Kinderpsychiaters bezorgd over toename ADHD-medicatie

nieuws De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) wil een nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn voor ADHD. Het sterk toegenomen gebruik van methylfenidaat van de laatste jaren baart de kinder- en jeugdpsychiaters zorgen. Volgens hen wordt nog te vaak zonder grondig onderzoek medicatie voorgeschreven aan kinderen.

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zijn bezorgd over de toename in het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD die voorgeschreven wordt zonder grondig onderzoek. Ook de trend dat studenten in toenemende mate ADHD medicatie gebruiken om beter te kunnen studeren, baart de kinderpsychiaters zorgen. Zij benadrukken dat ongeoorloofde medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD en oneigenlijk gebruik van ADHD medicatie niet zonder gevaar is. "Methylfenidaat, het medicijn voor ADHD, is geen 'snoepje', Voorschrijven mag enkel na grondige diagnostiek en toediening alleen samen met andere, gedragsmatige behandeling. Er zijn aanwijzingen dat dit niet steeds het geval is", zegt Prof. dr. Robert Vermeiren, voorzitter van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. "De bijwerkingen van het gebruik van medicatie zijn over het algemeen mild, maar over de lange termijn effecten weten we echter nog weinig, vooral bij erg jonge kinderen. Om die reden mag het middel enkel toegediend worden als het kind door drukte of concentratieproblemen ernstige gevolgen ondervindt. En als de problemen niet op een andere manier op te lossen zijn."

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie vindt de toename van ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van ADHD medicatie daarnaast schadelijk voor kinderen en ouders voor wie dit middel wel noodzakelijk is. Ouders die hun kind medicatie geven worden vaak neergezet als gemakzuchtig en de medicatie zelf wordt vaak ten onrechte omschreven als uiterst schadelijk. De veroordeling die hiermee gepaard gaat en de onterechte angst die ouders ingeboezemd wordt, schaadt de toekomst van kinderen met ADHD, zo stelt de afdeling.

Medicatie niet de eerste keus
Hoewel meerdere studies de korte termijn (kosten)effectiviteit van medicatie hebben aangetoond, vinden kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland, dat medicatie niet de eerste keuze is bij lichte en milde ADHD. Dit staat ook zo beschreven in diverse richtlijnen. Bij ernstige ADHD mag medicatie enkel toegediend worden als dit vergezeld gaat met andere vormen van behandeling. Mediatietherapie, waarbij met ouders nagegaan wordt wat de meest optimale gedragsmatige aanpak is voor hun kind, moet altijd geboden worden.
De kinderpsychiaters willen in samenwerking met andere betrokken professionals gaan werken aan een aanscherping van de richtlijnen voor het voorschrijven van medicatie bij ADHD. Deze professionele standaarden moeten steeds weer getoetst worden aan de actuele kennis en de praktijk. Vervolgens moet worden nagegaan of er conform deze richtlijnen gehandeld wordt.

Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram