Voor jou gelezen op Het Nieuwsblad

Wie kan er voor 1 euro naar de dokter?

Laatst bijgewerkt: november 2019

nieuws Armoede kan vanaf morgen, 1 oktober, geen reden meer zijn om niet naar de dokter te gaan. Artsen zijn voortaan immers verplicht om het systeem van de derdebetaler toe te passen voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Maar weet iedereen voldoende waar het precies om gaat en wie er in aanmerking komt?

Armoede kan vanaf morgen, 1 oktober, geen reden meer zijn om niet naar de dokter te gaan. Artsen zijn voortaan immers verplicht om het systeem van de derdebetaler toe te passen voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Maar weet iedereen voldoende waar het precies om gaat en wie er in aanmerking komt?

Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten beter te informeren over de derdebetalersregeling. Met een eenvoudige affiche in de wachtzaal willen de organisaties het gebruik van de derdebetaler verduidelijken en aanmoedigen. Want er zijn nog veel vragen.

Wat houdt het precies in?
Het doel van deze maatregel is de toegang tot medische zorg bij een huisarts te verbeteren voor patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Meestal mensen met een laag inkomen. Dankzij de regeling betaalt zo’n patiënt enkel nog zijn persoonlijk aandeel en krijgt de huisarts zijn ereloon direct van het ziekenfonds.

De maatregel is van toepassing op de raadplegingen en voor de technische verstrekkingen die tijdens de raadpleging worden uitgevoerd maar voor alle duidelijkheid niet voor de huisbezoeken.

Wie komt in aanmerking?
‘Er zijn drie mogelijk grote categorieën van patiënten die in aanmerking komen om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen. Ofwel ontvang je een specifieke uitkering zoals een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor personen met een handicap. Daarnaast kan het ook op basis van een inkomensonderzoek. Lag je bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan 16.965,47 euro per jaar, verhoogd met 3. 140,77 euro per bijkomend gezinslid, kan je er van genieten. Voor o.a. gepensioneerden, mindervaliden, weduwen/weduwnaars, personen met een invaliditeitsuitkering ontvangen en personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn geldt wel een andere berekeningswijze. Vraag uitleg bij uw ziekenfonds!

Een derde mogelijkheid is dat je wees bent of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling in ons land verblijft.

Hoe kan ik zien dat ik in aanmerking kom?
Doe navraag bij uw ziekenfonds. Op het kleefbriefje van de mutualiteit staat de code xx1/xx1.

Hoeveel betaal ik dan voortaan als ik naar de dokter ga?
‘Nu betaal je voor een consultatie 24,48 euro. Wie niet in aanmerking komt voor het systeem van de derdebetaler blijft evenveel betalen. Wie een globaal medisch dossier heeft, betaalt uiteindelijk 5 euro remgeld, voor wie geen medisch dossier heeft is dat 6 euro. Je betaalt dan 24,48 euro maar de rest krijg je nadien terugbetaald van het ziekenfonds. Wie wel in aanmerking komt voor het systeem van de derdebetaler zal nog maar 1 euro betalen aan de arts wanneer men over een globaal medisch dossier beschikt of 1,5 euro als je er geen hebt. De rest van het bedrag krijgt de arts rechtstreeks van het ziekenfonds. Je hoeft het dus niet meer voor te schieten. Bedoeling is mensen die het financieel minder goed hebben, toch de kans te geven om naar de dokter te gaan’, zegt Dieter Herrogodts van de CM.

En wat vinden de artsen zelf?
Die zijn niet superblij met het systeem, zo bleek eerder al uit een onderzoek van de Artsenkrant. Ze vrezen dat ze lang op hun geld zullen moeten wachten en zien op tegen de extra administratie.

Artikel uit Het Nieuwsblad
bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150930_01895376


Het Nieuwsblad
volgopfacebook

volgopinstagram