eHealth: Wat is de geïnformeerde toestemming?

nieuws De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Waarom uw toestemming geven?
In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.
U wordt bijvoorbeeld tijdens een vakantie eender waar in België in de dienst spoedgevallen opgenomen. Dankzij uw toestemming beschikken de zorgverleners die u behandelen over alle nodige informatie om u de zorg te verlenen die rekening houdt met uw algemene gezondheidstoestand.

Welke gegevens worden gedeeld?
Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.
Het gaat bijvoorbeeld om:
• resultaten van bloedonderzoeken
• röntgenfoto’s
• vaccinatie- en medicatieschema’s
• voorgeschreven en afgeleverde medicatie
• informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis aan uw behandelend arts werd meegedeeld
Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Wat zijn uw rechten als patiënt?
• U kunt op ieder ogenblik uw toestemming intrekken.
• U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens.
• Zelfs als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hoe registreert u uw toestemming?

Als u instemt met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, kunt u uw toestemming registreren (of intrekken) met uw elektronische identiteitskaart (eID). Dat kan op drie manieren:
1. Surf naar 'Toegang tot eHealthConsent' op de website van het eHealth-platform. Volg de instructies op het scherm. Kies het tabblad "toestemming". Het aanmelden gebeurt met uw elektronische identiteitskaart (of elektronische vreemdelingenkaart voor niet-Belgen die in België verblijven) en de bijhorende PIN-code. U heeft daarvoor een computer of laptop met minstens Windows XP of Mac OS X (10.7.3) nodig en natuurlijk ook een kaartlezer voor een elektronische identiteitskaart (eID) met de eID middleware ?geïnstalleerd op uw PC (meer info ).

2. Vraag uw zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige, tandarts...) om uw toestemming te registreren (of in te trekken).

Neem in dit geval uw elektronische identiteitskaart en de bijhorende PIN-code mee. Uw arts, apotheker, verpleegkundige of tandarts kan uw toestemming ook registreren met behulp van uw identiteitskaart (of vreemdelingenkaart), SIS-kaart of ISI+-kaart. Een pincode is dan niet nodig.

• 3. Ga langs bij het lokaal kantoor van uw ziekenfonds en vraag aan de consulent om uw toesteming te registreren.
• Neem in dit geval uw elektronische identiteitskaart (of vreendelingenkaart) en de bijhorende PIN-code mee.

Hoe uw kinderen registreren?

Kinderen jonger dan 6 jaar: Vraag uw arts of apotheker om de toestemming voor uw kind te registreren aan de hand van een kidsID (zonder pincode) of een SIS-kaart.
U kunt de toestemming voor uw kind momenteel niet zelf online registreren, omdat men voor kinderen jonger dan 6 jaar op dit moment geen kidsID met geactiveerde chip en pincode kan verkrijgen.
Kinderen vanaf 6 jaar: Kunt u registreren met een kidsID met geactiveerde chip en pincode. Een kidsID wordt enkel afgeleverd met een geactiveerde chip vanaf de leeftijd van 6 jaar. Wie geen geactiveerde kidsID heeft, kan te werk gaan volgens de methode voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Veilig en vertrouwelijk!
De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn streng beveiligd. Ze voldoen aan de hoogste veiligheidscriteria. Elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder toelating is bij wet strafbaar. Alleen zorgverleners met wie u een zorgrelatie heeft, kunnen uw gegevens raadplegen.
Bovendien leven de elektronische gezondheidsnetwerken de privacywet en de wet op de patiëntenrechten na.

Voor meer informatie over uw rechten en de diensten die onder deze toestemming vallen: info@gezondheid.belgie.be


Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram