Beter geen ontkalking voor water uit de keukenkraan

123-water-kraan-drinkb-leefm-170_03.jpg

nieuws De watermaatschappijen ontraden de ontkalking van water dat naar de keukenkraan gaat. Want calcium en magnesium zijn mineralen die onschadelijk zijn voor de gezondheid. Ze geven het drinkwater zelfs een betere smaak én de kalk zorgt voor een dunne, beschermende laag op de binnenwand van metalen leidingen. De Vlaamse overheid heeft de drinkwaterbedrijven trouwens opgelegd om bij centrale ontharding een minimale restwaarde van 15 °F te behouden.

Wanneer is water hard of zacht?
De hardheid van het water wordt meestal uitgedrukt in Franse graden (°F). Soms worden ook Duitse graden (°D) gebruikt.

1°F = 0,56°D

0-7 ° F heel zacht
7-15 ° F zacht
15-22 ° F gemiddeld
22-32 ° F vrij hard
> 32 ° F hard

De hardheid van het water is afhankelijk van:
• de oorsprong van het water dat gebruikt wordt voor de productie van het leidingwater (grondwater en/of oppervlaktewater);

• de waterbehandeling door de maatschappij. Sommige drinkwatermaatschappijen zorgen zelf voor beperkte ontharding vóór de levering van het water.


Waarom beter niet ontkalken?
• Een beperkte hoeveelheid calcium en magnesium in het drinkwater is niet alleen gezond, het geeft het water ook een betere smaak. De Vlaamse overheid heeft de drinkwaterbedrijven trouwens opgelegd om bij centrale ontharding een minimale restwaarde van 15 °F te behouden.

• De kalk zorgt voor een dunne, beschermende laag op de binnenwand van metalen leidingen.

• Het enige doeltreffende type van ontharder is een ionenwisselaar. Deze bevat harsen, waarop het aanwezige calcium en magnesium in het water worden vervangen door natrium. Dit natrium is afkomstig van het zout dat men regelmatig in het toestel moet doen.
Bij een slecht afgestelde ontharder riskeert u teveel natrium in het ontharde water, dat niet langer aan de normen voor drinkwater voldoet (max. toegelaten natriumconcentratie is 200 mg/l).

De mineralen calcium en magnesium zijn noodzakelijke 'nutriënten'. Dat wil zeggen dat ze noodzakelijk zijn voor de mens: voor een goede werking van verschillende systemen van het menselijk lichaam, voor sterke botten en voor het goed functioneren van ons metabolisme. Magnesium werkt bovendien beschermend voor hart- en vaatziekten. 5 à 20 % van deze mineralen komt best uit ons drinkwater om aan onze dagelijkse behoefte te voldoen. Natrium krijgen we daarentegen veelal al (meer dan) voldoende binnen via de voeding, bijvoorbeeld door toevoeging van keukenzout. Bovendien kan een te ver doorgedreven verzachting het water agressief maken tegenover de leidingen, waardoor eventueel aanwezige (toxische) metalen (bv. bij loden leidingen) opgelost worden in het water.

Wanneer toch ontkalken?
Hard water is gezond, maar het kan aanleiding geven tot comfortproblemen. Wanneer hard water verwarmd wordt of wanneer hard water in contact komt met lucht, bijvoorbeeld via de douchekop of aan de kraan, kan dit kalkafzetting veroorzaken. Bij elektrische apparaten, zoals koffiezetapparaten, vaatwasser of wasmachine, kan kalkafzetting leiden tot verlies van energierendement. Bij hard water is bij het wassen ook meer wasmiddel nodig.

• Informeer bij uw watermaatschappij hoe hard uw leidingwater is. Zolang het water geen hardheid van 30°F heeft, wordt geen waterontharder aangeraden, en al helemaal niet wanneer uw installatie nog loden onderdelen bevat.

• De problemen als gevolg van kalkaanslag zijn te vermijden door de temperatuur van het warm water (op de plaats van opwarmen) op 60°C in te stellen. Kalk zet zich voornamelijk af bij hogere temperaturen.

• Een lichte mate van kalkaanslag in kleine huishoudtoestellen is makkelijk te verwijderen met gewone azijn of met speciale producten die in de handel te koop zijn. Wacht dus niet tot uw koffiezet volledig is aangekalkt om dit klein onderhoud uit te voeren. Vaatwassers hebben meestal een ingebouwde waterontharder. (Vaat)wasmachines kunnen aangesloten worden op het regenwatercircuit (regenwater is zacht water maar is niet geschikt voor consumptie).

• Het water van de verwarming ondervindt geen hinder door kalkaanslag. Dit water zet zijn kalk bij de eerste opwarming af en wordt daarna voordurend hergebruikt.


Waarop alleszins letten indien u een ontkalker installeert?
Indien u overweegt om een ontkalker te installeren, neem dan volgende tips in overweging.

• Als u een ontharder aanschaft, sluit die dan indien mogelijk alleen aan op de leiding die gaat naar toestellen die water opwarmen (zoals uw verwarmingsketel, warmwaterboiler, vaatwasmachine en wasmachine). Indien dit niet mogelijk is, probeer dan om uw keukenkranen te voorzien van niet onthard water. Op het koudwatercircuit is het effect van de installatie verwaarloosbaar. Bovendien kan de waterbehandeling er verantwoordelijk voor zijn dat de waterkwaliteit niet meer beantwoordt aan de wettelijke voorschriften.

• Indien u al het water in uw woning onthardt (bv. omdat het niet mogelijk is de leidingen te scheiden), is een jaarlijks onderhoud van de installatie noodzakelijk. Bij onvoldoende onderhoud kan ongewenste kiemgroei ontstaan.
Vraag de installateur om vóór de ontharder een aparte leiding te behouden voor water voor consumptie, bv. vóór de keukenkraan.

• Laat de ontharder steeds installeren, afregelen en onderhouden door een vakman met kennis van zaken. Kijk regelmatig na of het toestel nog goed werkt, en sluit een onderhoudscontract af met uw installateur.

• Een ontharder moet zo afgesteld worden dat er een hardheid van 12 tot 15 °F (is 7 tot 8 °D) in het water aanwezig blijft. Anders wordt het water agressief t.o.v. metalen, waardoor het leidingen en toestellen kan aantasten. Hierdoor kan het gehalte aan metalen in het drinkwater gevoelig stijgen. Bij loden binnenleidingen (zoals soms in oude huizen) is een ontharder dus ten zeerste af te raden.

Bij kunststofleidingen mag de hardheid lager ingesteld worden. Kunststof gaat immers geen reacties aan met stoffen die in het water zitten. In dit geval wel opletten dat het natriumgehalte niet oploopt tot boven de toegelaten waarde.

Laatst bijgewerkt: mei 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram