ad

Belair-app: Luchtkwaliteit op zak

Laatst bijgewerkt: februari 2019
123-luchtveront-milieu-fijn-stof-02-18.jpg

nieuws

Hoe goed of slecht is de luchtkwaliteit in uw straat? Hoe zal het evolueren in de komende uren? Vanaf nu hebt u die gegevens altijd op zak dankzij de gratis luchtkwaliteit-app Belair van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Wat krijgt u te zien met deze app?
Via haar luchtmeetnet meet de VMM voortdurend de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Elk uur wordt op basis van die data de gemiddelde uurwaarde voor heel wat parameters berekend:
  • stikstofdioxide (NO2)
  • ozon
  • fijn stof (PM10, PM2,5 en roet)
Die uurwaarden kan u via de app Belair bevragen voor elke locatie in Vlaanderen (en België). De rekenmodellen houden daarbij rekening met de aanwezigheid van verkeer en industrie, de achtergrondvervuiling in Vlaanderen en meteorologische gegevens zoals wind en temperatuur.

U krijgt op de app de waarden van het dichtstbijzijnde luchtmeetstation. Op de kaart zelf ziet een gemodelleerde waarde voor uw locatie. 

Wat zo’n waarde betekent, is niet eenvoudig te interpreteren. Daarom berekent deze app simultaan ook de BelAQI luchtkwaliteitsindex (Belgian Air Quality Index). U krijgt meteen een kleurencode (uitstekend tot uitermate slecht) die de impact van de actuele luchtkwaliteit op uw gezondheid inschat. U kan op basis daarvan bijvoorbeeld beslissen niet te gaan sporten of uw houtkachel niet aan te steken.

De app houdt geen rekening met het zogenoemde street canyon-effect, waarbij vervuilende stoffen zich ophopen tussen hoge gebouwen in smalle straten.

Soms is de impact zo groot dat er maatregelen genomen moeten worden, zoals bij het smogalarm. U krijgt hier via de app ook melding van.
U kunt de app hier downloaden.ad


pub