ad

19 diëten geanalyseerd

Laatst bijgewerkt: mei 2020

dossier Het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersverenigingen (OIVO) heeft 19 verschillende diëten geanalyseerd, namelijk de populairste vermageringskuren en zij die de meeste media-aandacht krijgen. De conclusie is hard: het merendeel van de diëten is inefficiënt, kost veel geld en zorgt niet voor een duurzaam gewichtsverlies. Nog erger is het feit dat ze ook vaak gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Er is maar één dieet die naam waardig en dat is het dieet opgesteld door een diëtist(e), dat vooral inhoudt dat de consument leert waaruit een gezonde, evenwichtige, caloriearme voeding bestaat en dat uitspattingen vermeden worden. Zo'n dieet gebeurt best onder het toezicht van een professionele voedingsdeskundige.

Er bestaan tientallen methodes om af te slanken, en ze zijn ook erg populair. Zo zegt 35% van de jongeren van 10 tot 17 jaar oud (en zo goed als de helft van de 16-jarigen) dat ze in de voorbije zes maanden een dieet gevolgd hebben en twee derde van de volwassenen verklaart al een diëtiste geraadpleegd te hebben hebben. Verder valt op dat 8 op de 10 consumenten met overgewicht hun lichaamsbouw als "normaal" beschouwen.
Het OIVO heeft vastgesteld dat 9,7% van de mannen en 12,8% van de vrouwen voedingssupplementen slikken. De consumptie ervan neemt toe met de leeftijd en is het grootst in de leeftijdsgroep van 60-74 jaar. Onder hen neemt 15,8% voedingssupplementen.
Het mag dan ook niemand verbazen dat de diëtenmarkt een grote business is, die op meer dan een miljard euro per jaar geraamd wordt.

appel-peer-lmeter-170_400_04.jpg
Diëten geanalyseerd
Het OIVO heeft verschillende soorten diëten geanalyseerd. Uit die analyse blijkt dat de meeste diëten, als ze zonder medische begeleiding worden gevolgd, in het beste geval kunnen leiden tot een gebrekkig voedingspatroon en in het slechtste geval tot gezondheidsproblemen. Het zijn diëten die snel gewichtsverlies mogelijk maken, maar geen resultaat bieden op lange termijn. Ze maken de betrokken personen niet bewust van de fouten in het voedingspatroon die tot hun overgewicht geleid hebben. De consument wordt er dus niet toe aangezet op lange termijn zelf zijn voedingspatroon te beheren en nieuwe eetgewoonten aan te nemen die deel uitmaken van een gezonde levensstijl. Om die reden raadt het OIVO iedereen die een dieet wil volgen aan zich te wenden tot een professionele voedingsdeskundige, om elk mogelijk gevaar uit de weg te gaan.
Het OIVO heeft de diëten ten slotte geklasseerd volgens de effecten die ze hebben op de gezondheid.

Methodologie
Het OIVO heeft onderzoek gedaan naar de verschillende diëten die op de markt aanwezig zijn. Elk dieet werd bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken: eerst werd het principe van het dieet bekeken, vervolgens werden de mogelijke effecten op de gezondheid bestudeerd en ten slotte de impact op lange termijn. Op die basis trokken we vervolgens een algemeen besluit over dat dieet. Elk dieet werd geëvalueerd op basis van het rapport van het Franse ANSES (Agency Nationale de Sécurite Sanitaire - Nationaal Agentschap voor de Veiligheid en Gezondheid van de Voeding), getiteld "évaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement", dat dateert van november 2010.
Het OIVO heeft een vergelijking gemaakt tussen de informatie die we voor elk dieet vonden op het internet en wat opgetekend werd in het rapport van het ANSES. We stelden op die manier opmerkelijke verschillen vast tussen wat sommige diëten beloven en de resultaten die ze werkelijk opleveren.

De geanalyseerde diëten:

1. Atkins-dieet

Wat houdt het in?
Het Atkins-dieet beveelt een overconsumptie van eiwitten en vetten aan, ten koste van de consumptie van koolhydraten. Alle voedingsproducten die koolhydraten bevatten (eenvoudige en complexe suikers), zoals brood, pasta, rijst, griesmeel, aardappelen, fruit en fruitsap, peulvruchten, gesuikerde producten, enzovoort, worden uitgesloten.
Eiwitten (vlees, vis, eieren, en andere) mogen volgens dit dieet daarentegen naar hartenlust geconsumeerd worden.

Principe
Dit dieet verloopt in vier fasen. De eerste fase bestaat erin voedingsproducten die koolhydraten leveren (suiker en gesuikerde producten, zetmeel, peulvruchten, fruit, melk, yoghurt enzovoort) te vermijden en per dag niet meer dan 20g koolhydraten in te nemen. Deze fase moet twee weken volgehouden worden. De tweede fase bestaat erin voedingsproducten die koolhydraten bevatten (fruit, granen en zuivelproducten) beetje bij beetje weer op te nemen in het eetpatroon. Deze fase duurt tot het resterende gewichtsverlies maar 2 à 4 kg meer bedraagt. In de derde fase wordt de koolhydratenaanvoer met 10g per dag opgedreven: dit is de stabiliseerfase. Wanneer het lichaamsgewicht gedurende vier opeenvolgende weken stabiel gebleven is, moet de laatste fase ingezet worden, die levenslang blijft voortduren. Er wordt dus per persoon een hoeveelheid koolhydraten vastgelegd die nooit overschreden mag worden.

In de eerste fase blijft de energieaanvoer onder de 1.200 kcal. De eiwitaanvoer ligt boven de 20% terwijl in een normaal eetpatroon tussen 12% en 15% wordt aanbevolen. Bovendien komt de vetaanvoer boven de 60% uit, waar die in een evenwichtige voeding tussen 35% en 40% moet liggen. De vetaanvoer is dus bijna het dubbele van wat aanbevolen wordt. Wat de koolhydraten betreft, zit dit dieet rond de 5% terwijl het aanbevolen percentage tussen 50 en 55% ligt. Het Atkins-dieet bevat ook te weinig vezels, ijzer, calcium, magnesium en vitaminen. Daarnaast zijn de hoeveelheden zout die dit dieet aanbeveelt, te hoog in vergelijking met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Risico's voor de gezondheid
Dit dieet veroorzaakt een afname van de minerale beendermassa, die werd aangetoond bij vrouwen na de menopauze. Volgens twee studies (Jensen et al. 2001; Ricci et al. 1998) heeft een calciumsupplement bij zwaarlijvige vrouwen in de menopauze die een beperkend dieet volgen, geen enkele invloed op het verlies van beendermineralen. Anderzijds suggereren ze dat de aanvoer van eiwitten uit zuivelproducten de beenderafbraak voorkomen of verminderen. In het Atkins-dieet worden zuivelproducten echter verboden. Daarom wordt aan vrouwen in hun menopauze afgeraden om dit dieet te volgen, zelfs al is onderzoek naar dit fenomeen zeldzaam. Het zou bijgevolg voorbarig zijn om definitieve conclusies te trekken aangaande de complicaties voor het beendergestel die het volgen van dit dieet op de afname van de minerale beendermassa veroorzaakt.
Bovendien kan de verminderde consumptie van vezels constipatie veroorzaken.

Het Atkins-dieet veroorzaakt een stijging van het gehalte LDL-cholesterol met gemiddeld 10% (Beisswenger et al. 2005) en veroorzaakt eveneens hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002). "Daarnaast heeft een Amerikaanse studie van de verpleegsters en gezondheidswerkers via een follow-up van 130.000 personen gedurende 26 jaar aangetoond dat een dieet met weinig koolhydraten en veel eiwitten en vetten van dierlijke oorsprong geassocieerd wordt met een hoger risico voor overlijden aan hart- en vaataandoeningen… Het mechanisme dat daarvoor verantwoordelijk gesteld wordt, lijkt gekoppeld te zijn aan een toename van de klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten." (vert.)
Een dergelijk calorierijk en vitaminen- en mineralenarm dieet kan via hartritmestoornissen acuut aanleiding geven tot aandoeningen met onmiddellijke dood tot gevolg.
Als sportieve mensen de voorgestelde voedselbeperking te ver doordrijven, riskeren zij hart- en vaatproblemen en onpasselijkheid (veroorzaakt door een te lage bloedsuikerspiegel of vagalis, versterkt door dehydratatie).

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005 verliest slechts een vijfde van de mensen met overgewicht door dit dieet enig gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte tijd gevolgd, namelijk 6 maanden tot een jaar. De globale calorieaanvoer is een belangrijke factor voor het weer aankweken van gewicht. Het gewichtsverliest wordt gemakkelijker behouden als de persoon die een dieet start zich ook fysiek activeert. Bovendien is de calorieaanvoer die nodig is om het stabiel gewicht aan te houden lager dan de calorieaanvoer van vóór het gewichtsverlies, wat in de praktijk moeilijk vol te houden is.. Merk ook op dat het verlies van spiermassa een grote rol speelt in de afname van het energieverbruik.
Het gewicht dat weer bijkomt, is voornamelijk in de vorm van vet.

Besluit
Dit dieet is gevaarlijk voor de gezondheid en kan diverse fysiologische stoornissen veroorzaken. Daarom wordt afgeraden dit dieet te volgen. Het OIVO raadt een evenwichtige voeding aan, gecombineerd met fysieke activiteit, om op een verantwoorde manier en op lange termijn gewicht te verliezen. Voordat u met een dieet begint, vraagt u best advies aan uw arts of uw diëtist(e).

2. Chronovoeding

Wat houdt het in?
Het principe van chronovoeding is dat u, om geen vet aan te maken, elke voedingsstof op een welbepaald moment van de dag en in de juiste verhoudingen moet eten.

Principe
Het principe van chronovoeding linkt de consumptie van voedingsstoffen aan de biologische klok van het lichaam. Het stelt dat het ontbijt veel moet bevatten en geen suiker; de lunch moet veel eiwitten bevatten; het vieruurtje moet uit fruit en zwarte chocolade bestaan en het avondmaal moet licht zijn. De volgorde van de maaltijden mag zeker niet veranderd worden, het aandeel van de producten van plantaardige oorsprong in de gerechten moet in acht genomen worden en de honger moet gestild worden met producten van dierlijke oorsprong. Zoniet, zo wordt gezegd, gaat de positieve werking van het dieet verloren.
Alle voedingsproducten worden toegelaten, op voorwaarde dat ze op het juiste moment van de dag gegeten worden.
Volgens dit dieet moet dit voedingspatroon levenslang gevolgd worden, anders komen de kilo's er zo weer bij. Het stelt dus dat u uw eetgewoonten volledig moet omgooien.
Dit dieet is behoorlijk beperkend het type voedingsstoffen dat bij de verschillende maaltijden geconsumeerd wordt betreft en is in die zin verwant met zogenaamde dissociatiediëten.
Het chronovoeding-dieet levert een energieaanvoer van meer dan 2.000 kcal/dag. Eiwitten maken meer dan 20% van de energieaanvoer uit, wat meer is dan de aanbevolen dosis. Het vetgehalte dat dit dieet levert, ligt ook boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en bedraagt 35-40%. Koolhydraten vertegenwoordigen 35% van de dagelijkse energieaanvoer, wat onder de ADH (van 50-55%) blijft. Dit dieet levert te weinig magnesium, vitamine D en vitamine E.

Risico's voor de gezondheid
Bovendien zou dit type van dieet, dat al te weinig vitaminen en mineralen levert doordat het weinig groenten en fruit voorziet, omwille van hartritmestoornissen acuut kunnen leiden tot ongevallen met onmiddellijke dood tot gevolg.
Het dieet levert te veel vetten, die hoofdzakelijk bij het ontbijt gegeten worden. Het is een vetrijk dieet dat, volgens bepaalde studies, aanleiding geeft tot een stijging van het gehalte aan LDL-cholesterol met gemiddeld 10% (Beisswenger et al. 2005) en tot hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).

Op lange termijn
Het chrono-dieet kan dieetmoeheid veroorzaken doordat mensen alles mogen eten, maar niet op eender welk moment. Mensen die zin hebben om bijvoorbeeld 's morgens een stuk fruit te eten, zullen dat niet mogen. Het gevaar bestaat dat het dieet om die reden al snel weer opgegeven wordt.
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005, verliest slechts 20% van mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar een korte tijd gevolgd, namelijk minder dan zes maanden tot hooguit een jaar. Om permanent gewichtsverlies te bekomen, zou het chrono-dieet levenslang gevolgd moeten worden en dat gebeurt maar heel zelden.

Besluit
Dit dieet is behoorlijk dwingend. Bovendien levert het een te kleine hoeveelheid van bepaalde voedingsstoffen, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden.
Het OIVO raadt consumenten die op lange termijn gewicht willen verliezen eerder te kiezen voor een evenwichtige voeding gecombineerd met fysieke activiteit. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies aan uw arts of diëtist(e).

3. Dr. Cohen dieet

Wat houdt het in?
Dit is een caloriearm dieet dat de hoeveelheid voedingsproducten en hun vetaanvoer wil terugschroeven en tegelijk een gevarieerde en evenwichtige voeding wil behouden.

Principe
De eerste fase van het dieet heeft tot doel een snel gewichtsverlies te verkrijgen dankzij een "suikerarme" voeding. Deze fase duurt maximaal een maand en dient om de aanzet te geven voor het gewichtsverlies. Daarna moet een "evenwichtig dieet" gevolgd worden. De derde fase is een consolideerfase.
Het dieet levert tussen 1200 en 1500 kcal, wat een redelijke hoeveelheid is. De eiwitaanvoer ervan bedraagt echter meer dan 20% van de dagelijkse energieaanvoer en ligt dus hoger dan het aanbevolen percentage. Bovendien bevat het Cohen-dieet te veel vetten, die bijna 60% van de totale energieaanvoer uitmaken, terwijl de 35 à 40% wordt aanbevolen. Tekorten zijn er vooral op het gebied van vezels, vitamine D en vitamine E.

Risico's voor de gezondheid
Dit dieet levert te weinig vezels, waardoor er risico voor constipatie ontstaat. Het dieet is ook te vet en in dat verband dient opgemerkt te worden dat een te hoge aanvoer van verzadigde vetzuren de insulineweerstand kan vergroten, zelfs ondanks mogelijk gewichtsverlies.

Op lange termijn
Via dit dieet kan u goede eetgewoonten aannemen, in de zin dat het u aanzet erop te letten dat u niet te veel vetten inneemt. Let echter op dat u het ook op lange termijn volhoudt, want volgens een studie van Wing et al. uit 2005 verliest maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden maar een korte tijd gevolgd, gedurende 6 maanden tot een jaar. Merk ook op dat het aangewezen is een gezonde voeding te combineren met fysieke activiteit, om het nieuwe gewicht te behouden.

Besluit
Het Cohen-dieet kan, ondanks de te grote aanvoer van vet, helpen om goede eetgewoonten aan te nemen, op voorwaarde dat de vetaanvoer verminderd wordt ten bate van een lichte verhoging van de aanvoer van trage koolhydraten. Het OIVO raadt echter af om dit dieet te volgen zoals het voorgeschreven wordt, want het veroorzaakt meerdere tekorten en overschotten. Het OIVO raadt een evenwichtige voeding aan, gecombineerd met fysieke activiteit, om op een verantwoorde manier en op lange termijn gewicht te verliezen. Voordat u met een dieet begint, vraagt u best advies aan uw arts of diëtist(e).

4. Detox-dieet

Wat beveelt dit dieet aan?
Het detox-dieet belooft dat het ons lichaam zal ontdoen van gifstoffen, middels een evenwichtig eetpatroon, door te kiezen voor bepaalde voedingsstoffen en anderen weg te laten. Soms wordt dit gekoppeld aan bepaalde bloedzuiverende planten. De voorstanders van dit dieet beweren dat wij van binnenuit vergiftigd worden door onze voeding omdat "er veel scheikundige dingen in zitten" en "die niet van biologische oorsprong zijn" en dat we bovendien door de atmosfeer belaagd worden met "gifstoffen en vervuiling (zware metalen, CO2, ...)". Ze gaan zelfs zo ver bepaalde behandelingen met geneesmiddelen, die jarenlang gebruikt worden, te beschuldigen.
Maar wat is een gifstof precies, als je ze van dichterbij bekijkt? Het gaat om een biologische giftige stof die voortgebracht wordt door planten, dieren of microben. Bovendien weten we dat het menselijk lichaam, als er gifstoffen aanwezig zijn en het dus aangevallen wordt, reageert door het immuunsysteem aan het werk te zetten. Een dieet kan echter geen immuunrespons op gang brengen. Het detox-dieet probeert de mensen gerust te stellen en maakt daarvoor gebruik van een psychologische benadering.

Alles wat bio, natuurlijk en werkzaam voor een goede gezondheid is, wordt aanbevolen, en dat alles wordt overgoten met een "zen"-symboliek. De consumptie van probiotica, biologische producten, groenten en fruit (bij voorkeur rauw) en omega 3 wordt aangemoedigd; vlees (vooral rood vlees) moet vermeden worden en we moeten in het algemeen minder eten. Daarbij moeten we dagelijkse anderhalve liter water drinken (hydratering), soep eten (groenten) en diverse kruidenthees, infusies en andere theesoorten drinken. Voeg daar nog een serieuze dosis sport bij (30 tot 60 minuten aëroob sporten per dag!), plus stoppen met roken en met alcohol drinken, en dan heb je nog niet alles...

Er komt ook nog het deel massage bij, en niet zomaar om het even welke massage. Er moeten essentiële oliën aan te pas komen en ze moet tweemaal per dag gebeuren. Dat ritme kan het lichaam onmogelijk lang volhouden: misschien is dat wel de reden waarom dit dieet voor een maximumduur van drie weken aanbevolen wordt...
Dankzij dit "wondermiddel" verliezen we niet enkel gewicht, er wordt ook beloofd dat ons hele interieur gekuist wordt.

Verkeerde informatie
De voorbije jaren heeft detox een enorm hoge vlucht genomen. Allerhande vrouwenbladen prijzen het dieet de hemel in en zien er (vaak) enkel de positieve punten van. Ze gaan zelfs zo ver te beweren dat de positieve aspecten van het dieet al bewezen zijn. Over de nadelen en gevaren wordt met geen woord gerept. Men heeft het alleen vol lof over natuurlijk gewichtsverlies, zonder dat er enig scheikundig product of substituut aan te pas komt. Het dieet komt des te overtuigender over doordat alsmaar meer beroemdheden de methode gebruiken.

Bedrijven surfen mee op deze golf en het websiteaanbod woekert voort. Ze bieden een behoorlijk indrukwekkend pakket detox-diëten aan: zo is er de detox citroen, de detox druiven, de detox van de lever... Neem nu, bijvoorbeeld, detox citroen. Het principe is heel eenvoudig: je drinkt elke morgen een citroensapje gemengd met warm water. Met welk doel? Je lichaam weer gezond maken. Als we uitgaan van dat principe, kunnen we net zo goed, terwijl we toch bezig zijn, een beetje vaatwasmiddel met citroen drinken: als dat product de vaat zo goed ontvet, dan zal ons lichaam er toch ook wel goed bij varen zeker?

Jammer genoeg is dat nog maar het topje van de ijsberg en bestaat er nog een hele reeks detox-diëten die niet op voeding gebaseerd zijn, maar wel op het gebruik van apparaten, patches of siroop, waarbij de ene methode al gekker is dan de andere. Een voorbeeld: het detox-dieet met kinotakara komt erop neer dat de gebruiker een patch op de onderkant van de voet kleeft die de toxines via de voetzool zal verwijderen. Erger nog is de fysiodetox: dat is een toestel dat voetbaden maakt en dat louter door zijn gebruik het lichaam zal zuiveren. En dat alles zonder enig wetenschappelijk bewijs. Het vertrouwen van de consumenten wordt met andere woorden ernstig misbruikt.
Wat er ook niet bij gezegd wordt, is dat het gewichtsverlies dat dit dieet meebrengt, in werkelijkheid enkel een verlies van vocht en spiermassa is, terwijl de vetmassa aanwezig blijft... Nochtans is het fundamentele principe van elk goed dieet dat de vetmassa weggewerkt wordt.

Voor of tegen?
Ook al baseert het detox-dieet zich op enkele basisprincipes van een evenwichtige voeding (zoals 1,5 liter water per dag drinken, groenten en fruit naar believen eten, enzovoort), volstaat dat niet om het ook maar de minste doeltreffendheid toe te schrijven. Sterker nog: dit dieet kan gevaarlijk zijn voor kinderen in volle groei, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mensen met nier- of leverproblemen, met een hartkwaal of diabetes, mensen met darmproblemen of een chronische ziekte, mensen die lijden aan ondervoeding of bloedarmoede, en natuurlijk voor mensen die geen groenten en fruit kunnen verteren of er allergisch voor zijn. De wetenschappelijke wereld is het erover eens dat het menselijk lichaam zich helemaal onafhankelijk kan "zuiveren". Ons lichaam beschikt immers over eigen detoxeersystemen, zoals de darmen, die de niet gebruikte producten afbreken zodat ze vervolgens afgevoerd kunnen worden. Voor een goede werking van deze systemen volstaat een gezonde levensstijl. De conclusie is jammer genoeg dat dit dieet thuishoort bij de talloze andere valse beloften. Het dieet is ten eerste moeilijk in de praktijk te brengen en bezorgt ons, vooral, eenvoudigweg onze slanke lijn niet terug.

5. Een dieet opgesteld door een diëtist(e)

Principe
Een dieet opgesteld door een diëtist(e) is doorgaans een caloriearm, evenwichtig regime dat de dagelijkse behoeften aan voedingsstoffen en mineralen respecteert.
Het wordt aangepast aan de persoonlijke behoeften van de patiënt. Omdat elke patiënt specifieke en andere behoeften heeft, is elk dieet uniek. Het houdt bovendien rekening met de smaak, het leefritme, de mate van fysieke activiteit en eventuele ziekten.
Een dergelijk dieet komt erop neer de slechte eetgewoonten te corrigeren. Bovendien geeft elke diëtist(e) heel wat tips over voeding, evenwichtige recepten en keukenweetjes.
Het is niet aan te raden met zo'n dieet te stoppen wanneer het streefgewicht bereikt is. De diëtist(e) stelt vervolgens een eetplan op voor een evenwichtige voeding met enkele pleziermomenten. De tijd tussen de maaltijden leren beheren, maakt ook deel uit van het werk van de diëtist. Bovendien duurt de follow-up na de stabilisatie nog twee jaar, a rato van 3 à 4 afspraken per jaar, om zeker te zijn dat de goede eetgewoonten goed geïntegreerd zijn en toegepast worden.

Risico's voor de gezondheid
Omdat dit regime rekening houdt met de specifieke voedingsstoffenbehoeften van elk individu, veroorzaakt het geen tekorten aan voedingsstoffen en mineralen. Bovendien is er voldoende lange follow-up, die de deelnemer motiveert goede eetgewoonten aan te nemen. Volgens het OIVO is dit het best mogelijke dieet dat iemand kan volgen.

6. Dukan-dieet

Wat houdt het in?
Dit is een eiwitrijk dieet. In het begin mag je enkel pure eiwitten eten (vis, vlees, ei, zuivelproducten met 0% vetgehalte) en dit zoveel je wil. Daarna volgt een tweede fase om naar het gewenste gewicht te gaan. In die fase worden groenten toegevoegd in het eetpatroon. Daarna volgen nog diverse stabilisatiefasen. Dit dieet belooft een zeer snel gewichtsverlies.

Principe
De beginfase, wanneer enkel pure eiwitten gegeten mogen worden, duurt 5 dagen. Eenmaal op kruissnelheid volgt een periode van afwisselen tussen dagen met pure eiwitten en dagen met eiwitten in combinatie met bepaalde toegelaten groenten. Deze fase moet volgehouden worden gedurende een week voor elke kilo die men wil kwijtraken. Dan volgt de consolidatiefase voor het bereikte gewicht, waarin toegelaten zijn: pure eiwitten, enkele groenten, een portie fruit per dag (maar geen banaan, druiven of kersen), twee sneetjes volkorenbrood per dag, 40g gerijpte kaas, twee soeplepels haverzemelen, en daarbovenop moet 25 minuten per dag gestapt worden. Die fase moet worden volgehouden gedurende 10 dagen voor elke verloren kilo (wie bijvoorbeeld 10 kg kwijtgeraakt is, moet deze fase 100 dagen volhouden). Uiteindelijk komt de definitieve stabilisatiefase, die inhoudt dat één dag per week (telkens dezelfde dag) de voeding enkel mag bestaan uit pure eiwitten vergezeld van 3 soeplepels haverzemelen. Er moet ook meer bewogen worden door de trap te gebruiken in plaats van de lift te nemen.
Het Dukan dieet levert dagelijks 1800 kcal. De eiwitten vertegenwoordigen meer dan 50% van de dagelijkse energieaanvoer, terwijl het aanbevolen percentage tussen 12 en 15% ligt. De vetaanvoer blijft iets onder de ADH en heeft dus niet te veel gevolgen voor de gezondheid. De aanvoer van koolhydraten bevindt zich tussen 11 en 19% van de dagelijkse energieaanvoer. Dat blijft ver onder de ADH van 50 à 55%.
Dit dieet bevat te weinig vitamine C en vezels. Anderzijds levert het te veel vitamine B9, vitamine D, selenium, calcium, ijzer en magnesium.

Risico's voor de gezondheid
Aangezien het een eiwitrijk en geen caloriearm dieet is, bestaat het risico dat het vermogen van de lever om ureum aan te maken verzadigd wordt en er een toename komt van de hoeveelheid aminozuren en ammoniak in het bloed. Die grotere hoeveelheid ammoniak in het bloed kan hersendisfunctie en –letsels veroorzaken die zelfs tot een hepatische encefalopathie kunnen leiden.
Twee studies (Lagiou et al. 2007; Trichopoulou et al. 2007) maken melding van een stijging van de totale sterfte en van het aantal sterfgevallen door hart- en vaataandoeningen bij mensen die spontaan een matige koolhydratenaanvoer hebben, wat met dit dieet het geval is.
Dit dieet leidt tot een verhoging van het gehalte aan LDL-cholesterol met gemiddeld 10% (Beisswenger et al. 2005) en tot hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).
Het dieet wordt ook gekenmerkt door een tekort aan vezels, wat constipatie kan veroorzaken.

Op lange termijn
Volgens een studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar een korte tijd volgehouden, namelijk zes maanden tot hoogstens een jaar. De globale calorieaanvoer is een belangrijke factor voor het terug aannemen van gewicht. Om het gewicht op peil te houden is het aangeraden tegelijk met het dieet een fysieke activiteit aan te vangen en die na het dieet vol te houden. Bovendien is de calorieaanvoer die nodig is om het gewicht stabiel te houden, kleiner dan de calorieaanvoer van vóór het gewichtsverlies, wat in de praktijk moeilijk vol te houden kan zijn. Merk ook op dat het verlies van spiermassa een grote rol speelt in de afname van het energieverbruik.
Gewicht komt hoofdzakelijk weer bij in de vorm van vetmassa.

Besluit
Hoewel dit dieet een snel gewichtsverlies belooft, wordt het ook gekenmerkt door tekorten aan diverse voedingsstoffen die kunnen leiden tot ernstige complicaties voor de gezondheid. Daarom wordt dit dieet niet aanbevolen.
Het OIVO raadt aan evenwichtige te eten en aan fysieke activiteit te doen, zodat u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat overtollige kilootjes kan kwijtraken. Voordat u zich in een dieet stort, vraagt u beter eerst advies aan een arts of diëtist(e).

7. 'Fat Burning Furnace'-dieet

Wat houdt het in?
Deze methode combineert een dieet met een programma voor fysieke oefeningen en is uitgewerkt door Rob Poulos. Naar eigen zeggen kan je er 11 kg mee verliezen op zeven weken tijd.

Principe
Het principe is behoorlijk eenvoudig: gezonde voeding (zonder verdere toelichtingen) en een uur per week fysieke oefeningen. Dit zijn korte oefeningen, die in een bepaald aantal reeksen uitgevoerd moeten worden. Elke oefening heeft een specifieke herhaalsnelheid (bijvoorbeeld drie seconden om gewichten te heffen en vier seconden om ze te laten zakken).

Risico's voor de gezondheid
Deze methode veroorzaakt geen gezondheidsrisico aangezien er geen voedingstips gegeven worden. De methode is enkel gebaseerd op de fysieke oefeningen. Het probleem is dat een uur per week oefeningen doen op zich niet tot zo'n groot gewichtsverlies kan leiden.

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte periode gevolgd, van 6 maanden tot een jaar.
Het gewicht dat weer bijkomt, wordt hoofdzakelijk in de vorm van vetmassa opgenomen.

Besluit
Dit dieet is niet meer dan oplichterij. Het OIVO raadt aan evenwichtige te eten en aan fysieke activiteit te doen, zodat u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat overtollige kilootjes kan kwijtraken. Voordat u zich in een dieet stort, vraagt u beter eerst advies aan een arts of diëtist(e).

8. Dieet van dr. Fricker

Wat houdt het in?
Dit dieet laat alle voedselgroepen toe, behalve trage suikers. Het is dus een dieet van weinig koolhydraten en weinig calorieën.

Principe
De eerste fase, om het gewicht te verlagen, duurt 3 tot 8 weken. In deze fase mogen drie maaltijden per dag gegeten worden, waarin eiwitten een belangrijke plaats innemen. Het dieet is er een op basis van vlees, vis, zuivelproducten, groenten en fruit. Zetmeelhoudende producten zijn verboden. Bij de toegelaten producten mag een kleine hoeveelheid vetstof gebruikt worden.
Volgens Dr. Fricker zou het gewichtsverlies voor een vrouw 1 tot 1,5kg per week en voor een man 1,5 à 2,5kg per week bedragen. In de tweede fase van het dieet worden graanproducten en afgeleiden weer toegelaten, a rato van 100 à 150g per dag, aangevuld met een stuk brood van 50 à 60g. Daarna zijn nog eens twee weken nodig zodat het lichaam terug kan wennen aan een meer uitgebreide voeding. Tijdens die laatste twee weken is het toegelaten om naar hartenlust producten met veel trage koolhydraten te eten.
De energieaanvoer bij dit dieet blijft onder de 1200 kcal. De eiwitten leveren meer dan 40% van de energieaanvoer, terwijl de ADH maar 12 à 15% bedraagt. Koolhydraten nemen minder dan 20% van de totale energieaanvoer voor hun rekening, hoewel de ADH tussen 50 en 55% ligt. Dit dieet levert te weinig vezels, ijzer, magnesium, vitamine B9, vitamine D en vitamine E. Het levert anderzijds te veel vitamine C, selenium en calcium.

Risico's voor de gezondheid
Twee studies (Lagiou et al. 2007; Trichopoulou et al. 2007) maakten melding van een stijging van de totale sterfte en van het aantal sterfgevallen door hart- en vaataandoeningen bij de mensen die spontaan een zwakke koolhydratenaanvoer hebben, wat bij dit dieet het geval is.
Het tekort aan vezels kan leiden tot constipatie. Doordat dit dieet zeer weinig koolhydraten levert, kan het aanleiding geven tot een stijging van het percentage LDL-cholesterol met gemiddeld 10% (studies van: Beisswenger et al. 2005) en tot hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).

Op lange termijn
Dit dieet zet niet aan tot de ontwikkeling van goede eetgewoonten. Op lange termijn zullen mensen dan ook terugkeren naar slechte eetgewoonten en zal dus ook het lichaamsgewicht weer toenemen. Volgens een studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes enkele kilootjes op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte tijd volgehouden, met name minder dan 6 maanden tot hoogstens 1 jaar. Het gewicht dat weer bijkomt, is in de vorm van vetmassa.
Besluit
Wie dit dieet volgt, stelt zich bloot aan ernstige tekorten en overschotten aan voedingsstoffen. Dit is gevaarlijk voor de gezondheid. Bovendien zorgt het dieet niet voor enige bewustwording van wat goede en slechte eetgewoonten zijn. Dit dieet wordt daarom afgeraden. Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

9. Hollywood- of Beverly Hillsdieet

Wat houdt het in?
Dit dieet schrijft veel fruit voor, met een duidelijke voorliefde voor ananas, papaya en meloen.

Principe
De basisregel: laat na het eten van één van deze vruchten een termijn van 2 uren voorbijgaan alvorens nog iets te eten. Als dat vlees is, mag je achteraf enkel nog datzelfde soort vlees eten.
Het principe van dit dieet komt overeen met dat van de dissociatiediëten: vermijd mengelingen zodat de vertering vergemakkelijkt wordt. Alle zogenaamde "industriële" producten zijn verboden. Overdadig eten kan in het begin toegelaten worden, maar moet gecompenseerd worden door een fruitdieet van drie dagen.

Risico's voor de gezondheid
Omdat het een caloriearm en een dissociatiedieet is, wordt de gezondheid in gevaar gebracht. Dit dieet kan, als het met een fysieke activiteit gecombineerd wordt, leiden tot risico's van vagale reacties, te lage bloedsuikerspiegel, nog verergerd door dehydratatie bij heel sterke voedselbeperking. Dit dieet levert zeer weinig vet en zonder gewichtsverlies leidt tegelijk tot een verhoging van de triglyceriden (vetten in het bloed) en tot een daling van de HDL (of goede) cholesterol (Schaefer et al. 1995).
Dit zeer caloriearme dieet kan acuut leiden tot ongevallen met onmiddellijke dood tot gevolg wegens hartritmestoornissen.

Op lange termijn
Volgens een studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden maar een korte tijd volgehouden, van 6 maanden tot een jaar. De globale calorieaanvoer iseen belangrijke factor voor het opnieuw bijkomen van gewicht. Als de persoon echter een fysieke activiteit begint tegelijk met zijn dieet en die activiteit daarna voortzet, helpt dat om het nieuwe gewicht te behouden. Bovendien is de calorieaanvoer die nodig is om het gewicht stabiel te houden, kleiner dan de calorieaanvoer vóór het gewichtsverlies, wat moeilijk in de praktijk te brengen kan zijn. Merk ook op dat het verlies van spiermassa een grote rol speelt in de afname van het energieverbruik.
Het gewicht dat weer bijkomt, wordt hoofdzakelijk in de vorm van vetmassa opgenomen.

Besluit
Hoewel dit dieet een snel gewichtsverlies belooft, omvat ze toch diverse voedingstekorten die voor ernstige gezondheidsrisico's kunnen zorgen. Dit dieet wordt daarom niet aangeraden.
Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

10. Jenny Craig-dieet

Wat houdt het in?
Dit is een methode die in 1983 in Australië ontwikkeld werd door Jenny Craig en in 1985 naar de Verenigde Staten geëxporteerd werd. De firma Jenny Craig, genoemd naar de bedenker van het dieet, werd in 2006 door Nestlé opgekocht.
Het is een globaal en persoonlijk vermageringsprogramma.

Principe
Het betreft een caloriearm dieet met 1.400-1.500 kcal per dag. De maaltijden en snacks van de week worden aan huis of in de Jenny Craig boetiek geleverd. In het programme is een persoonlijke consultatie bij een coach inbegrepen. Het doel van dat onderhoud bestaat erin in overleg met de consument het streefgewicht te bepalen, na te gaan welke graad van activiteit (bewegen) met de leefstijl van de klant verenigbaar is en de menu's naargelang sociale en andere verplichtingen aan te passen. Bovenop de aan huis geleverde gerechten moet de consument nog melk, zuivelproducten, groenten, vers fruit en ontbijtgranen kopen.

Sterke punten van het dieet
Deze methode elimineert de constante vraag: "Wat ga ik vanavond eten?"
Omdat de producten aan huis geleverd worden, vermijd je impulsieve aankopen in de winkel. Bovendien liggen de porties al vast, wat het voor de consument een stuk gemakkelijker maakt. Alles hoeft niet voortdurend afgewogen te worden, wat soms een omslachtig karwei kan zijn.
Het gebruik van graanrepen als snack is ook een interessant idee. Zo'n reep is gemakkelijk te vervoeren en kan dus overal mee naartoe. Je vermijdt ook dat de koudeketen verbroken wordt, voor yoghurt bijvoorbeeld, doordat yoghurt en fruit (enkel) bij de maaltijden gegeten worden.
De aanmoedigingen van een coach om een fysieke activiteit op te nemen, is een goede zaak.

De negatieve punten van het dieet
Deze methode is eerder een marketingbenadering dan een echte oplossing voor het gewichtsprobleem. Een dieet met (maar) 1.400 kcal is behoorlijk karig en zal onvermijdelijk frustratie veroorzaken. Dit dieet laat ook geen enkele ruimte voor onvoorziene omstandigheden en biedt niet de mogelijkheid om fouten van de dag voordien te corrigeren door de volgende dag een beetje extra inspanning te leveren. Doordat de menu's vooraf bepaald worden, is het moeilijk om enkele kleine pleziermomenten in te bouwen, die nochtans noodzakelijk zijn om te vermijden dat het dieet ergerlijk wordt.

Bij dit dieet wordt geen educatie rond voeding gegeven. De consument moet zijn voeding niet kiezen en leert bijgevolg niet wat gezond is en welke producten met mate geconsumeerd moeten worden.
Het gebruik van kant-en-klare gerechten moedigt de consumenten niet aan om gezond te leren koken. Dat kan ertoe leiden dat de consument zijn toevlucht neemt tot bereide gerechten, ook na het dieet. Kiezen voor industriële bereide gerechten is een slecht voorbeeld voor kinderen, die daardoor het risico lopen dat ze later diezelfde weg zullen opgaan en enkel bereide gerechten en snacks zullen eten.
Ten slotte is het productengamma niet erg gevarieerd en dreigt het dieet al snel eentonig te worden. Dat kan ertoe leiden dat de consument het dieet stopzet of gaandeweg meer en meer gaat "zondigen".

Besluit
Het gaat hier louter om een marketingmethode die op het gebied van voedingseducatie niets oplevert en de consument dus niet helpt om zijn slechte eetgewoonten op een efficiënte en duurzame manier te veranderen. Als dit niet gebeurt is het nochtans erg moeilijk gewicht te verliezen en het daarna op peil te houden.

11. Het Karl Lagerfeld-dieet

Wat is het?
Dit is een eiwitdieet. Het omvat niet alleen pure eiwitten (eieren, zuivel met 0% vet, vis, magere vis), maar ook proteïnezakjes. Bepaalde groenten mogen naar believen gegeten worden.

Principe
De methode stelt drie lijsten van producten voor, geklasseerd volgens hun samenstelling, wat Lagerfeld hun "caloriekracht" noemt. Er zijn de producten die men naar believen mag eten, zij die af en toe gegeten mogen worden en ten slotte zij die te vermijden zijn. Deze lijsten worden dan verwerkt in een strikt voedingsplan (800-1200kcal), te beginnen met een ontbijt op basis van twee pakjes proteïne in poedervorm, die verondersteld worden u tot de middag op de been te houden.
De hoofdmaaltijden bestaan uit bladgroenten, quasi à volonté, streng geselecteerde vleessoorten en aanverwanten (geen rundvlees, schaap, lam of varkensvlees, maar wel vis, kip, kalkoen en af en toe kalfsvlees, konijn en paardenvlees) en zuivelproducten met 0% vet. Het innemen van voedingssupplementen wordt aanbevolen, evenals nog een pakje proteïnes in geval van een flauwte tussen de maaltijden. Ten slotte wordt fysieke activiteit aangemoedigd (maar niet sporten tot het uiterste) voor de hele duur van het dieet.

Risico's voor de gezondheid
Het dieet is eiwitrijk en caloriearm. Dit betekent dat er een risico bestaat dat het vermogen van de lever om ureum te synthetiseren verzadigd geraakt, alsook een risico voor verhoging van de hoeveelheid aminozuren en ammoniak in het bloed. Deze verhoging kan een slechte hersenwerking en hersenletsels veroorzaken, die een hepatische encefalopathie tot gevolg kan hebben.
Twee studies (Lagiou et al. 2007; Trichopoulou et al. 2007) hebben een toename van het totale sterftecijfer en van de sterfte door hart- en vaataandoeningen gemeld bij mensen met een spontane zwakke koolhydratenaanvoer, wat bij dit dieet het geval is.
Dit dieet veroorzaakt een verhoging van het gehalte aan LDL-cholesterol met gemiddeld 10% (studie van: Beisswenger et al. 2005) en hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).
Het vertegenwoordigt ook een vezeltekort, dat kan leiden tot constipatie.

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden maar voor een korte tijd gevolgd, met name zes maanden tot een jaar. De globale calorieaanvoer is een belangrijk gegeven voor het weer bijkrijgen van gewicht. Wie tegelijk met het dieet een fysieke activiteit begint, behoudt gemakkelijker het nieuwe gewicht. De calorieaanvoer die nodig is om het gewicht stabiel te houden, is bovendien kleiner dan de calorieaanvoer van vóór het gewichtsverlies, wat moeilijk in de praktijk te brengen kan zijn. Merk ook op dat het verlies aan spiermassa een grote rol speelt in de afname van het energieverbruik.
Het gewicht dat weer bijkomt, wordt hoofdzakelijk in de vorm van vetmassa opgenomen.

Besluit
Hoewel dit dieet een snel gewichtsverlies belooft, omvat ze toch diverse voedingstekorten die voor ernstige complicaties op het vlak van de gezondheid kunnen zorgen. Het wordt daarom niet aangeraden.
Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

12. South Beach Dieet

Wat houdt het in?
Dit dieet werd ontwikkeld door Arthur Agatston, cardioloog en lid van de American Societies of Echo-cardiology and Cardiology en een van de stichtende leden van de Atherosclerosis Imagery Society.
Het Miamidieet stelt voor om goed aandacht te besteden aan de kwaliteit van de voeding om zo de levenshygiëne te optimaliseren. Mensen moeten dus beter eten.
Het dieet steunt op de voedselkeuze: mensen moeten de goede suikers kiezen en de slechte voedingssuikers verbannen. Het is dus een eiwitrijk en koolhydratenarm dieet.
Principe

Het Miamidieet start met een eerste fase van twee weken, die erin bestaat brood, rijst, pasta's, aardappelen, taart, koffiekoeken en alle fruitsoorten te laten vallen. Voor de tweede fase, die volgehouden moet worden tot het gewenste lichaamsgewicht bereikt is, worden die voedingsproducten terug toegelaten. De derde fase bestaat in het aannemen van een goede voedselhygiëne.
Dit dieet levert tussen 1200 en 1500 kcal per dag. Meer dan 30% van de dagelijkse energieaanvoer wordt geleverd in de vorm van eiwitten, terwijl de aanbevolen percentages tussen 12 en 15% liggen. Het is een vetrijk dieet dat meer dan 50% van de totale energieaanvoer via vetten levert, terwijl de aanbevolen hoeveelheid tussen 35 en 40% ligt. Bovendien wordt maar 12% van de totale energieaanvoer uit koolhydraten gehaald, terwijl dat percentage tussen 50 en 55% moet liggen voor een evenwicht eetpatroon. Daar komt nog bij dat dit dieet te weinig vezels, ijzer, vitamine D en magnesium levert.

Risico's voor de gezondheid
Omdat dit dieet eiwitrijk, maar niet caloriearm is, bestaat het gevaar dat het vermogen van de lever om ureum te synthetiseren verzadigd geraakt, wat kan leiden tot een stijging van de hoeveelheid aminozuren en ammoniak in het bloed. Deze stijging kan de oorzaak zijn van een slechte werking en van hersenletsels die aan de basis kunnen liggen van een hepatische encefalopathie.
Twee studies (Lagiou et al. 2007; Trichopoulou et al. 2007) hebben melding gemaakt van een stijging van het totale sterftecijfer en van het aantal sterfgevallen wegens hart- en vaatziekten bij personen die een zwakke spontane aanvoer van koolhydraten hebben, wat bij dit dieet het geval is.
Dit dieet veroorzaakt een toename van het gehalte aan LDL cholesterol met gemiddeld 10% (studies van: Beisswenger et al. 2005) en van de hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).
Het wordt ook gekenmerkt door een tekort aan vezels, wat tot constipatie kan leiden.

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005, verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op de lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte duur van minder dan 6 maanden tot hoogstens 1 jaar gevolgd. De globale calorieaanvoer is een belangrijke factor voor het terug bijkomen. Als de persoon evenwel een fysieke activiteit begint tegelijk met het dieet en die activiteit na het dieet voortzet, helpt dat om het nieuwe gewicht aan te houden. Bovendien is de calorieaanvoer die nodig is voor het stabiel houden van het gewicht lager dan de calorieaanvoer van vóór het gewichtsverlies, wat moeilijk in de praktijk te brengen kan zijn. Merk ook op dat het verlies aan spiermassa een grote rol speelt in de afname van het energieverbruik.
Daar komt bij dat dit dieet vetrijk is, zelfs in de laatste fase, die volgens de auteur bedoeld is om een goede levenshygiëne aan te nemen, maar in dat verband kan een hoge aanvoer van verzadigde vetzuren ondanks het gewichtsverlies de insulineresistentie verhogen.

Conclusies
Dit dieet is nefast voor de gezondheid en kan de insulineresistentie op lange termijn verhogen.
Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

13. Het Montignac-dieet

Wat houdt het in?
Michel Montignac was vroeger kaderlid van de farmaceutische industrie en hij deed in het begin van de jaren 1980 onderzoek naar voedingsstoffen om zijn eigen gewichtsprobleem op te lossen. Toen werkte hij zijn eigen dieet uit.
Het gaat om een dieet dat steunt op het onderscheid tussen goede en slechte koolhydraten en dat de combinatie van bepaalde voedingsproducten vermijdt. Dit dieet baseert zich op de bloedsuikerspiegel om te weten of het koolhydraat goed dan wel slecht is.

Principe
Fase 1 van het dieet duurt twee maanden en tijdens die periode mogen de "slechte" koolhydraten (brood, aardappelen, suiker, …) niet in eenzelfde maaltijd gemengd worden met vetten. Volgende producten worden verboden: aardappelen, witte rijst, witte pasta's en alle voedingsproducten die tegelijk suikers en vetten aanvoeren, zoals chocolade en avocado's. Enkel niet-geraffineerd meel en volkorenbrood zijn toegestaan.
Fase 2 van het dieet dient om het gewichtsevenwicht te behouden.
Dit dieet voert tussen 1200 en 1500 kcal aan. De eiwitaanvoer maakt iets meer dan 20% uit van de totale energieaanvoer. Dat percentage is net iets hoger dan de aanbevolen cijfers van 12 à 15%. De vetaanvoer zorgt voor iets minder dan 50% van de totale energieaanvoer, terwijl een percentage tussen de 35 en de 40% aanbevolen wordt. De koolhydraten leveren nauwelijks 25% van de totale energieaanvoer, terwijl dat cijfer tussen 50 en 55% zou moeten bedragen.
Dit dieet levert te weinig vezels, ijzer, magnesium en vitamine D en te veel calcium en selenium.

Risico's voor de gezondheid
Omdat dit dieet vetrijk en koolhydraatarm is, leidt het tot een stijging van het gehalte aan LDL cholesterol met gemiddeld 10% (studies van: Beisswenger et al. 2005) en tot hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).
Dit dieet is vetrijk en stelt voedingsproducten voor die veel verzadigde vetzuren bevatten. In dat verband onderstrepen we hier nogmaals dat een grote aanvoer van verzadigde vetzuren de insulineresistentie kan doen toenemen ondanks het gewichtsverlies.
Het dieet is ook verantwoordelijk voor een tekort aan vezels, wat tot constipatie kan leiden.

Op lange termijn
Door dit voedingspatroon langdurig te volgen, kan de consumptie van verzadigde vetzuren de insulineresistentie doen toenemen en een stijging van de LDL cholesterol veroorzaken, wat tot diverse hart- en vaatproblemen kan leiden.
Bovendien verliezen, volgens de studie van Wing et al. uit 2005, maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor korte tijd, van minder dan 6 maanden tot hoogstens 1 jaar gevolgd.

Besluit
De voeding in "goede" en "slechte" producten opsplitsen, is een verouderde benadering. Dit dieet is misschien wel gemakkelijk te volgen, maar dat neemt niet weg dat het toch veel te veel vetten levert die hart- en vaataandoeningen in de hand kunnen werken. Dit dieet wordt dus niet aangeraden. Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

14. Het Ornish dieet

Wat houdt het in?
Dokter Ornish is beroemd in medische kringen: hij heeft een programma uitgewerkt om minder risico te lopen op hart- en vaatziekten, wat vervolgens is geëvolueerd naar een dieet om gewicht te verliezen.
Het Ornish dieet raadt een vegetarisch-achtige voeding aan met een vetaanvoer die beperkt blijft tot maximum 10% van de totale energieaanvoer.

Principe
Het is een zeer vetarm dieet. De consumptie van vlees, vis, sauzen, olijven, boter enz. moet vermeden worden. Groenten en fruit zijn naar hartenlust toegelaten. Er moeten meerdere kleine maaltijden per dag in plaats van drie maaltijden voorzien worden om honger te vermijden.
De calorieaanvoer van dit dieet ligt tussen 1200 en 1500 kcal per dag. De eiwitaanvoer vertegenwoordigt 15% van de totale energieaanvoer, wat ook de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is. De vetaanvoer bedraagt minder dan 10% van e totale energieaanvoer, terwijl het aanbevolen percentage tussen 35 en 40% bedraagt. Koolhydraten maken meer dan 80% van de totale energieaanvoer uit, wat veel meer is dan de aanbevolen 50 à 55%. Afgezien van vitamine E geeft dit dieet echter geen aanleiding tot een tekort aan enige vitamine of enig mineraal.

Risico's voor de gezondheid
Volgens een studie van Simon et al. uit 1999, is er een dubbel zo snelle afname van de beenderdichtheid bij een vetarm dieet. Een caloriebeperking gebaseerd op het terugschroeven van de vetaanvoer blijkt nadelig te zijn voor het beendergestel.

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005, verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte tijd – van minder dan 6 maanden tot hooguit 1 jaar – gevolgd. De globale calorieaanvoer is een belangrijke factor voor het terug bijkrijgen van gewicht. Als de persoon echter tegelijkertijd met het dieet met een fysieke activiteit start en die activiteit na het dieet wordt volgehouden, helpt dat om het nieuwe gewicht op peil te houden. Bovendien is de calorieaanvoer die nodig is om het gewicht stabiel te houden, lager dan de calorieaanvoer die vóór het gewichtsverlies geleverd werd, wat moeilijk in praktijk te brengen kan zijn. Merk ook op dat het verlies van spiermassa een grote rol speelt in de afname van de verbruikte energie.

Besluit
Dit dieet werpt wel vruchten af op het gebied van de hart- en vaatziekten, maar dat is niet het geval voor de mineralen in het beendergestel als het dieet voor lange duur gevolgd wordt. Het is dus niet aan te raden om dit dieet te volgen, zeker niet voor de vrouwen in hun menopauze die al beenderproblemen hebben door de overgang. Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

15. Het Scarsdale dieet

Wat houdt het in?
Het Scarsdale dieet werd in de jaren 1950 op punt gesteld door dokter Tarnower, een cardioloog uit New York, die overleed in maart 1980. Hij noemde het dieet Scarsdale, naar de stad waar hij woonde.
Het is een dieet waarbij dieetperioden van twee weken afgewisseld worden met stabiliseerperioden van twee weken, en dit levenslang.

Principe
Het Scarsdale dieet verloopt in perioden van twee weken, waarin alcoholische drank en de vetstoffen geweerd moeten worden. Het gewichtsverlies wordt door de auteur geraamd op 0,5 kg/dag en tot 9 kg of meer op twee weken tijd.
Dit dieet levert minder dan 800 kcal per dag. Het is een eiwitrijk dieet: meer dan 35% van de dagelijkse energieaanvoer wordt uit eiwitten gehaald. Vetten voeren 30% van de dagelijkse energieaanvoer aan, terwijl het aanbevolen percentage voor de vetten 35 à 40% bedraagt.
Voor de koolhydraten is er een aanvoer van ±32%, terwijl de aanbevelingen nochtans spreken van 50 à 55%. Dit dieet levert te weinig vezels, ijzer, calcium, magnesium, vitamine B9 en vitamine E.

Risico's voor de gezondheid
Dit dieet veroorzaakt een afname van de mineraalmassa in de beenderen, die al bewezen werd bij vrouwen in de menopauze. Volgens twee studies (Jensen et al. 2001; Ricci et al. 1998), heeft een calciumsupplement bij zwaarlijvige vrouwen in de menopauze die al een beperkend dieet volgen, geen enkele invloed op het mineraalverlies. Anderzijds suggereren ze dat de aanvoer van eiwitten uit melkproducten het beenderverlies voorkomt of verkleint. Er zijn echter maar weinig onderzoeken naar dit fenomeen verricht. Bijgevolg zou het voorbarig zijn besluiten te trekken aangaande de beendercomplicaties als gevolg van de afname van de mineraalmassa in die beenderen door het volgen van dit dieet.
Bovendien kan de daling van de vezelconsumptie tot constipatie leiden.

Het Scarsdale dieet veroorzaakt een stijging van het gehalte aan LDL cholesterol met gemiddeld 10% (studies van: Beisswenger et al. 2005) en hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).
Dit zeer caloriearme dieet met vitaminen- en mineralendeficit kan acuut ongevallen teweegbrengen door hartritmestoornissen, met de onmiddellijke dood tot gevolg.
Bij sportbeoefenaars kan dat aanleiding geven tot een risico voor hart- en vaatcrises en voor onpasselijkheid of flauwte (door te lage bloedsuikerspiegel, vagalis en/of nog versterkt door dehydratatie) wanneer de voedselinname te sterk ingeperkt wordt.

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005, verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte tijd, van minder dan 6 maanden tot hoogstens 1 jaar, gevolgd.
Bovendien is dit dieet uitermate caloriearm, wat inhoudt dat er bij de terugkeer naar een gezonde voeding groot gevaar bestaat dat de verloren kilootjes er snel weer bijkomen. De calorieaanvoer die nodig is om het gewicht stabiel te houden, is immers lager dan de calorieaanvoer die vóór het gewichtsverlies geleverd werd en dat kan moeilijk in praktijk te brengen zijn. Merk ook op dat het verlies van spiermassa een grote rol speelt in de afname van het energieverbruik.
Het verloren gewicht komt voornamelijk in de vorm van vetmassa er weer bij.

Besluit
Dit soort van dieet is gevaarlijk voor de gezondheid en kan diverse fysiologische stoornissen veroorzaken. Daarom wordt dit dieet afgeraden. Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

16. Koolsoepdieet

Wat houdt het in?
Het is onbekend waar het koolsoepdieet vandaan komt. Het is echter een caloriearm dieet, dat uitgewerkt werd om op korte termijn gewicht te verliezen en dat geen stabilisatie op lange termijn nodig heeft.

Principe
Het dieet bestaat erin gedurende zeven dagen als maaltijd een kom soep te eten. Daarbij mag u de eerste dag fruit eten, groenten eten de tweede dag, groenten en fruit eten de derde dag, bananen en afgeroomde melk consumeren de vierde dag, rundvlees en tomaten eten de vijfde dag, rund- of kalfsvlees en groenten eten de zesde dag, en volkorenrijst, ongezoet fruitsap en groenten consumeren de zevende dag.
Dit dieet is uitermate caloriearm, met minder dan 800kcal. De eiwitaanvoer vertegenwoordigt meer dan 25% van de totale energieaanvoer. Dit dieet haalt 15% van de totale energieaanvoer uit vetten, terwijl de aanbevolen percentages tussen 35 en 40% liggen. Koolhydraten leveren tussen 50 en 55% van de energie, wat overeenstemt met de aanbevelingen. Dit dieet bevat te weinig ijzer, selenium, vitamine D en vitamine E.

Risico's voor de gezondheid
Als dit dieet gecombineerd wordt met een fysieke activiteit, kan het leiden tot risico's voor vagalisachtige flauwte en onpasselijkheid door te lage en/of nog verergerd door de dehydratatie in geval van zeer grote voedselbeperking. Dit soort zeer vetarm dieet geeft, bij het uitblijven van gewichtsverlies, aanleiding tot zowel een toename van de triglyceriden (vetten in het bloed) als een daling van de HDL cholesterol (= "goede" cholesterol) (Schaefer et al. 1995).
Dit zeer caloriearm dieet kan acuut ongevallen door hartritmestoornissen veroorzaken met de onmiddellijke dood tot gevolg.

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor korte tijd, van minder dan 6 maanden tot hoogstens 1 jaar, gevolgd. De globale calorieaanvoer is een belangrijke factor voor het terug bijkrijgen van gewicht. Bij dit soort van dieet gebeurt het gewichtsverlies immers voornamelijk in de vorm van water en van vetmassa: dus is er geen resultaat op lange termijn.

Besluit
Dit soort dieet is gevaarlijk voor de gezondheid en kan diverse fysiologische stoornissen veroorzaken. Daarom wordt afgeraden om dit dieet te volgen. Het OIVO beveelt een evenwichtige voeding en een sport beoefenen aan om op een verantwoorde manier en op lange termijn enkele kilootjes kwijt te raken. Voordat u zich op uw eentje in een dieet stort, moet u advies vragen aan uw arts of uw diëtist(e).

17. Sulitzer-dieet

Wat houdt het in?
Het Sulitzer dieet is een idee van Paul-Loup Sulitzer. Het gaat om een caloriearm dieet dat geen enkel voedingsproduct verbiedt, tenzij de gebakken vetten. Dit dieet beveelt aan: beperking van de alcoholconsumptie, goede sportbeoefening, een gezonde en gevarieerde voeding.

Principe
Een sportactiviteit aanvatten of hervatten en veel water drinken. Volgens Sulitzer moet het dieet opgevolgd worden door een arts om het te verliezen gewicht te bepalen. Dit dieet beveelt een gevarieerde voeding aan, samengesteld uit drie evenwichtige maaltijden. Er moet driemaal per week vis gegeten worden en de gebakken vetten zijn verboden. Rauwkost wordt aanbevolen voor de aanvoer van vitamine C. De te calorierijke voedingsproducten moeten vermeden worden alsook de alcoholische dranken of de snacks tussen de maaltijden.
Het dieet levert tussen 1200 en 1500 kcal. Het levert 20% van de totale energieaanvoer in de vorm van eiwitten, terwijl de aanbevolen percentages tussen 12% en 15% liggen. De aanvoer van vetten ligt rond de 25% van de totale energieaanvoer, terwijl de aanbevolen percentages 35 à 40% bedragen. De koolhydraten vertegenwoordigen iets meer dan 55% van de totale energieaanvoer, wat dicht aanleunt bij de aanbevolen percentages van 50 à 55%.

Risico's voor de gezondheidsrisico
Dit soort van (calorie- en vetarm) dieet veroorzaakt een afname van de mineraalmassa in de beenderen, die bij vrouwen na de menopauze werd aangetoond. Volgens twee studies (Jensen et al. 2001; Ricci et al. 1998) heeft een calciumsupplement bij zwaarlijvige vrouwen in de menopauze, die een beperkend dieet volgen, geen enkele invloed op het verlies van beendermineralen. Anderzijds suggereren ze dat de aanvoer van eiwitten uit zuivelproducten het verlies aan beendersterkte voorkomt of verkleint. Er is echter nog maar weinig onderzoek naar dit verschijnsel gedaan. Het zou bijgevolg voorbarig zijn te besluiten dat dit dieet complicaties veroorzaakt vanwege de afname van de mineralenmassa in de beenderen.

Op lange termijn
Door dit dieet zult u goede, nieuwe eetgewoonten kunnen aanleren. Maar let erop dat u ze ook op lange termijn volhoudt, want volgens de studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte periode van 6 maanden tot 1 jaar gevolgd. Als bovendien de persoon een fysieke activiteit begint tegelijk met zijn dieet en die activiteit daarna voortzet, helpt dat om het nieuwe gewicht te behouden.

Besluit
Al kan het Sulitzer dieet leiden tot een afname van de minerale massa in de beenderen, toch is het een gemakkelijk te volgen dieet dat geen tekorten aan vitaminen en mineralen meebrengt. Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

18. Het Zone-dieet

Wat houdt het in?
De ‘uitvinder’ van het zonedieet is dokter Barry Sears. Het zonedieet kan omschreven worden als een metabolische staat die gecreëerd wordt door een ideale verhouding koolhydraten/eiwitten/vetten in het organisme dat op vol rendement werkt.

Principe
Dit dieet maakt een onderscheid tussen mannen en vrouwen en gaat ervan uit dat de gewichtstoename afhankelijk is van het insulinepeil. Er zijn dus zogezegde "gevaarlijke" voedingsproducten, zoals de pasta's, rijst, brood, peulvruchten, vruchtensappen enz., die niet geconsumeerd mogen worden. De verdeling moet als volgt zijn: 40% koolhydraten, 30% vetten en 30% eiwitten.
Het zonedieet levert meer dan 1500 kcal voor de vrouwen en bijna 2500 kcal voor de mannen. Het caloriegehalte van een evenwichtige voeding moet zich nochtans situeren tussen 1800 en 2000 kcal bij de vrouwen en tussen 2000 en 2200 kcal bij de mannen. In de praktijk levert het zonedieet 25% van zijn totale energieaanvoer in de vorm van eiwitten, terwijl de aanbevelingen spreken van maar 12 à 15%. Tussen 40 en 55% van de energieaanvoer wordt gehaald uit vetten, terwijl de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 35 à 40% voorschrijft. De koolhydraten vertegenwoordigen 25% van de totale energieaanvoer, waar de ADH 50 à 55% bedraagt. Het zonedieet levert te weinig vitamine D.

Risico's voor de gezondheid
Het zonedieet veroorzaakt een stijging van het gehalte aan LDL cholesterol met gemiddeld 10% (studies van: Beisswenger et al. 2005) en hartritmestoornissen (Best et al. 2000; Larosa et al. 1980; Stevens et al. 2002).

Op lange termijn
Volgens de studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar gedurende een korte tijd, van minder dan 6 maanden tot hoogstens 1 jaar, gevolgd. Bovendien is het zo dat, als de persoon tegelijk met het dieet ook een fysieke activiteit start en die na het dieet ook voortzet, dit helpt om het nieuwe gewicht te behouden.

Besluit
Het zonedieet kan leiden tot een stijging van het gehalte van LDL cholesterol met gemiddeld 10% en tot hartritmestoornissen. Het OIVO beveelt een evenwichtige voeding en een sport beoefenen aan om op een verantwoorde manier en op lange termijn gewicht te verliezen. Voordat u zich op uw eentje aan een dieet begeeft, moet u advies vragen aan uw arts of uw diëtist(e).

19. Weight Watchers-dieet

Wat houdt het in?
Het Weight Watchersdieet is een idee van Jean Nidetch uit het begin van de jaren 1960. Deze New-Yorkse vatte het idee op met vriendinnen samen te komen om elkaar wederzijds aan te moedigen tijdens het dieet.
Het is een caloriearm dieet dat geen enkel voedingsproduct verbiedt, maar waarbij wekelijkse bijeenkomsten tijdens het dieet bijgewoond moeten worden voor de psychologische steun. Het dieet spitst zich toe op 4 pijlers: een goede levenshygiëne (gedrag) verwerven, steun geven en krijgen, bewegen en een betere voeding kiezen.

Principe
Het dieet steunt vooral op het motiveren van de deelneemsters via een programma met wekelijkse bijeenkomsten. Het werkt met een puntenaantal dat vastgelegd wordt voor elke persoon (volgens grootte, gewicht, leeftijd en geslacht). Het "ProPointe" programma is gebaseerd op de meting van de resterende beschikbare energie in het organisme eenmaal het voedingsproduct omgezet is. Zo levert elk product een aantal punten. Elk individu heeft recht op een precies aantal punten per dag en dat "puntenbudget" moet dagelijks volgens bepaalde aanbevelingen aangewend worden (per dag minstens 200g fruit eten, 300g groenten, 2 à 3 zuivelproducten per dag eten, 1,5 liter water drinken, 2 koffielepels plantaardig vet consumeren, bij minstens 2 maaltijden koolhydraten innemen, bij minstens 1 maaltijd eiwitten voorzien, en minstens 30 minuten per dag bewegen).
Het dieet levert tussen 1200 en 1500 kcal. Het levert 20% van de totale energieaanvoer in de vorm van eiwitten, terwijl de aanbevolen percentages tussen 12% en 15% bedragen. De vetaanvoer ligt rond de 25% van de totale energieaanvoer, met aanbevolen hoeveelheid tussen 35 et 40%. De koolhydraten vertegenwoordigen iets meer dan 55% van de totale energieaanvoer, wat dicht aanleunt bij de aanbevolen percentages van 50 à 55%.

Risico's voor de gezondheid
Deze soort van (calorie- en vetarm) dieet veroorzaakt een afname van de mineraalmassa in de beenderen, die bij vrouwen na de menopauze werd aangetoond. Volgens twee studies (Jensen et al. 2001; Ricci et al. 1998) heeft een calciumsupplement bij zwaarlijvige vrouwen in de menopauze, die een beperkend dieet volgen, geen enkele invloed op het verlies van beendermineralen. Anderzijds suggereren ze dat de aanvoer van eiwitten uit zuivelproducten het verlies aan beendersterkte voorkomt of verkleint. Er is echter nog maar weinig onderzoek naar dit verschijnsel gedaan. Het zou bijgevolg voorbarig zijn te besluiten dat dit dieet complicaties veroorzaakt vanwege de afname van de mineralenmassa in de beenderen.

Op lange termijn
Door dit dieet zult u goede, nieuwe eetgewoonten kunnen aanleren. Maar let erop dat u ze ook op lange termijn volhoudt, want volgens de studie van Wing et al. uit 2005 verliezen maar 20% van de mensen met overgewicht met succes gewicht op lange termijn. De meeste diëten worden echter maar voor een korte periode van 6 maanden tot 1 jaar gevolgd. Als bovendien de persoon een fysieke activiteit begint tegelijk met zijn dieet en die activiteit daarna voortzet, helpt dat om het nieuwe gewicht te behouden.

Besluit
Al kan het Weight Watchersdieet leiden tot een afname van de minerale massa in de beenderen, toch is het een gemakkelijk te volgen dieet dat geen tekorten aan vitaminen en mineralen meebrengt. Het OIVO raadt aan evenwichtig te eten en aan sport te doen, als u op een verantwoorde manier en op lange termijn wat kilootjes wil kwijtraken. Voordat u aan een dieet begint, vraagt u best advies vragen aan uw arts of diëtist(e).

Tabel - BESLUIT

Dieet principe type gevaar
Atkins afschaffing suiker, gesuikerde producten, zetmeelhoudende producten, peulvruchten, fruit, melk en yoghurt zeer caloriearm en eiwitrijk dieet vermindering van mineralen in beenderen, verhoging LDL cholesterol, hartritmestoornissen, constipatie
Chronodieet consumptie van voedingsproducten koppelen aan biologische klok van het lichaam niet caloriearm en vetrijk dieet Hartritmestoornissen, verhoging LDL cholesterol
Cohen suikerarme voeding gedurende maximum een maand, gevolgd door evenwichtige voeding caloriearm, eiwitrijk en vetrijk dieet Insulineresistentie, constipatie
Detox of vasten dieet op basis van bouillon extreem caloriearm en koolhydratenrijk dieet vagale reacties, te lage bloedsuikerspiegel, verhoging triglyceriden, verlaging HDL cholesterol
Dukan dieet op basis van vlees, gevogelte, vis, ei, magere melk en zuivelproducten en groenten niet caloriearm, maar eiwitrijk dieet hepatische encefalopathie, verhoging van LDL cholesterol, hartritmestoornissen
'Fat Burning Furnace' gezonde voeding, dieet gebaseerd op fysieke oefeningen calorienormaal dieet geen problemen
Dieet principe type gevaar
Fricker dieet op basis van vlees, vis, zuivelproducten, fruit en minstens 400g groenten caloriearm en eiwitrijk dieet verhoging van LDL cholesterol, hartritmestoornissen, constipatie
Hollywood fruitrijk dieet, met duidelijke voorkeur voor ananas, papaya en meloen extreem caloriearm en koolhydratenrijk dieet Vagale reacties, te lage bloedsuikerspiegel, verhoging van de triglyceriden, verlaging van HDL cholesterol
Jenny Craig globaal en persoonlijk vermageringprogramma op basis van bereide gerechten caloriearm en koolhydratenrijk dieet vermindering van mineralenmassa in de beenderen
Karl Lagerfeld dieet op basis van eieren, zuivel met 0% vet, vis, mager vlees, maar ook zakjes proteïne en toegelaten groenten niet caloriearm, maar eiwitrijk dieet Hepatische encephalopathie, verhoging van LDL cholesterol, hartritmestoornissen
South Beach afschaffing van brood, rijst, pasta's, aardappelen, koffiekoeken en fruit caloriearm en eiwitrijk dieet hepatische encephalopathie, verhoging van LDL cholesterol, hartritmestoornissen
Montignac dieet door loskoppelen van voedelfamilies (bijv.: geen wit brood en vlees bij zelfde maaltijd) caloriearm en vetrijk dieet verhoging van LDL cholesterol, hartritmestoornissen, insuline-resistentie, constipatie
Ornish vetarm vegetarisch dieet caloriearm en koolhydratenrijk dieet vermindering van mineralen in beenderen
Scarsdale afschaffing van alcoholhoudende dranken en vetstoffen extreem caloriearm en eiwitrijk dieet vermindering van mineralen in de beenderen, hartritmestoornissen
Koolsoep dieet op basis van soep extreem caloriearm en koolhydratenrijk dieet Vagalistische flauwte, te lage bloedsuikerspiegel, verhoging van de triglyceriden, verlaging van HDL cholesterol
Sulitzer evenwichtige voeding, arm aan gebakken vetten caloriearm en koolhydratenrijk dieet vermindering van mineralen in de beenderen
Zonedieet afschaffing van pasta's, rijst, ontbijtgranen, brood, gedroogde vruchten, vruchtensap,… niet caloriearm en vetrijk dieet verhoging van LDL cholesterol, hartritmestoornissen
Weight Watchers dieet op basis van punten: een aantal punten is toegelaten per dag en elk voedingsproduct is een aantal punten waard caloriearm en koolhydratenrijk dieet vermindering van mineralen in de beenderen
Dieet opgesteld door diëtist(e) evenwichtig dieet caloriearm dieet Geen


bron: www.oivo.be

ad


pub