ad

Diabetes kan seksleven ernstig beïnvloeden

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Er zijn steeds meer aanwijzigingen dat diabetes de rechtstreekse oorzaak is van seksuele functiestoornissen en de mogelijke depressies die daarmee gepaard gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Klinisch seksuoloog Paul Enzlin van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (Faculteit Geneeskunde, K.U.Leuven) in het medisch vakblad The Lancet.
Tot halfweg de 20ste eeuw was onderzoek naar seksuele functiestoornissen taboe. Grootschalige bevolkingsonderzoeken zijn er eigenlijk tot op vandaag nog altijd niet gevoerd. Zo bleef meteen de invloed van diabetes onbelicht. Het onderzoek is ook niet makkelijk. Vooral bij vrouwen is de invloed van diabetes op het seksuele functioneren heel complex.
Toch zijn er meer en meer studies die aantonen dat diabetes een ernstige invloed kan hebben op het seksleven. Mannen met diabetes hebben meer erectieproblemen, omdat de werking van het gladde spierweefsel, het endotheel (een cellaag aan de binnenkant van de bloedvaten) en de zenuwen in het bekken aangetast wordt. Bepaalde geneesmiddelen die toegediend worden om die aandoeningen te verhelpen, zouden bij diabetespatiënten een sterk verminderd of helemaal geen effect hebben.
Ook ejaculatieproblemen komen als gevolg van diabetes frequenter voor, zoals retrograde ejaculatie: door een verstoorde werking van de zenuwen in een bepaalde kringspier komt het sperma daarbij in de blaas terecht. Koppels die in dat geval kinderen willen, moeten dan overgaan tot medisch geassisteerde bevruchting.
Bij vrouwen is het verband tussen diabetes en seksuele functiestoornissen complexer. Er is naar verhouding ook minder onderzoek uitgevoerd dan bij mannen. Toch blijkt uit cijfers dat bij vrouwen met diabetes type 1 (insuline-afhankelijke diabetes) pijnlijke geslachtsgemeenschap frequenter voorkomt. In het algemeen zouden vrouwen met diabetes minder gevoelig zijn voor vaginale prikkels. Wel blijkt er een link te zijn tussen seksuele functiestoornissen en depressie, zodat daar bij vrouwelijke diabetespatiënten zeker aandacht voor moet komen.
De conclusie is dat bij klinische bevraging van mensen met diabetes seksuele functiestoornissen niet meer achterwege kunnen worden gelaten. Nog afgezien van de zuiver fysieke problemen, kan diabetes op die manier ook onrechtstreeks leiden tot depressie.
ad


pub