooit eenzaam voelt, heeft nog eens 17 procent minder kans op een ongelukkig bestaan.

Artikel uit Het Nieuwsblad
bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180315_03410479


Het Nieuwsblad
volgopfacebook

volgopinstagram