Asbest nog gevaarlijker dan gedacht

nieuws

Jaarlijks sterven in België ruim 200 mensen ten gevolge van mesothelioom, een zeer kwaadaardige kanker. Blootstelling aan asbest is veruit de voornaamste oorzaak van deze kanker, zo waarschuwt het Asbestfonds. Tussen 1 april 2007 en 30 maart 2010 heeft het Asbestfonds 578 slachtoffers van mesothelioom erkend. Aan bijna 300 nabestaanden van iemand die overleed werd een schadevergoeding toegekend. Wat betreft asbestose heeft het Fonds tijdens dezelfde periode 443 slachtoffers erkend. Slachtoffers van mesothelioom krijgen maandelijks een forfaitair en belastingvrij bedrag van 1560,60 euro. Eventuele nabestaanden (partner, ex-partner, kinderen ten laste,…) krijgen een eenmalige som (afhankelijk van de band met de overledene gaan deze bedragen van ruim 15.000 tot 31.000 euro). De vergoeding bij asbestose wordt bepaald aan de hand van een percentage, dat afhankelijk is van de graad van lichamelijke ongeschiktheid. Asbest is een bijzonder schadelijke stof. wanneer de microscopische vezels ingeademd worden. Een regelmatige blootstelling aan asbestvezels over een langere periode kan leiden tot chronische ziekten zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Daarom werd het gebruik van asbest verboden. Maar omdat de stof in de voorbije decennia erg vaak is gebruikt, is ze nog onder diverse vormen aanwezig in onze omgeving. Ze vormt daardoor een risico voor de gezondheid van burgers en werknemers.

Men vindt asbest terug in dakbedekking (asbestcement), in vuurvaste bekledingen, in remschoenen van voertuigen, in vinylvloertegels, als isolatiemateriaal rond leidingen, als spuitasbest e.d. De gewone burger komt vooral in contact met gebonden asbest, met name met (golf)platen en leien die uit asbestcement bestaan. Enkel indien het asbestcement in slechte toestand is en de asbestvezels dus kunnen vrijkomen dient men het materiaal te verwijderen. Bij het demonteren van asbestcementplaten of van ander hechtgebonden asbesthoudend materiaal dat eenvoudig kan verwijderd worden (losschroeven of uitzagen) kan men het risico aanzienlijk beperken door een aantal eenvoudige maatregelen die stofvorming beperken.

Het betreft volgende maatregelen:

• het asbestcement vochtig houden; 

 • gebruik van geschikte werktuigen met name handwerktuigen en mechanische werktuigen met lage snelheid (zodat enkel grof stof wordt gemaakt, slijpschijven zijn dus verboden) 

• indien men werknemers tewerkstelt: ter beschikking stellen van geschikte arbeidskledij en eventueel van douche/ademhalingstoestellen indien de arbeidsgeneesheer dit nodig acht. De werkgever moet de bepalingen van de Codex voor Welzijn op het Werk naleven om zijn werknemers te beschermen; 

 • afzonderlijke opslag en gescheiden afvoer van het asbestcementafval in een gesloten recipiënt (voor asbestcement volstaat een degelijk met een dekzeil afgedekte container volstaat); • ramen en deuren van de nabije woning(en) gesloten houden; 

 • u kan bij voorkeur wegwerpkledij dragen tijdens de werken. In elk geval moet u vermijden dat u asbestvezels onvrijwillig meeneemt naar een gesloten ruimte door vb. met uw niet-gereinigde werkkledij in de auto plaats te nemen. Men noemt dit contactbesmetting. Asbestcementplaten of -leien moeten bij de sloop zo intact mogelijk gehouden worden. De platen mogen bij afvoer niet met ander puin gemengd worden zodat het asbestcement niet in een puinbreker terechtkomt. De asbestcementplaten moeten afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, naar een vergunde containerdienst of naar het lokale containerpark. Alle soorten asbesthoudend bouwafval zijn ingedeeld bij de gevaarlijke afvalstoffen. Het omgaan met en verwijderen van asbesthoudend afval met losse of weinig gebonden asbestvezels behoort derhalve tot het terrein van gespecialiseerde ondernemingen, particulieren mogen zich hier zeker niet aan wagen. Op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vindt u meer informatie over asbest in het dagelijkse leven;

• de aanwezigheid van asbest in onze directe omgeving 

• de te nemen voorzorgsmaatregelen

• de diensten voor afvalverwijdering (www.belgium.be). Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie kan u de brochure 'Asbest in en om het huis' downloaden. Deze belicht toepassingen in en om het huis en helpt iedereen op weg om veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal.

Meer info:

www.lne.be


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram