ad

Patiënten tevredener met vrouwelijke arts

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Vrouwelijke artsen luisteren beter naar hun patiënten, geven meer informatie en stellen meer vragen dan hun mannelijke collega's. Hun patiënten zijn dan ook tevredener dan die van de mannelijke artsen. Dat blijkt uit een onderzoek in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Volgens het onderzoek communiceren vrouwen anders dan mannen. Vrouwen richten zich op de persoon en zijn vaker probleemgericht terwijl mannen vaak taak- en oplossingsgericht zijn. Opvallend is bovendien dat mannen vaker dan hun vrouwelijke collega’s een rectaal onderzoek verrichten bij mannelijke patiënten. Vrouwelijke artsen voeren op hun beurt weer vaker een vaginaal onderzoek uit. Ook geven mannelijke artsen aan een zekere schroom te hebben bij borst- of vaginaal onderzoek. Vrouwelijke artsen ervaren dezelfde moeilijkheden bij prostaatonderzoek. Verder blijkt dat mannen meer en hogere doses antidepressiva en slaapmiddelen voorschrijven.
ad


pub