ad

Gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu onbekend

Laatst bijgewerkt: juni 2019
123-vuur-haard-kachel-milieu-06-19.png

nieuws

Houtrook bevat schadelijke stoffen. Maar er is weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn niet eenduidig over het effect van houtkachels en open haarden in woningen op de gezondheid van bewoners. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  RIVM.

In meerdere onderzoeken is bekeken of bij mensen die op hout stoken meer schadelijke stoffen in huis aangetroffen worden dan bij niet-stokers. Veel van de gevonden onderzoeken hebben beperkingen, zoals een te kleine onderzoeksgroep of subjectieve informatie over houtstook. Op basis van de huidige informatie kunnen daarom geen conclusies worden getrokken over de feitelijke schadelijkheid van houtstook via het binnenmilieu. 

Ook is niet duidelijk of de kwaliteit van de binnenlucht verbetert wanneer men oude kachels vervangt door nieuwere typen. Over de invloed van het geven van stookinstructies zijn weinig gegevens bekend. 


ad


pub