ad

Belgische jongeren voelen zich te dik, maar zijn het meestal niet

Laatst bijgewerkt: april 2016
123-vr-obesit-dik-dun-170-12.jpg

nieuws Uit recente WHO-cijfers blijkt dat ongeveer 1 op 6 van de Belgische jongeren te veel weegt. In vergelijking met andere Europese landen scoort België vrij goed. Opvallend is echter dat ongeveer de helft van de meisjes zich te dik voelen, al zijn ze dat vaak niet.

Ongeveer 1 op 6 Belgische jongeren weegt te veel. Jongens hebben vaker overgewicht dan meisjes. Uit de Europese cijfers blijkt dat België vrij goed scoort in Europa als het gaat over overgewicht bij onze 11- tot 13-jarigen. In de rangschikking zitten we bij de 10 landen met het minst overgewicht op 11- en 13-jarige leeftijd. Op 15-jarige leeftijd scoren we rond het gemiddelde.

Percentage jongens en meisjes met overgewicht

11-jaar

13 jaar

15 jaar

Vlaanderen

Jongens

Meisjes

16

14

16

13

18

13

Wallonië

Jongens

Meisjes

21

15

21

16

20

14

Europa

Jongens

Meisjes

27

17

24

20

22

13

Zich dik voelen
De cijfers zijn echter heel verschillend als we kijken naar hoeveel van onze jongeren zich te dik voelen. De cijfers verdubbelen tot verviervoudigen, en dit vooral bij adolescente meisjes.
Ongeveer de helft van de adolescente meisjes voelt zich te dik, tegenover 13-16 % die effectief te veel weegt. Deze opmerkelijke verschillen tussen overgewicht enerzijds en ontevredenheid met het gewicht anderzijds komen ook voor bij de 11-jarigen. Ongeveer een derde van de meisjes voelt zich op deze leeftijd te dik, een cijfer dat sterk toeneemt doorheen de adolescentie, en een vierde van de jongens voelt zich te dik, een cijfer dat vrij stabiel is overheen de verschillende cohortes.

In de rangschikking scoren Vlaanderen en Wallonië in de top 10 van de Europese landen met het méést lichaamsontevredenheid bij jongeren.

Percentage jongens en meisjes die zich te dik voelen

11-jaar

13 jaar

15 jaar

Vlaanderen

Jongens

Meisjes

26

36

28

46

28

58

Wallonië

Jongens

Meisjes

27

35

29

48

28

51

Europa

Jongens

Meisjes

21

26

23

38

22

43

Lijngedrag
Er werd ook gepeild naar lijngedrag bij jongeren. Meer specifiek werd hen gevraagd of ze op dit moment aan de lijn deden of gedrag stelden om gewicht te verliezen.
Hieruit blijkt dat lijnen bij meisjes toeneemt met de leeftijd, nagenoeg in alle landen. Bij jongens blijft dit gedrag stabiel of daalt. Lijnen komt vaker voor bij meisjes, en dit geslachtsverschil wordt duidelijker met de leeftijd.

In Vlaanderen lijnt ongeveer 1/5 van de 13-jarige en 15-jarige meisjes, cijfers die opnieuw hoger liggen dan het percentage jongeren dat effectief te veel weegt.

Percentage jongens en meisjes die lijnen

11-jaar

13 jaar

15 jaar

Vlaanderen

Jongens

Meisjes

10

11

9

18

9

20

Wallonië

Jongens

Meisjes

15

16

14

24

11

29

Europa

Jongens

Meisjes

13

14

12

21

11

26

Bron:
http://www.eetexpert.be
Het volledige rapport is terug te vinden op www.hbsc.org.
ad


pub