Hervorming eerstelijnszorg in Vlaanderen

Laatst bijgewerkt: juli 2017
txt-eerstelijnzorg-0717.png

nieuws

Om de eerstelijnszorg in Vlaanderen beter voor te bereiden op het geven van geïntegreerde en multidisciplinaire zorg aan personen met een chronische zorgnood, wordt de organisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen aangepast. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd worden aangeboden. Voor de oprichting van eerstelijnszones voorziet de Vlaamse Regering ongeveer 10 miljoen euro.

Hulpverlening op drie niveaus

De zorgaanbieders worden hierbij ondersteund door vereenvoudigde structuren op maximaal drie niveaus: de eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams niveau.

Eerstelijnszone: Er komen er een 60-tal in Vlaanderen. Deze zones bedienen circa 75.000 tot 125.000 inwoners. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.

De nieuwe structuur zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

• Per gebied van 400.000 à 500.000 inwoners in Vlaanderen komt er één regionale zorgzone. Meerdere eerstelijnszones vormen samen één regionale zone. Dit is het niveau waar de generalistische zorg en de gespecialiseerde zorg elkaar treffen om samen te bekijken hoe het zorgaanbod in de regio zich optimaal kan ontwikkelen uitgaande van de gedocumenteerde noden van de populatie. Op dit niveau wordt expertise gebundeld op vlak van dementie, geestelijke gezondheid, palliatie en preventie. En er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke afstemming met de op te richten ziekenhuisnetwerken in de regio.
• Op Vlaams niveau komt er een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn dat data, methodieken en expertise ter beschikking stelt van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones.

Bron
https://www.zorg-en-gezondheid.be/startschot-voor-hervorming-eerstelijnszorg-in-vlaanderen
Het geven van tijd kan levens redden! Het geven van tijd kan levens redden!
Pfizer Clinical Research Unit

Neem deel aan een klinische studie en krijg een financiële compensatie van gemiddeld €215 per dag.

Klik hier voor meer info!

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram