Vaccineren tegen hooikoorts of pollenallergie?

Laatst bijgewerkt: April 2015
Fotolia_allerg-hooik-immunoth-04-15.jpg

tips Als u hooikoorts heeft, kan uw arts u immunotherapie met inhalatieallergenen voorstellen. Deze behandeling bestaat uit het toedienen van de allergenen, de stoffen waarvoor u allergisch bent, bv. gras- of boompollen, in steeds hogere concentraties. Het doel hiervan is om uw immuunsysteem daarop te laten reageren zodat u minder allergisch wordt. Dit wordt ook wel desensibiliseren of specifieke allergievaccinatie genoemd. In feite wordt het kwaad met het kwaad bestreden.

Immunotherapie wordt in toenemende mate gebruikt voor de behandeling van:
• hooikoorts of seizoensgebonden allergische rhinitis/conjunctivitis en allergische astma die veroorzaakt worden door pollen (van grassen, berken en andere bomen, onkruid);
• niet-seizoensgebonden allergische rhinitis en allergische astma door huisstofmijt;
• allergie voor huidschilfers van dieren (vooral katten)
• allergie aan bijen en wespen.

Waarom immunotherapie?
Het voordeel van immunotherapie is dat de therapie uw klachten zowel kan verminderen als voorkomen zodat u minder geneesmiddelen moet gebruiken. De meeste patiënten vertonen een verlichting van de symptomen na 6 tot 8 maanden therapie. Algemeen verbetert meer dan 80% van de patiënten na 1 jaar behandeling. Dat aantal verhoogt nog na 2 tot 3 jaar behandeling.

De behandeling werkt echter niet altijd en is niet voor iedereen geschikt. In het algemeen geldt dat immunotherapie het meest effectief is bij oogklachten en met één allergeen en het minst effectief bij astma (longklachten) en meerdere allergenen.
Het langdurig effect nadat de behandeling is gestopt (minstens 3-5 jaar), verschilt van persoon tot persoon. In het algemeen komen de symptomen minder vaak terug naarmate de duur van de therapie langer is. In een recente studie waarbij patiënten gedurende 3 jaar behandeld werden met immunotherapie voor graspollen, werd 3 jaar na het beëindigen van de therapie nog steeds een belangrijke verbetering gezien.
Een bijkomend voordeel is dat immunotherapie, alleszins bij kinderen, de kans op ontwikkeling van astma en andere allergieën vermindert.
Hoe jonger u bent als u de behandeling begint, en hoe minder lang u symptomen hebt, hoe beter meestal het resultaat.

Nadelen van immunotherapie zijn o.m.:
- Het is een langdurige behandeling die relatief veel tijd vraagt;
- risico op bijwerkingen;
- het kan een negatieve invloed hebben op sommige bijkomende ziekten. Astma kan bijvoorbeeld verergeren. In sommige gevallen zal de immunotherapie gestopt moeten worden;
- Er bestaat geen zekerheid over het uiteindelijke effect.

Voor wie is immunotherapie geschikt?
• Bij een luchtwegallergie wordt immunotherapie voornamelijk aangeraden bij mensen met matige tot ernstige klachten bij wie de klassieke anti-allergische medicatie niet of onvoldoende werkt of niet verdragen wordt. Met andere woorden, immunotherapie is de laatste stap in de behandeling van seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische rhinitis/conjunctivitis en/of allergisch astma.
• Immunotherapie kan ook zinvol zijn bij mensen met een pollenallergie die gepaard gaat met een voedselovergevoeligheid voor bv. selder of wortelen (een zogenaamde kruisallergie).
• Immunotherapie mag alleen toegepast worden wanneer een in allergie gespecialiseerd arts met huid- en/of RAST-testen en eventueel een nasale provocatietest heeft aangetoond dat het effectief om een type I allergie gaat.
• Immunotherapie is het meest effectief tegen de volgende inhalatie-allergenen: boompollen (berk, els, hazelaar, es, olijfboom, cipres), grassen, Ambrosia, glaskruid (Parietaria), huisstofmijt en katten.
• Immunotherapie wordt tot nu toe alleen toegepast bij personen die allergisch zijn voor één of maximaal twee groepen allergenen (bv. gras- en/of berkenpollen) omdat een relatief hoge dosis van het allergeen moet worden toegediend. Wanneer meerdere allergenen samen worden ingespoten, zouden de dosissen te veel verlaagd moeten worden, waardoor ze niet meer doeltreffend zijn.
• Immunotherapie kan opgestart worden vanaf de leeftijd van 3 jaar voor kinderen met allergische rhinitis/conjunctivitis, en vanaf 5 jaar voor kinderen met allergisch astma.

• Bij een allergie voor huisdieren wordt immunotherapie slechts uitzonderlijk toegepast omdat het effect kan tegengevallen en de kans op bijwerkingen vrij groot is. Daarom wordt het vooral toegepast bij mensen die beroepshalve in aanraking komen met dieren (bv. veeartsen).

Wanneer wordt immunotherapie afgeraden?
• Bij kinderen beneden 3 jaar.
• Immunotherapie wordt niet gestart tijdens een zwangerschap, maar een lopende behandeling kan tijdens de zwangerschap worden verdergezet als ze goed verdragen wordt.
• Bij slecht gecontroleerde en/of ernstige astma die het hele jaar behandeld moet worden met inhalatiecorticosteroïden of dagelijks bèta-2-sympathicomimetica, wordt het afgeraden.
• Bij mensen die bètablokkers nemen.
• Bij mensen die lijden aan een ziekte die de werking van het immuunsysteem ernstig belemmert.
• Bij mensen met kanker.
• Bij mensen met chronische hart- of longaandoeningen.
• Bij mensen die allergisch zijn voor meerdere allergenen moet geval per geval afgewogen worden of immunotherapie zinvol is, bijvoorbeeld tegen die allergenen die de meeste klachten geven.

Bronnen
www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/gezondheidsdossier/allergie/Paginas/Immunotherapie.aspx
• Juryrapport Consensusvergadering ‘Doelmatige behandeling van allergische aandoeningen (rhinoconjunctivitis, astma, anafylaxie op hymenopteragif), anafylaxie en angio-oedeem’ RIZIV 2010 - www.riziv.fgov.be
• NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis -
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/M48_std.htm
www.azgroeninge.be/6186
www.worldallergy.org/airway-allergies
www.worldallergy.org/UserFiles/file/WhiteBook2-2013-v8.pdf
www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/immunotherapy-can-provide-lasting-relief.aspx
• GA2LEN/EAACI pocket guide for allergen-specific immunotherapy for allergic rhinitis and asthma - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1398-9995.2010.02474.x/full


verschenen op : 14/04/2015

Reageer zelf

verberg bovenstaande gegevens :
je naam en emailadres verschijnen dan niet bij je reactie.
hou me op de hoogte van reacties :
telkens iemand een reactie plaatst bij dit bericht ontvang je een e-mail.
tekens over.
pub