8 op de 10 Belgen voelen zich gezond, 1 op 3 is chronisch ziek

123-groep-mensen-blij-08-16.jpg

nieuws

Ongeveer 8 op de 10 landgenoten vinden dat hun gezondheidstoestand goed tot heel goed is. Tegelijkertijd zegt bijna 1 op de 3 Belgen met een chronische ziekte te kampen. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête 2018 van Sciensano.

In het eerste deel van de gezondheidsenquête 2018 met als titel ‘Gezondheid en kwaliteit van leven’ wordt de gezondheidstoestand vanuit twee invalshoeken onderzocht: de subjectieve gezondheidsbeleving enerzijds en de aanwezigheid van chronische ziekten anderzijds. Bovendien is er voor het eerst informatie verzameld over kwetsbaarheid van oudere personen.

• Nagenoeg 8 op de 10 personen (77 %) zijn van mening dat hun gezondheidstoestand goed tot heel goed is. Maar bijna één op vier personen (23%) in de bevolking van 15 jaar en ouder vindt hun gezondheid matig tot zeer slecht .
Het percentage vrouwen dat een slechte gezondheid aangeeft, is iets hoger (24,7%) dan bij mannen (21,2%). De subjectieve gezondheid varieert in functie van de leeftijd: 8,2% van de 15-24-jarigen vindt dat ze in slechte gezondheid zijn, tegenover 17,6% van de 35-44-jarigen en zelfs 41,7% van de personen van 75 jaar en ouder.
De laagst opgeleiden (personen met een diploma lager onderwijs of geen diploma) geven vaker aan in slechte gezondheid te verkeren dan mensen met een diploma secundair of hoger onderwijs. De kans op het rapporteren van een slechte subjectieve gezondheid is vier keer hoger bij de laagst opgeleiden dan bij de hoogst opgeleiden

• Het percentage personen dat een chronische ziekte of aandoening rapporteert, zoals diabetes, artrose of schildklierlijden, is de afgelopen 15 à 20 jaar stelselmatig toegenomen. Ongeveer 1 op de 3 Belgen zegt met zo’n aandoening te kampen. Dat heeft voor een stuk met de vergrijzing te maken, maar ook jongere mensen hebben meer gezondheidsproblemen als astma, lage rugpijn of depressie.

De subjectieve gezondheidsbeleving en de langdurige beperkingen zijn in dezelfde periode relatief stabiel gebleven. Dit is een interessante trend die erop wijst dat een toenemend aantal personen met een chronische ziekte zich toch gezond voelt.

• Boven aan de lijst staan lage rugproblemen (23,2% van de mannen en 26,4% van de vrouwen) . De tweede vaakst gerapporteerde aandoening van het bewegingsstelsel is artrose (22,7% van de vrouwen en 14,3% van de mannen). Hart- en vaatlijden is nog steeds één van de belangrijkste doodsoorzaken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat belangrijke risicofactoren hiervoor, een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol-gehalte in het bloed, prominent aanwezig zijn in de top tien van de meest gerapporteerde aandoeningen. Bijna één op vijf personen vermeldt te lijden aan hoge bloeddruk en ongeveer eenzelfde aantal geeft aan dat ze een hoog cholesterolgehalte hebben.

• Een toenemend aantal mensen heeft te kampen met verschillende aandoeningen tegelijkertijd . Zes belangrijke chronische ziekten en aandoeningen in de algemene bevolking zijn diabetes, chronisch longlijden, hartlijden, kanker, gewrichtsproblemen (artrose/artritis) en hoge bloeddruk . Het aantal personen dat aangeeft aan minstens twee van deze aandoeningen te lijden (multimorbiditeit) is tussen 1997 en 2018 gestegen van 8,9% naar 15,2%

• Van de 65-plussers kan 22,8% als kwetsbaar worden beschouwd en heeft 37,3% een verhoogd risico dat tot kwetsbaarheid kan leiden. Zo geeft ongeveer een derde van de bevolking van 65 jaar en ouder aan beperkt te zijn in activiteiten die mensen gewoonlijk doen omwille van gezondheidsredenen en een kwart van de ouderen verklaart matig of ernstig beperkt te zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals in en uit een bed stappen, zich in een zetel zetten, zich aan- en uitkleden, het toilet gebruiken...

• Veertig procent van de tewerkgestelden die deelnamen aan de gezondheidsenquête 2018 verklaren in het afgelopen jaar afwezig te zijn geweest van het werk vanwege gezondheidsproblemen. In vergelijking met de vorige gezondheidsenquête is dit percentage ongeveer gelijk gebleven.

Meer info op de website van de gezondheidsenquête.

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram