Waarom hebt u twee adrenaline noodpennen nodig bij een bijen- of wespenallergie?

nieuws Mensen die vroeger reeds een ernstige, algemene reactie vertoonden na een bijen- of wespensteek, moeten van de lente tot de zomer een adrenaline noodpen binnen handbereik hebben, zodat ze onmiddellijk adrenaline kunnen inspuiten.

Ook voor mensen die allergisch zijn voor pinda's of zeevruchten, kan het aangewezen zijn dat ze altijd een adrenalinespuit bij de hand hebben. Bespreek dit met uw arts.

Uit Europees onderzoek blijkt dat het beter is om altijd twee adrenaline noodpennen bij de hand te hebben. Door onjuist gebruik of door een dikkere huid werkt 1 pen namelijk niet altijd voldoende. Tot 35% van de patiënten heeft meer dan één dosis nodig om de symptomen onder controle te krijgen. Vraag uw arts daarom om twee pennen voor te schrijven.

Wat is een noodpen?
Een noodpen is een voorgevulde auto-injector met adrenaline (= epinefrine). Door de pen met kracht op het been te plaatsen schiet er een naald uit en wordt de inhoud automatisch ingespoten. Het is bedoeld om (zelf of door omstanders) snel toe te dienen bij een (dreigende) anafylactische shock.

Adrenaline werkt het best indien het zo snel mogelijk wordt toegediend tijdens de eerste minuten van een ernstige allergische reactie. De oorzaak van de reactie wordt echter niet weggenomen, adrenaline verlicht enkel de potentieel levensbedreigende symptomen zoals zwelling van de keel, ademhalingsmoeilijkheden en een te lage bloeddruk. Ook al heb je adrenaline genomen, zoek onmiddellijk medische noodhulp.

In België zijn er twee merken op de markt: EpiPen en Jext. Van beide merken bestaat ook een versie met een lagere dosis voor kinderen.
De noodpen moet worden voorgeschreven door een arts en wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds.

Wanneer de noodpen gebruiken?
Wanneer u allergisch bent voor wespen- of bijengif, voor pinda's, zeevruchten enzovoorts en mogelijk een anafylactische shock kunt krijgen, moet u zo snel mogelijk een adrenalinespuit krijgen.

Het is nodig dat u de noodpen altijd bij u draagt. Een allergische reactie kan altijd zeer snel en onverwachts optreden. Ook de mensen om u heen moeten weten dat u een hevige allergische reactie kan krijgen en daarom een noodpen bij hebt. Neem altijd 2 noodpennen mee voor het geval de eerste niet of onvoldoende werkt.

• Spuit de adrenaline zo snel mogelijk in. Wacht niet af tot de eerste verschijnselen optreden, dan kan het te laat zijn.
• Gebruik een tweede adrenalinepen indien de klachten na 5 tot 15 minuten niet verbeterd zijn.
• Zoek zo snel mogelijk medische hulp. De pen werkt maar tijdelijk en verdere medische verzorging is nodig. Ook al lijkt u na gebruik van de pen hersteld te zijn, u moet toch door een arts worden beoordeeld en eventueel verder behandeld worden. Spoedopname is ook noodzakelijk omdat u een zogenaamde tweede reactie kan krijgen in een periode van 1 tot 38 uur na de eerste reactie.
• Bij twijfel is het beter om adrenaline toe te dienen dan af te wachten. Als u de noodpen onterecht gebruikt, dus zonder dat er sprake is van een anafylactische reactie, dan is dit meestal geen probleem. Dit kan leiden tot hartkloppingen gedurende een paar minuten of hoofdpijn.
• U mag de noodpen ook gebruiken als u zwanger bent.

Hoe de noodpen gebruiken?
• Vraag uw arts om uitleg over het gebruik van de adrenalinepen en lees vooraf de gebruiksinstructies. Leer ook uw familie of partner hoe zij de pen moeten gebruiken zodat ze weten wat ze moeten doen indien u een anafylactische shock krijgt.

Op volgende website vindt u een demonstratie hoe u de noodpen moet gebruiken: www.youtube.com/watch?v=tjILFYPE3Uw

Oefenen met een noodpen
Aan uw arts of apotheek kunt u vragen om een noodpen trainer. Dit zijn pennen die geen injectienaald bevatten. Met de trainer kunt u oefenen om zo ervaring te krijgen, zodat u snel kunt handelen als dat nodig is.

• Check elk jaar de houdbaarheid van beide pennen. Normaal zijn ze slechts één jaar houdbaar.
• Een adrenalinepen kan slechts eenmaal gebruikt worden.
• Gebruik voor kinderen tot 30 kg de epipen junior. Vanaf 30 kg kan de gewone versie voor volwassenen gebruikt worden. Bij kinderen van minder dan 15 kg is de Epipen junior eigenlijk te hoog gedoseerd. Bij deze kinderen mag ze alleen gebruikt worden na levensbedreigende reacties.
• Dien de adrenalinespuit zo snel mogelijk toe na het incident.
• De adrenalinepen wordt geïnjecteerd in de bovenbeenspier (in de buitenkant van de dij). Dit kan zelfs dwars door uw kleren. Adrenaline werkt alleen snel en goed als het door de huidlaag heen in een spier wordt gespoten. Het werkt minder snel en goed als het per ongeluk onder de huid maar niet in de spier wordt gespoten.

EpiPen Gebruik de EpiPen als volgt (zie ook de bijsluiter).
• Verwijder de blauwe veiligheidsdop.
• Zet de EpiPen met het oranje uiteinde loodrecht stevig tegen de buitenkant van de dij tot u een 'klik' hoort. Dit kan desnoods door de kleding heen.
• Houd de EpiPen 10 seconden op zijn plaats.
• Verwijder de EpiPen loodrecht uit uw been. Wrijf 10 seconden over de injectieplaats.

Jext Gebruik Jext als volgt (zie ook de bijsluiter).
• Verwijder de gele veiligheidsdop.
• Zet de zwarte injectorpunt loodrecht tegen de buitenkant van de dij.
• Druk de zwarte injectorpunt stevig tegen de buitenkant van de dij tot u een “klik” hoort. Dan is de injectie is gestart.
• Houd de injector dan nog 10 seconden stevig op zijn plaats.
• Verwijder de injector loodrecht uit uw been.
• Wrijf 10 seconden over de injectieplaats.

Bijwerkingen van adrenaline
Adrenaline kan soms bijwerkingen geven. Deze ontstaan meestal binnen de 5 tot 10 minuten na injectie. ze zijn meestal mild en gaan vanzelf weer over.
• Pijn op de borst, hartkloppingen of versnelde hartslag. Verwittig uw arts als dit soort bijwerkingen zich voordoen.
• Hoofdpijn, bleekheid, trillen, vermoeidheid, angst, duizeligheid.
• Pijn en/of roodheid op de plaats van injectie.

Wanneer mag u geen noodpen gebruiken?
Indien u lijdt aan een hartaandoening (hartfalen, een aangeboren hartritmestoornis, een eerdere hartaanval) moet u altijd bespreken met uw arts of u een noodpen mag gebruiken. Dat geldt ook wanneer u betablokkers tegen hoge bloeddruk of migraine moet nemen. Meestal wegen de voordelen van de noodpen zwaarder dan de mogelijke nadelen.

Meer lezen:
www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/07/02/aanbeveling-extra-maatregelen-voor-beter-gebruik-van-adrenalinepen-voor-zelfinjectie
http://www.anafylaxis.nl/


Laatst bijgewerkt: juni 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram