ad

Vlaamse Gemeenschap wil iedereen vaccineren tegen kinkhoest

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws De Vlaamse overheid heeft een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van een combinatievaccin voor volwassenen dat zowel beschermt tegen tetanus, difterie als kinkhoest. Daarmee volgt ze een advies van de Hoge Gezondheidsraad en gaat in op de vraag van de Vlaamse Vaccinatiekoepel om dit vaccin op te nemen binnen het Vlaams vaccinatieprogramma.

Dat advies stelt voor om ter gelegenheid van de 10-jaarlijkse herhalingsinenting tegen tetanus en difterie voor iedereen eenmalig een combinatievaccin te gebruiken met een kinkhoestcomponent erbij.

Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s. Zij hebben het hoogste risico om kinkhoest op te lopen en er complicaties van te krijgen. Baby’s krijgen in Vlaanderen hun eerste vaccinatie als ze 8 weken zijn en ze zijn pas goed beschermd een paar weken na de derde dosis die normaal aanbevolen is op 16 weken. De baby’s moeten er dus op rekenen dat hun omgeving hen niet besmet. Dat kan het best door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk volwassenen gevaccineerd worden.

Daarnaast wordt ook voorgesteld om elke zwangere tussen de 24ste en de 32ste week van de zwangerschap ook een kinkhoestvaccin te geven. Op die manier worden de baby’s geboren met antistoffen tegen kinkhoest die ze van hun moeder gekregen hebben. Dit beschermt hen in afwachting dat hun eigen immuniteit geleidelijk aan opgebouwd wordt door vaccinaties. Er wordt ondertussen een informatiecampagne voorbereid over kinkhoestvaccinatie bij zwangeren.

Dit jaar is er ook een nieuw hexavalent vaccin voor baby’s beschikbaar gekomen in Europa. Het hexavalent vaccin bevat ook een component tegen kinkhoest. De huidige overheidsopdracht voor hexavalente vaccins zal daarom stopgezet worden eind juni 2014, samen met de opdracht voor de vaccins tegen difterie en tetanus. Er kan vanaf dan dus een nieuw hexavalent vaccin voor baby’s en een nieuw combinatievaccin voor volwassenen komen.

Kinkhoest is de voorbije jaren bij ons en in de omringende landen aan een opmars bezig. Op 5 jaar tijd is er sprake van een verdrievoudiging. Eind augustus stond de teller in Vlaanderen op 492.


ad


pub