Tenniselleboog

Laatst bijgewerkt: november 2015

dossier Een tenniselleboog is een overbelastingsletsel op de plaats waar de voorarmspieren met pezige structuren aan de buitenste elleboogknobbel vastzitten. Deze spieren lopen over de buitenkant van de onderarm van de elleboog naar de pols. Zij zorgen onder meer voor het strekken van de pols en de vingers.
De peesontsteking wordt veroorzaakt door een overbelasting die het gevolg is van het veelvuldig herhalen van eenzelfde beweging , namelijk van een grijpbeweging van de hand die gepaard gaat met een draaiing van de onderarm. Dit mechanisme doet zich continu voor bij tennis, maar niet alleen daar.
Het indraaien van schroeven bv. berust op dezelfde bewegingen. Het uitwringen van een schotel- of een poetsdoek eveneens.
Bij golf bv. worden vooral de structuren aan de binnenkant van de elleboog overbelast. De overbelasting is vaak echter minder erg zodat een golfelleboog veel minder voorkomt en ook gemakkelijker geneest.
De behandeling van al deze overbelaste ellebogen berust op dezelfde principes.

zie ook artikel : RSI (R S I of repetitive strain injury)

Specifieke pijn

tennis-elleboog.jpg
Bij overbelasting kunnen er kleine scheurtjes in de pezige structuren ontstaan. Wanneer je nog voor deze scheurtjes genezen zijn reeds opnieuw begint te spelen, dan kan de toestand verergeren. De scheurtjes worden groter en vergen nog meer tijd om te genezen.

Veel mensen schenken weinig aandacht aan de beginnende pijn bij een tenniselleboog. Deze bouwt zich namelijk geleidelijk op. Meestal voel je slechts een vaag ongemak dat nogal eens verward wordt met 'stijve spieren'. Veel mensen denken dat dit wel zal overgaan en blijven gewoon verder tennissen. Door die eerste symptomen te negeren, maken ze de problemen er echter alleen maar ernstiger op. De pijn neemt toe en begint uit te stralen over de spieren van de onderarm of over heel het gewricht. Het knagend karakter van de pijn wordt heviger en ze kan af en toe gepaard gaan met hevige opstoten. De beschadiging van de pezen heeft zich dan vaak al als een ontstekingsreactie naar het spierlichaam uitgebreid en heeft een chronisch karakter aangenomen. Als je zelfs dàn nog niet ophoudt met tennissen, zal de pijn je daar uiteindelijk wel toe dwingen. Maar je peesaanhechting kan tegen die tijd al zwaar beschadigd zijn.

De pijn bij een tenniselleboog is vrij typisch en ontstaat alleen bij bepaalde bewegingen, namelijk alleen dan wanneer de aangetaste pezen en spieren ingeschakeld worden. Sommige mensen krijgen bv. de huissleutel maar moeilijk in het slot omgedraaid. Of het uitwringen van een schoteldoek bezorgt hen plots koud zweet. Een stevige handdruk doet hen in elkaar krimpen. Of het opheffen van een zwaar voorwerp kan pijnscheuten uitlokken die hun arm als het ware verlammen.

Wanneer je op de buitenkant van de elleboog drukt, net vòòr de knobbel die daar zit, en je krimpt ineen van de pijn, dan heb je bijna zeker last van een tenniselleboog. Doet het ook pijn wanneer je je pols of vingers tegen een lichte weerstand in tracht te plooien of te strekken, dan is alle twijfel nagenoeg uitgesloten.

Enkele technische oorzaken

• Sterk opgespannen snaren kaatsen de tennisbal met een hoog-energiebehoud terug, maar maken de opvang zeer hard. Ze zorgen voor een hoge piekbelasting van de onderarmspieren.
• Een te smal of te dik handvat ligt steeds slecht in de hand en vraagt meer inspanning van de spieren. Bij een goede handgreep blijft ongeveer 1 centimeter open tussen de toppen van de vingers en de muis van de duim.
• De kwaliteiten van de racket zoals gewicht, grootte, lengte, stijfheid, enz. moeten passen bij de lichaamsbouw van de speler. Met zware en grote racketten wordt de bal krachtiger teruggespeeld, maar is de impact op de elleboog ook groter. Vooral kleine, tengere of jonge spelers moeten hiervoor opletten, zeker wanneer hun spieren niet voldoende getraind zijn.
• Oude ballen zijn minder elastisch. Ze vergen veel slagkracht om er nog wat beweging in te krijgen en leiden zo tot overbelasting.
• Bij een foute speltechniek wordt de piekbelasting met heel het lichaam opgevangen. De impact komt daardoor te geconcentreerd op de elleboog terecht.

Hoe aanpakken ?

coldpack-arm.jpg
• Dat overbelasting de oorzaak is van een bepaalde pijn, hoeft meestal niet veel uitleg. Iemand die een godganse dag kasten in- en uiteen heeft geschroefd, wéét s anderendaags wel waaraan de pijn in zijn armen te wijten is. Bij sport is dat meestal net zo, maar door de competitie- of prestatiedrang ben je soms niet geneigd de nodige rust te nemen en stapel je de overbelasting verder op, met alle gevolgen vandien.
Rusten is de eerste en allerbelangrijkste maatregel. Onmiddellijk stoppen met tennis en zon 5 tot 6 weken rust biedt de pees de tijd om zich te herstellen.
• Mensen met een zeer pijnlijke tenniselleboog moeten soms zelfs in het gips zodat de voorarmspieren de nodige rust krijgen.
Afkoelen met ijs bevordert de genezing en tempert de pijn. Je kan de pijnlijke plek best een paar keer per dag gedurende een tien minuten met een ijsblokje masseren. Je kan ook enkele ijsblokjes in een plastic zak en daarna in een handdoek wikkelen en dit pak op de pijnlijke plaats leggen. Leg het ijs nooit rechtstreeks op de huid. Dit kan immers vrieswonden veroorzaken. Bij ijsmassage is dat risico miniem.

• Wanneer je voldoende lang rust, geneest een tenniselleboog altijd. Wanneer je de indruk hebt dat de pijn toch niet vermindert, neem je best contact op met een arts zodat je zeker weet dat er geen sprake is van een ander probleem.

• De arts kan je ook naar een kinesist sturen voor bijkomende behandelingen, bv. met diepe dwarse massages, ultrasoongeluiden, enz.
• Wat je alvast nooit moet doen, is op eigen houtje pijnstillers nemen. De pijn is dan wel weg zodat je opnieuw kan spelen, maar je pezen zijn nog niet genezen. Blijf je spelen dan kan je je armspieren zwaar beschadigen en raak je uiteindelijk nog verder van huis.
• Soms stellen artsen een inspuiting met een cortisone voor om het probleem te verhelpen. Dit meestal wel effectief, maar het is tegelijk toch een noodoplossing. De cortisone kan de peesstructuur immers verzwakken en de huid boven de inspuitplaats aantasten. Ze mag dan ook slechts één of hooguit tweemaal gegeven worden.

Nieuwe start

• Een tenniselleboog krijg je niet zomaar. Alleen komt het er op aan de juiste oorzaak te vinden en dat is vaak niet zo eenvoudig. Een slechte speltechniek, een foute materiaalkeuze, een te zwakke conditie, enz., zoveel verschillende factoren moeten in aanmerking genomen worden. Als speler heb je vaak geen goede kijk wat er juist verkeerd loopt; professionele spelers en fanatieke amateurs buiten beschouwing gelaten, uiteraard. Een vakkundig oog kan daarom goud waard zijn. Je doet er bijgevolg goed aan je techniek en materiaal in een tennisschool onder de loupe te laten nemen en bijschaven. De investering van enkele honderden euros om een correcte speltechniek aan te leren en aangepast materiaal aan te kopen, kan vele honderden euros aan behandelingen later helpen uitsparen.
• Contact opnemen met een kinesist is een tweede belangrijke maatregel. Een kinesist kan jouw conditie beoordelen en gerichte voorstellen doen om ze te verbeteren, bv. voor de verbetering van de uithouding en specifieke oefeningen voor de versterking van de armspieren. Het is aan te bevelen om niet zomaar op eigen houtje te beginnen oefenen. Een correcte houding en uitvoering zijn cruciaal om het gewenste effect te bereiken. Het duurt gewoonlijk even voor je dit onder de knie hebt. Vraag je kinesist daarom ook uitvoerig om uitleg, zodanig dat je thuis op de juiste manier kan blijven oefenen. Spreek enkele maanden later opnieuw af, zodat de kinesist kan controleren of je de oefeningen nog steeds correct uitvoert.
• Wanneer je uiteindelijk opnieuw aan de slag gaat, moet je ook zorgen voor een degelijke opwarming vóór en afkoeling nà de match. Opgewarmde spieren kunnen de schok van de inslag veel beter opvangen en verwerken.
• Zorg ook voor een geleidelijke opbouw van de conditie zodat je spieren langzaam de nodige weerstand kunnen verwerven.


pub