Wanneer gebruikt u te veel alcohol of drugs? Richtlijnen.

nieuws

Hoeveel kán ik drinken? Dat verschilt, iedereen reageert anders op alcohol. Sommigen kunnen 5 pintjes drinken zonder dronken te worden, terwijl iemand anders na de eerste pint zich al duizelig voelt. Veel hangt af van je lichaamsgewicht en je geslacht. Hoe zwaarder je gebouwd bent, hoe meer alcohol je lichaam aankan. Mannen kunnen over het algemeen beter tegen drank dan vrouwen.

Hoeveel mag ik dan drinken?
Gemiddeld mag je per week als man maximum 21 standaardglazen alcohol drinken en niet meer dan 4 per avond om lichamelijk geen schade te ondervinden. Voor vrouwen ligt dat gemiddelde op 14 standaardglazen. Standaardglazen bevatten een alcoholgehalte van 10 gram. Deze hoeveelheid verschilt van glas tot glas. Een standaardglas bier is 25cl, terwijl een standaardglas wijn slechts 15cl is. Sterke drank, zoals jenever, bevat nog meer grammen alcohol per liter, daarom drink je het uit een kleiner glas.

Richtlijn alcoholgebruik voor volwassen mannen en vrouwen (+18 jaar)
Mannen
1 gemiddeld niet meer dan 21 standaardglazen per week
2 nooit meer dan 5 standaardglazen per keer
3 tenminste 2 dagen per week geen alcohol (minimum 2 alcoholvrije dagen/week)

Vrouwen
4 gemiddeld niet meer dan 14 standaardglazen per week
5 nooit meer dan 3 standaardglazen per keer
6 tenminste 2 dagen per week geen alcohol (minimum 2 alcoholvrije dagen/week)

• De richtlijn geldt enkel voor mannen en vrouwen boven de 18 jaar met een
gemiddeld lichaamsgewicht. Volwassenen met een lager lichaamsgewicht (minder
dan 60 kg voor mannen en minder dan 50 kg voor vrouwen) moeten overwegen
om minder dan voorgestelde waarden te consumeren. Daarnaast beïnvloeden
individuele kenmerken zoals ziekte, medicatie, gemoedstoestand, al dan niet
eten,… eveneens het effect van alcohol op een persoon.
• De richtlijn beschrijft geen 'veilige' of 'risicoloze' grenzen: het gaat om een aanvaardbare grenswaarde voor alcoholconsumptie bij volwassenen waarbij de risico's op ongelukken en verwondingen of de kans op ontwikkeling van alcoholgerelateerde ziekten aanvaardbaar laag zijn in vergelijking met niet drinken

Wanneer je meer dan 21 of 14 standaardglazen drinkt, kan je lichaam hier schade van ondervinden. Onmiddellijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik kunnen zijn: vertraagde reacties, verminderd bewustzijn, evenwichtstoornissen, prikkelbaarheid, agressie enzovoort. De gevolgen hiervan kunnen zijn: verhoogde kans op ongevallen in het verkeer maar ook elders, valpartijen, vechtpartijen, slaperigheid, onoplettendheid enzovoort. Op langere termijn kan een overmatig alcoholgebruik bovendien aanleiding geven tot depressies, oncontroleerbare angsten, slaap- en communicatiestoornissen die uiteindelijk vaak resulteren in sociaal isolement.
Tot de leeftijd van 26 jaar kan overmatig drankgebruik de ontwikkeling van de hersenen vertragen.

Richtlijn alcoholgebruik voor jongeren onder de 18 jaar
Jongens en meisjes
1 geen alcohol onder de 16 jaar
2 geen sterke drank onder de 18 jaar

Jongens tussen 16 en 18 jaar
3 niet meer dan 2 standaardglazen per keer
4 niet meer dan 2 dagen per week
5 geen wekelijkse gewoonte

Meisjes tussen 16 en 18 jaar
6 niet meer dan 1-2 standaardglazen per keer
7 niet meer dan 2 dagen per week
8 geen wekelijkse gewoonte 
 
• De richtlijn beschrijft geen 'veilige' of 'risicoloze' grenzen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een veilige limiet voor alcoholconsumptie, en in het bijzonder niet voor jongeren en kinderen, die een zeer kwetsbare groep vormen. De veiligste optie voor kinderen en jonge adolescenten is geen alcohol te drinken. Oudere tieners stellen het drinken van alcohol best zo lang mogelijk uit. 
• Kinderen zijn kwetsbaarder voor de effecten van alcohol dan volwassenen.
• Een vroege beginleeftijd van alcoholgebruik is een risico-indicator voor het ontstaan van alcoholproblematiek op volwassen leeftijd. Personen die voor de leeftijd van 15 jaar alcohol beginnendrinken lopen een 4 maal groter risico later afhankelijkheidsproblemen te ontwikkelen dan zij die starten op 20 jaar
• Beginnen met alcohol drinken op jonge leeftijd verhoogt de kans op negatieve fysieke en mentale gezondheidsproblemen, sociale problemen en alcoholafhankelijkheid.
• Onveilige seks en seksuele dwang nemen toe naarmate adolescenten alcohol
drinken.

Richtlijn alcoholgebruik voor ouderen
* opletten voor combinatie met medicatie. Controleer de bijsluiter en raadpleeg bij twijfel arts of apotheker
* bij voorkeur minder drinken dan de richtlijn voor volwassenen 
 
• De richtlijn beschrijft geen 'veilige' of 'risicoloze' grenzen.
• Ouderen zijn kwetsbaarder voor de effecten van alcohol als gevolg van veranderingen in hun lichaamssamenstelling, afgenomen metabolische capaciteit, de aanwezigheid van comorbide omstandigheden en het gebruik van medicatie. Op oudere leeftijd verdraagt het lichaam alcohol slechter omdat ouderen minder lichaamsvocht hebben en meer vet, lever en nieren minder goed werken en de lichaamsweerstand afneemt. Eenzelfde hoeveelheid alcohol leidt zo tot een hogere bloedalcoholconcentratie, lagere tolerantie en snellere intoxicatie en orgaanschade. 
• Bij ouderen kunnen verschillende lichamelijke en psychische klachten optreden als gevolg van overmatig alcoholgebruik: hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen, incontinentie, moeheid, seksuele problemen, angsten, lichtgeraaktheid, somberheid/depressie, slapeloosheid, desoriëntatie en vergeetachtigheid, afnemende eetlust, evenwichtsstoornissen.
• Bij ouderen gaat alcoholgebruik de hersenactiviteit in grotere mate onderdrukken waardoor de coördinatie en het geheugen verslechten wat kan leiden tot vallen of verwardheid. 
• Bij het ouder worden doet zich een verlies aan neuronen voor in bepaalde delen van de hersenen wat leidt tot een verminderde cognitie en motorische vaardigheden. Alcoholgebruik heeft hier een bijkomend effect op .
• Het verouderingsproces beïnvloedt de slaap. Alcoholgebruik heeft hier een bijkomend effect op. Onder invloed van alcohol kunnen bovendien slaapgerelateerde ademhalingsproblemen tot uiting komen (luchtwegobstructie, hypoxemie, hypercapnie, verstoorde slaap met snurken of slaapapneu).
• Alcoholgebruik beïnvloedt de spijsvertering waardoor vitamines en mineralen moeilijker worden opgenomen. Chronisch alcoholgebruik kan leiden tot malnutritie.
• Alcoholgebruik kan het risico op vallen, ongevallen met motorvoertuigen en zelfdoding bij ouderen verhogen.
• Het is riskant om alcohol te combineren met medicijnen. Alcohol kan de werking van medicijnen veranderen: afhankelijk van het soort medicijn zullen de effecten sterker of zwakker worden. 
• De combinatie van alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen kan leiden tot sufheid, trage reacties, onscherp zien en roekeloosheid. 
• Gebruik van alcohol kan de afbraak van medicijnen vertragen waardoor de medicijnen langer in het lichaam blijven en het risico op een overdosering van medicijnen vergroot.
• Gebruik van medicijnen kan de afbraak van alcohol vertragen waardoor een giftige afbraakstof van alcohol langer in het lichaam blijft. Onaangename gevolgen die dan kunnen optreden zijn: rood en warm gezicht, hoofdpijn, misselijkheid, hartkloppingen en gedaalde bloeddruk.
• Het combineren van bepaalde medicijnen met alcohol kan extra riskant zijn voor deelname aan het verkeer.
• Alcohol irriteert het maagslijmvlies. Als er ook medicijnen worden gebruikt die de maag aantasten kan de irritatie van het maagslijmvlies nog vergroten.
 

bron: www.vad.be

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram