Leerkrachten kleuteronderwijs en sport lopen risico op gehoorschade

Laatst bijgewerkt: juli 2022

nieuws Volgens een studie van de bedrijfsgeneeskundige dienst IDEWE worden zowel leerkrachten als kinderen aan schadelijke geluidsniveau’s worden blootgesteld.
De studie werd uitgevoerd in 8 scholen van Vlaams-Brabant. Het onderzoek bestond uit een evaluatie van de blootstelling door middel van dosimetrie, geluids- en nagalmetingen in klas-en sportlokalen. Gehoorschade werd gemeten bij 37 leerkrachten (30 kleuter en 7 sport) door klachten te bevragen en via gehoormetingen.

Het geluidsniveau in de klassen schommelde tussen de 71 en 89 dB(A). Op de speelplaats werd de schadelijke drempel van 85 dB(A) ruimschoots overschreden (89-95 dB(A)). 85 dB(A) is vergelijkbaar met een zeer luide radio of druk verkeer.
In de sporthal varieerde het geluidsniveau rond de 85 dB(A). De maximum piek die werd gemeten was 127 dB(C), wat overeen komt met het geluid van een startende straaljager.
Het geluidsniveau gemeten tijdens de normale dagtaken overschreed eveneens 85 dB(A). Bij een sportleerkracht werd zelfs een dosis van 92,4 dB(A) gemeten.

De nagalmwaarden lagen in alle gemeten ruimtes boven de 0,7 seconden, terwijl dit in klassen bij voorkeur onder de 0,6 seconden wordt gehouden.
Meer dan 40% van de ondervraagde leerkrachten gaf aan soms tot vaak het gevoel te hebben niet goed te horen of moeite te hebben met het volgen van gesprekken in rumoer. Uit andere studies blijkt ook dat 40-60% van de leerkrachten stemproblemen ontwikkelen ondermeer door het overbruggen van lawaai om zich begrijpbaar te maken.
Desondanks lagen de audiometrieresultaten allemaal binnen de normale grenzen, wat te verwachten was gezien meer dan de helft van de deelnemers jonger was dan 35 jaar en het beroep minder dan 10 jaar uitoefent. Gehoorschade door lawaai treedt immers pas op na een langere periode (bijv. tien jaar indien blootgesteld aan 86 dB gedurende 8 uur per dag en 40 uur per week). Desondanks werd een afname van het percentage (tot 30%) intacte buitenste haarcellen tussen de 4500 en 6500 Hz vastgesteld. Dit kan wijzen op beginnende gehoorschade.
Volgens IDEWE kan de geluidsblootstelling door een aantal eenvoudige ruimteakoestische en organisatorische maatregelen worden verminderd, zonder het plezier en enthousiasme van kinderen in te dijken.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram