ad

Voorkom glaucoom

Laatst bijgewerkt: maart 2007
glaucoom-zicht.jpg

nieuws Glaucoom of 'groene staar' is een veel voorkomende ziekte van het oog, vooral bij ouderen. Glaucoom is het gevolg van een te hoge druk binnen in het oog. Het gevolg is een beschadiging van de oogzenuw waardoor uitval van (een deel van) het gezichtsveld ontstaat.
Als je glaucoom hebt, merk je dat lange tijd niet op. Het doet geen pijn en je gezichtsscherpte nog heel lang bewaard.
De oogarts heeft voldoende middelen ter beschikking om het gezichtsvermogen of wat er nog van overblijft, te bewaren. Daarom wordt de diagnose het best gesteld, alvorens er verlies aan gezichtsvermogen is opgetreden. En dat kan alleen als iemand die glaucoom kan krijgen, zich door een oogarts laat onderzoeken.
Hoewel glaucoom ook bij kinderen en jonge volwassenen voorkomt, treedt de ziekte meestal op vanaf de leeftijd van 40 jaar. 2% van de Belgen die ouder zijn dan 40 jaar hebben glaucoom. Daarom is een eerste onderzoek bij de oogarts op 40-jarige leeftijd aangewezen. Daarbij komt dat, hoe ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om glaucoom te krijgen. Zo heeft in België 4% van de mensen ouder dan 80 jaar glaucoom. Als je tussen de 40 en 65 jaar oud bent, kom je best om de 2 jaar op controle. Vanaf je 65 jaar wordt het een jaarlijks onderzoek.
Als er iemand in je familie glaucoom heeft, heb je zelf beduidend meer kans om glaucoom te krijgen. Bovendien kan dit dan ook al op jongere leeftijd. Zodra je weet dat een familielid glaucoom heeft, ga je best bij de oogarts langs. Het gaat hier niet alleen om je broer of zus, ouders of grootouders. Als een tante, oom, neef of nicht de ziekte heeft, is dit even belangrijk.

zie ook artikel : Glaucoom
ad


pub