Forumregels

Laatst bijgewerkt: mei 2019

dossier Ons gezondheidsforum nodigt je uit om een vraag te stellen, uw hart eens te luchten of gewoon even van gedachten wisselen over een gezondheidsaspect. Ons forum is een platform dat discussies en meningen tussen bezoekers mogelijk maakt.

Om het forum gezond te houden zijn er een aantal forumregels. Lees ze aandachtig en hou je er aan!

Aansprakelijkheid

De inhoud van dit forum is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts, specialist of apotheker vervangen. Deze informatie dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Raadpleeg steeds een arts of specialist. Zij zijn de enigen die u verder kunnen helpen op een medisch verantwoorde manier.

Gezondheid.be is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de consequenties die voortkomen uit de content die is geplaatst door bezoekers op het gezondheidsforum. Gezondheid.be kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste medische informatie op andere, niet gezondheid.be pagina's, waarnaar wordt doorverwezen of gelinkt.

De regels

• Zoek goed uit bij welk forum je bericht past en plaats het bericht in dit forum.

• Dit is een Nederlandstalig forum, gebruik daarom beschaafd Nederlands.

• Let voor de leesbaarheid op goed gebruik van leestekens en hoofdletters. Hoofdletters in een tekst wordt aanzien als roepen, schreeuwen, vermijd dit dus.

• Post geen kwetsende of aanstootgevende berichten net zoals discriminatie en schelden.

• Geef een duidelijke titel aan je bericht. Als je een antwoord geeft op een forumbericht vermeld dan ook duidelijk de titel waar het over gaat. Dus plaats géén nietszeggende titel zoals: antwoord, vraagje, replay enz. Dit wordt niet gelezen.

Geen crossposting (2 of meer keer hetzelfde bericht in de diverse forums).

• Er mogen geen berichten worden geplaatst die strijdig zijn met de wet.

• Privacy van individuen mag niet worden geschaad door hun namen en/of adressen te vermelden op het forum van gezondheid.be. Wil je graag adressen doorkrijgen post je bericht dan niet anoniem, dan kan men je via deze weg adressen doorsturen. Om misbruik te voorkomen mogen geen namen,(e-mail)adressen van dokters, therapeuten, verzorgenden, specialisten ed worden vermeld.

• Wil je uw eigen site, een link naar een andere interessante site, of een commercieel bericht vermelden dan kan dit (éénmalig) in het 'kleine berichten' forum.

Netiquette

Netiquette is een samentrekking van de woorden netwerk en etiquette en behandelt eigenlijk de do's en don'ts van online communicatie. Netiquette omvat tegelijkertijd de gebruikelijke beleefdheid en de informele regels die op het Internet gelden.
Bij internet-communicatie gelden in feite dezelfde waarden en normen als in het dagdagelijkse leven: 'behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden door anderen'. Met andere woorden, toon beleefdheid tegenover de anderen in de internetgemeenschap. Het lijkt dan misschien wel dat je met een anonieme computer communiceert, aan de andere kant zit er ook een mens van vlees en bloed.

Gebruik enkel kleine letters, HOOFDLETTERS gebruiken staat in deze omgevingen gelijk met roepen. Vergelijk het met een café waar een aantal mensen met elkaar babbelen, als 1 of meerdere personen beginnen roepen, verstoort dat de anderen hun gesprek en zorgt voor irritatie.

Gebruik geen scheldwoorden. Let op je woorden.
In een discussie respecteer iemands mening, anders ontaard het al snel in wat als een 'flame-war' bekend staat. Een persoon ontketent een kettingreactie van scheldtirades op 1 persoon of iedereen op mekaar. Het is niet nodig hier bij te vermelden dat dit niet in dank wordt afgenomen. Vermijd dus al te extreme standpunten en denk eraan dat aan de andere kant iemand aanstoot kan nemen aan jouw opinies.

Weersta aan de verleiding om anderen te beledigen indien je je verongelijkt voelt. Denk eraan dat de discussies openbaar zijn en dat het de bedoeling is een constructieve discussie op gang te brengen.

Misbruik van het forum

• Berichten die, naar oordeel van gezondheid.be en/of de moderator(s), niet geschikt zijn voor een bepaald forum kunnen zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk verplaatst of verwijderd worden.

• IP-adressen worden bijgehouden.

• We hebben een grijze lijst : indien uw e-mail of IP-adres hierop komt moet uw bericht goedkeuring hebben van gezondheid.be (of zijn moderator) vooraleer het gepubliceerd wordt. Je kan dus niet meer rechtstreeks publiceren.

• Indien uw e-mail adres of IP-adres op de zwarte lijst staat heb je geen toegang meer tot het gezondheidsforum.


pub