BRCA-draagsters moeten röntgenfoto’s vermijden

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Jonge vrouwen die draagster zijn van het borstkankergen BRCA1 of BRCA2 moeten röntgenfoto’s vermijden omdat ioniserende stralen bij hen het risico op borstkanker verhoogt. Dat blijkt uit onderzoek door het Nederlandse Kanker Instituut gepubliceerd in het British Medical Journal. Hierbij werden gegevens van ruim 2.000 BRCA-draagsters onderzocht. Er werd nagegaan hoe vaak ze een röntgen-onderzoek op de borstkas (bijvoorbeeld thorax- of schouderfoto’s, maar ook CT-scans, botscans en mammografieën) ondergingen.

Uit het onderzoek blijkt dat BRCA-draagsters een anderhalf tot bijna tweemaal verhoogde kans op borstkanker hebben als zij vóór hun 30e levensjaar röntgendiagnostiek of screening door middel van mammogrammen hebben ondergaan, in vergelijking tot BRCA-draagsters bij wie dit niet of pas na hun 30e gebeurd is. Hoe vaker of hoe hoger de dosis, hoe groter het risico. Bij vrouwen die alleen een mammografie hadden gehad, was er slechts een gering verhoogd risico. Uit ander onderzoek is bekend dat vrouwen uit de algemene bevolking geen verhoogd risico op borstkanker hebben na dit soort blootstellingen.

De auteurs pleiten ervoor om bij deze groep vrouwen beeldvorming toe te passen waarbij geen ioniserende straling wordt gebruikt, zoals MRI’s. Dat is nu al meestal het geval.


pub