Hebt u recht op het Omnio-statuut?

nieuws Al wie een laag inkomen heeft, komt in aanmerking voor het zogenaamde Omnio-statuut. Hierdoor hebt u onder meer recht op een hogere terugbetaling van uw ziektekosten (doktersbezoeken, tandzorg, kinebehandelingen, geneesmiddelen, …). Daarnaast geniet u ook u de specifieke beschermingsmaatregelen die in de ziekteverzekering van toepassing zijn voor personen met verhoogde tegemoetkoming. Zo komt u onder meer in aanmerking voor de sociale maximumfactuur en mag een ziekenhuis u bepaalde supplementen niet aanrekenen.

Wie komt in aanmerking?
Het Omnio-statuut geldt voor iedereen: werknemers, werklozen, zelfstandigen, alleenstaanden, eenoudergezinnen, … Men moet enkel aan de inkomensvoorwaarde voldoen. Concreet moet het bruto belastbare gezinsinkomen lager zijn dan 13.543,71 euro, te verhogen met 2.507,30 euro per extra gezinslid. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, ongeacht of er al dan niet een familieband is. Het inkomen van uw partner wordt enkel meegeteld als hij of zij officieel op uw adres gedomicilieerd is. Of u al dan niet wettelijk samenwoont, speelt geen rol. Indien u het Omnio-statuut krijgt, geldt dit ook voor alle personen die op 1 januari 2008 op uw adres ingeschreven waren.
Alle inkomsten tellen mee (bedrijfs- en beroepsinkomens, roerende en onroerende inkomens, pensioenen, ziekte- en invaliditeitsvergoedingen,...… Ook buitenlandse inkomens worden meegerekend.) Bepaalde inkomens moeten niet worden aangegeven: kinderbijslag, inkomens uit vakantiejobs als er voor dat kind nog kinderbijslag wordt ontvangen (het laatste betalingsbewijs van de kinderbijslag moet toegevoegd worden), ...

Aantal gezinsleden --> Grensbedrag
1 persoon --> 13.543,71 euro
2 personen --> 16.051,01 euro
3 personen --> 18.558,31 euro

Hoe aanvragen?
Indien u denkt in aanmerking te komen voor het Omnio-statuut, kunt u contact opnemen met uw ziekenfonds. De aanvraag gebeurt met een verklaring op erewoord waarop u het bruto belastbare inkomen van 2007 van alle gezinsleden vermeldt. Bij de aanvraag moet u ook een kopie voegen van uw laatste aanslagbiljet en van de inkomensbewijzen van alle gezinsleden (bv. loonfiches, fiches 281.10, …).
Indien u reeds de verhoogde tegemoetkoming geniet (de code onderaan uw gele klever eindigt dan op 1), hoeft u het Omnio-statuut niet aan te vragen. De voordelen van de verhoogde tegemoetkoming zijn immers gelijk aan die van het Omnio statuut. U behoudt de verhoogde tegemoetkoming zolang u aan de inkomensvoorwaarde voldoet.
Het Omnio-statuut start op de eerste dag van het kwartaal volgend op de maand van aanvraag en geldt tot het einde van het volgende kalenderjaar. Krijgt u bijvoorbeeld het Omnio-statuut op 1 april 2008, blijft dit van toepassing tot 31 december 2009.

Het Omnio-statuut geldt tot het einde van het kalenderjaar, volgend op de aanvraag. Krijgt u bijvoorbeeld het Omnio-statuut in maart 2008, blijft dit van toepassing tot 31 december 2009. Als na controle in 2009 blijkt dat u nog aan de inkomensvoorwaarde voldoet, wordt het statuut automatisch voor een jaar verlengd.
Indien u het Omnio-statuut heeft en uw gezinssituatie wijzigt, hoeft u niets te doen. Het ziekenfonds wordt hiervan immers automatisch op de hoogte gebracht via de Kruispuntbank. Indien nodig, zal het ziekenfonds uw dossier herzien.
Als u het Omnio-statuut hebt en uw inkomen wijzigt, hoeft u niets te doen. Jaarlijks gaat het ziekenfonds bij de fiscus na of u nog aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Enkel als dat het geval is, wordt het Omnio-statuut voor een jaar verlengd.


Laatst bijgewerkt: juni 2011

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram