Onderwijs helpt tegen dementie

Laatst bijgewerkt: maart 2003

nieuws Volgens een Nederlands onderzoek komt de ziekte van Alzheimer minder voor bij mensen die hogere studies hebben gevolgd. Ouderen die slechts lager onderwijs of beroepsonderwijs hebben gevolgd, zouden gemakkelijker te kampen hebben met dementie.

De studie geeft echter geen verklaring waarom onderwijs zou beschermen tegen dementie.


pub